Čerstvý pohled na společensky odpovědné investování

Čerstvý pohled na společensky odpovědné investování

Strmě narůstá počet investorů, kteří mají zájem zohledňovat při svých investičních aktivitách také environmentální, sociální a korporátní faktory (tzv. ESG faktory).

1000
Adéla Jelínková

Head of Content Marketing, Marketing and Communications

KPMG Česká republika

E-mail

Stranou nezůstávají ani vlády – během uplynulých deseti let po celém světě zavedly více než 500 opatření, která mají podpořit udržitelnost.

Trend je jasný, cesta k cíli však není přímočará. Potkávají se na ní různí hráči: vlády, regulátoři, kapitálové trhy, firmy i zákazníci.

Čerstvý pohled přináší zpráva „Udržitelné investice: tempo zrychluje“. Na jejím textu se podílela KPMG International spolu s dalšími partnery. Detailně zkoumá udržitelné investice a jejich dopad na celé odvětví. Studie přináší postřehy od 135 institucionálních investorů, managerů hedgeových fondů a dalších odborníků ze 13 zemí. Její závěry jsou povzbudivé a přinášejí inspiraci při inovaci stávajících byznys modelů a zavádění zelených technologií.

Výzkum se zaměřil na tři klíčové oblasti:

  • stav a vývoj v zavádění udržitelných investic,
  • tempo vývoje a příčiny jeho zpomalování,
  • zkušenosti a postřehy z praxe.
     

Přečtěte si zprávu v anglickém jazyce.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi