Excel Workshop (in Greek)

19 & 20 Δεκεμβρίου 2023 | 08:30 π.μ. – 3:45 μ.μ. | 11.5 Μονάδες | KPMG Λευκωσία

19 & 20 Δεκεμβρίου 2023 | 08:30 π.μ. – 3:45 μ.μ. | 11.5 Μονάδες | KPMG Λευκωσία

excel-workshop

Περιγραφή Σεμιναρίου

To Microsoft Excel παραμένει ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία για τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, και η γνώση των προηγμένων λειτουργιών του βοηθά σημαντικά τους επαγγελματίες στην αποτελεσματική αξιοποίηση δεδομένων. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και χρήσιμων λειτουργιών του Microsoft Excel, συμπεριλαμβανομένων βασικών και προηγμένων λειτουργιών, καθώς επίσης και στην αποτελεσματική διαχείριση πινάκων και γραφημάτων. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις δυνατότητες του Microsoft Excel και θα έχουν ευκαιρία να τις εφαρμόσουν σε πρακτικές ασκήσεις. Η ανάγκη για το σεμινάριο προκύπτει από την αυξανόμενη σημασία της ανάλυσης δεδομένων και της βελτίωσης της παραγωγικότητας στον επαγγελματικό τομέα.

Στόχοι Σεμιναρίου

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • περιγράφουν βασικές λειτουργίες του Microsoft Excel,
 • διατυπώνουν βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση του Μicrosoft Excel,
 • εκτελούν φόρμουλες και συναρτήσεις για την επίλυση προβλημάτων στο Excel,
 • οργανώνουν, αναλύουν και να διαχειρίζονται δεδομένα πιο αποτελεσματικά,
 • αναπτύσσουν αναλύσεις σεναρίων και αναλύσεις ευαισθησίας στο Excel
 • συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά στον εντοπισμό κατάλληλων εναλλακτικών τεχνικών Excel για επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Συμμετέχοντες*

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες σε επιχειρηματικούς τομείς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο Excel, όπως λειτουργοί διοίκησης, αναλυτές, μηχανικοί και επιχειρηματίες.

Βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή και προηγούμενη εμπειρία στο Excel (δημιουργία και επεξεργασία λογιστικών φύλλων, απλές συναρτήσεις) απαιτούνται για τη συμμετοχή. Δεν απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική γνώση ή εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριοποίησης.

*Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 16 θέσεις.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

1. Εισαγωγή σεμιναρίου (15 λεπτά)

2. Αποτελεσματική πλοήγηση (45 λεπτά)

 • Τεχνικές πλοήγησης
 • Συντομεύσεις πλοήγησης μέσω πληκτρολογίου
 • Χρήσιμες ρυθμίσεις       

3. Βέλτιστες πρακτικές Excel (30 λεπτά)

4. Διαχείριση δεδομένων (2 ώρες & 15 λεπτά)

 • Τύποι δεδομένων
 • Αντιγραφή και μετακίνηση δεδομένων
 • Μορφοποίηση δεδομένων
 • Πίνακες Excel

5. Φόρμουλες και συναρτήσεις (1 ώρα & 45 λεπτά)

 • Δομές φόρμουλας
 • Λειτουργίες αναφοράς κελιών
 • Ρυθμίσεις υπολογισμών
 • Μαθηματικές συναρτήσεις
 • Συναρτήσεις μέτρησης

6. Ερωτήσεις (30 λεπτά)

              
Ημέρα 2    
         

1. Φόρμουλες και συναρτήσεις (συνέχεια) (2 ώρες)

 • Συναρτήσεις διαχείρισης κειμένου
 • Συναρτήσεις διαχείρισης ημερομηνιών
 • Λογικές συναρτήσεις
 • Συναρτήσεις εύρεσης    

2. Εργαλεία εντοπισμού και διόρθωσης λαθών (20 λεπτά)

3. Ανάλυση σεναρίων και ανάλυση ευαισθησίας (40 λεπτά)

4. Διαχείριση και απεικόνιση δεδομένων (2 ώρες & 10 λεπτά)

 • Διαχωρισμός δεδομένων σε στήλες
 • Λειτουργίες επικύρωσης δεδομένων (data validation)
 • Pivot tables
 • Σχεδιασμός γραφημάτων            

5 . Σύνοψη σεμιναρίου και ερωτήσεις (30 λεπτά)

Κρατήσεις & Επικοινωνία

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

 

Κόστος

Αρχικό κόστος συμμετοχής: €400 + Φ.Π.Α. (19%).

Καθαρό Κόστος μετά από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ (€181,33) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες: €218,67*

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 05/12/2023

Πολιτική εκπτώσεων

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αποφοίτων (alumni) της KPMG, πατήστε εδώ.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ. Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια.


Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βασιλική Σιώζιου στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy

 

Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Το σεμινάριο μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη του θα δοθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (11.5 Μονάδες).

Εκπαιδευτές

Πρόδρομος Παπανικολάου
Senior Manager, Deal Advisory, KPMG Κύπρου

Ο Πρόδρομος είναι Senior Manager στο τμήμα Deal Advisory της KPMG Κύπρου και έχει εμπειρία πέραν των εννέα χρόνια στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Έχει εμπλακεί σε προετοιμασία οικονομικών μοντέλων, αποτιμήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, ιδιωτικοποιήσεις, έργα χρηματοδότησης και αναδιαρθρώσεις για δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες σε διάφορους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υποδομών, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της γεωργίας, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Μέσα από την εκτενή του εργασιακή εμπειρία, έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις χρηματοοικονομικών με πρακτική εφαρμογή.

Ο Πρόδρομος είναι κάτοχος πτυχίου χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Eπίσης, είναι κάτοχος του CFA Charter και μέλος του CFA Society Cyprus. Έχει παρουσιάσει διάφορα σεμινάρια στις αποτιμήσεις εταιρειών καθώς και στη χρήση της Microsoft Excel.

 

Μιχάλης Στυλιανίδης
Senior Manager, Deal Advisory, KPMG Κύπρου

Ο Μιχάλης είναι Senior Manager στο τμήμα Deal Advisory της KPMG Κύπρου και έχει εμπειρία πέραν των οκτώ χρόνων στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κατέχει πτυχίο χρηματοοικονομικής αλλά και μεταπτυχιακό στο θέμα διαχείρισης κινδύνου ενώ είναι μέλος του Institute Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και Institute of Risk Management (IRMCert).

Η εμπειρία του περιλαμβάνει την ετοιμασία χρηματοοικονομικών μοντέλων, αποτιμήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, ιδιωτικοποιήσεις, έργα χρηματοδότησης και αναδιαρθρώσεις για δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες σε διάφορους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υποδομών, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της γεωργίας, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Μέσα από την εκτενή του εργασιακή εμπειρία, έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις χρηματοοικονομικών με πρακτική εφαρμογή.

 

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

informative image