VAT Updates (in Greek)

04 Δεκεμβρίου 2023 | 09:00 π.μ. – 5:15 μ.μ. | 7 Μονάδες | KPMG Λευκωσία

04 Δεκεμβρίου 2023 | 09:00 π.μ. – 5:15 μ.μ. | 7 Μονάδες | KPMG Λευκωσία

vat-updates

Σημαντική σημείωση

Το περιέχομενο του σεμινάριου θα επικαιροποιηθεί ανάλογα με τις αλλάγες που θα προκύψουν. 

Περιγραφή Σεμιναρίου

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος για συμμετοχή, αποφασίσαμε όπως επαναλάβουμε το σεμινάριο.

Ο επικεφαλής του τμήματος Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου και η ομάδα του θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου τόσο για τις πρόσφατες τροποποιήσεις της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, όσο και για τις τροποποιήσεις εκείνες που αναμένεται να επέλθουν στην κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Τη γνώση που θα μεταφέρουν οι εκπαιδευτές στους συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τα πρακτικά παραδείγματα, οι πρόσφατες αποφάσεις του ευρωπαϊκού δικαστηρίου στηριζόμενες στην περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που δημοσιεύτηκαν από το Τμήμα Φορολογίας. Εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εργαστούν προς αποφυγή τυχόν επιβολής κυρώσεων και θα αφομοιώσουν τα επιμέρους στοιχεία των τροποποιήσεων της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας και τις επιπτώσεις τους.

Στόχοι Σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις στην κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία
 • ερμηνεύουν τις αλλαγές στην κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία
 • εφαρμόζουν ορθά την κυπριακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία με σκοπό την αποφυγή της επιβολής κυρώσεων
 • χρησιμοποιούν τα επιμέρους στοιχεία των τροποποιήσεων της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας και τις επιπτώσεις τους στις καθημερινές φορολογικές τους συναλλαγές
 • υιοθετήσουν όλες τις αλλαγές της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας στα εργασιακά τους καθήκοντα
 • υποστηρίξουν την ορθή εφαρμογή των αλλαγών της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Συμμετέχοντες*

Διευθυντές, οικονομικοί διευθυντές, αρχιλογιστές, λογιστές, ελεγκτές και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα ή/και εφαρμόζει στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας Φ.Π.Α. ή/και είναι υπεύθυνο για τους φορολογικούς χειρισμούς της εταιρείας.

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

Κανόνες ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή (2 ώρες)

 • Ανάλυση πλαισίου πρότασης
 • Απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής στοιχείων
 • Επεξήγηση των κανόνων ΦΠΑ που ισχύουν για την οικονομία των πλατφορμών
 • Θέσπιση ενιαίας εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ

Πρόσφατες ΕΕ και εφαρμοστικές οδηγίες που εκδόθηκαν από το ΤΦ (2 ώρες)

CESOP: Υποχρεωτική αναφορά για σκοπούς ΦΠΑ των διασυνοριακών πληρωμών από το 2024 (30 λεπτά)

Σημαντικές αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (2 ώρες)

Άλλες επερχόμενες αλλαγές (30 λεπτά)

Κρατήσεις & Επικοινωνία

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε σε αυτό το σεμινάριο το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

 

Κόστος

Αρχικό κόστος συμμετοχής: €270 + Φ.Π.Α. (19%).

Καθαρό Κόστος μετά από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ (€119) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες: €151

 

Πολιτική εκπτώσεων

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG, πατήστε εδώ.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Το συγκεκριμένο σεμινάριο ανήκει σε εκπτωτικό πακέτο το οποίο συνδυάζει αυτό το σεμινάριο με τo σεμινάριο με τίτλο “ Εξειδικευμένο σεμινάριο σε θέματα ΦΠΑ” εάν οι ενδιαφερόμενοι εγγραφούν και στα δύο σεμινάρια, την ίδια μέρα. Η έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι παρακολουθήσουν και τα δυο σεμινάρια. Η έκπτωση, ύψους 10% εφαρμόζεται στο σεμινάριο με την υψηλότερη τιμή (“Πρόσφατες Τροποποιήσεις στην Κυπριακή περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία”), πριν υπολογιστεί το Φ.Π.Α. και η επιχορήγηση της ΑνΑΔ. Εάν μία νομική οντότητα θέλει να αγοράσει το ίδιο εκπτωτικό πακέτο για επιπλέον συμμετέχοντες, τότε το συγκεκριμένο πακέτο μπορεί να αγοραστεί περισσότερες από μία φορές και κάθε συμμετέχοντας θα δικαιούται την έκπτωση του συγκεκριμένου πακέτου. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βασιλική Σιώζιου στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy

 

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Το σεμινάριο μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του σεμιναρίου και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (7 CPD).

Εκπαιδευτές

Μιχάλης Γρέκας
Διοικητικός Σύμβουλος, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου
 

Ο Μιχάλης είναι Διοικητικός Σύμβουλος και διευθύνει το τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα των ακινήτων.

Ο Μιχάλης συμμετείχε σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α., καθοδηγώντας το σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηγείται της ομάδας ανάπτυξης Tax Technology της KPMG. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).

Επιπρόσθετα, συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια Έμμεσης Φορολογίας και έχει γράψει πολλά σχετικά άρθρα. Το 2015 ο Μιχάλης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης». 

 

Γεωργίου Φάνος
Principal, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Φάνος είναι Principal στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου με εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία.

Από το 2011, ο Φάνος παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τομέα ακινήτων και στις υπηρεσίες επισιτισμού και τουρισμού.

Συμμετείχε επίσης σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α. και συνέβαλε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Επιπλέον, ο Φάνος προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλους εταιρικούς ομίλους εγκατεστημένους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενόψει της εφαρμογής του Φ.Π.Α. το 2018.

Επιπρόσθετα, συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με θέματα Έμμεσης Φορολογίας για πελάτες και το προσωπικό της KPMG Κύπρου.


Αλέξης Χατζηκλεοβούλου
Senior Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Αλέξης σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και απέκτησε το πτυχίο του το 2012. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA) και μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC).

Από το 2012 μέχρι το 2014 εργάστηκε σε μεγάλο ελεγκτικό οίκο στο Τμήμα Έμμεσων Φορολογικών Υπηρεσιών (Indirect Tax department), αποκτώντας εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Φ.Π.Α. σε πολυεθνικές εταιρείες. Από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας (Indirect Tax department) της KPMG Κύπρου στη Λεμεσό, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες Φ.Π.Α. στους τομείς των ναυτιλιακών, των χρηματοοικονομικών, της ανάπτυξης ακινήτων, του ηλεκτρονικού εμπορίου και σε εταιρείες που εμπλέκονται σε διεθνείς συναλλαγές.

Το 2017, ο Αλέξης  απέκτησε πιστοποίηση από το Σύνδεσμο Τεχνικών Φορολογικών Συμβούλων (Association of Taxation of Technicians) για παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης για σκοπούς Φ.Π.Α. (VAT compliance) αναφορικά με τη νομοθεσία Φ.Π.Α. του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2019 πιστοποιήθηκε με Ανώτερο Δίπλωμα Διεθνούς Φορολογίας (Advanced Diploma in International Taxation) με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον Φ.Π.Α. από το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Φορολογικών Συμβούλων (Chartered Institute of Taxation).

Ο Αλέξης είναι εκπαιδευτής σε διάφορα μονοεπιχειρησιακά και πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια έμμεσης φορολογίας και το 2020  πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

 

 

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

informative image