Pandemie zasáhla finance fotbalových velkoklubů

Pandemie zasáhla finance fotbalových velkoklubů

Evropské fotbalové ligy se stejně jako jiná sportovní odvětví letos na jaře zcela zastavily. Opatření proti šíření koronaviru fotbalovým klubům způsobila řadu finančních, právních i organizačních problémů. Celý fotbalový trh v podstatě zamrzl.

1000

Od té doby se kluby potýkají s nebývalou krizí, která ohrožuje jejich finanční zdraví. Pozastavení soutěže znamená citelné ztráty, ať už jde o příjmy z prodeje práv na televizní vysílání, příjmy z prodeje vstupenek a reklamních předmětů, úpravy sponzorských smluv a další.

Některé kluby už pociťují problémy s likviditou. Bude pro ně obtížnější splácet dluhy a zůstane jim méně volných prostředků na nákupy hráčů. Přísnější je také přístup bank. Finanční obtíže mohou vést k poklesu objemu transakcí a snížení částek za přestup.
 

Hodnota největších hvězd padá

Odborníci KPMG vyčíslili finanční dopady pandemie na hodnotu hráčů na přestupovém trhu, a to pro dva scénáře. První scénář pracuje s úplným zrušením sezóny, druhá varianta počítá s restartem a dokončením ligy během května a června.

Analýza ukazuje, že v případě prvního scénáře celková hodnota 4 183 hráčů v deseti vybraných evropských ligách klesla od února o téměř 10 miliard eur, což představuje pokles o 26,5 %. V případě druhého scénáře se hodnota hráčů snížila o 6,6 miliard eur (pokles o 17,7 %). Pro oba scénáře platí, že hlavní podíl na poklesu má pět největších klubů.

Hráči s vyšší tržní hodnotou lépe odolávají poklesu, protože o elitní fotbalisty bude mezi kluby velká poptávka i v budoucnu. Přesto hodnota dvaceti nejdražších hráčů v důsledku pandemie poklesla v průměru o 20 % v případě prvního scénáře a o 13 % v případě druhého. Platí také, že menší pokles zaznamenala hodnota sportovců s dlouhodobými smlouvami a mladších fotbalistů (21–24 roků).
 

Hodnota pěti nejcennějších fotbalistů

Pět nejcennějších evropských fotbalistů.

O studii

KPMG analyzovala dopady na ekonomiku fotbalových klubů v těchto zemích: Belgie, Nizozemí, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko a Turecko.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi