Σύμβαση με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Η Ακαδημία της KPMG και οι έμπειροι σύμβουλοι και εκπαιδευτές του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης και του Τμήματος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης της KPMG Κύπρου, με χαρά ανακοινώνουν ότι κέρδισαν διαγωνισμό της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σειράς μαθησιακών δραστηριοτήτων αναφορικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η KPMG Κύπρου αναμένεται να προσφέρει περίπου 70 διαδραστικές εκπαιδεύσεις για την εφαρμογή αρχών διαχείρισης απόδοσης στη Δημόσια Υπηρεσία, μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης, στις οποίες θα παρευρεθούν  1550 περίπου αξιολογητές.

Contract with the Cyprus Academy of Public Administration

KPMG Academy and the experienced consultants and trainers of the Management Consulting Department and the Training & Development Department of KPMG Cyprus are pleased to announce that they have won a public contract following a tender of the Cyprus Academy of Public Administration for the design and implementation of a series of learning activities regarding the new appraisal system of the Public Servants.

KPMG Cyprus is expected to offer approximately 70 interactive trainings on performance management and the new appraisal system of the Public Sector. The trainings will be attended by approximately 1550 participants.

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today