Hebt u uw vennootschapsbelastingpositie onder controle?

Hoewel de regels voor de vennootschapsbelasting steeds complexer worden en regelmatig wijzigen, kunnen ze ook investeringen en belastingbesparingen vergemakkelijken als ze optimaal worden toegepast. Het vereist echter wel het nodige inzicht in de fiscale implicaties van uw bedrijfsactiviteiten, alle mogelijke alternatieven en de strategieën in alle relevante jurisdicties om uw vennootschapsbelastingpositie te controleren en te optimaliseren. Dit is geen eenvoudige taak voor een onderneming. Heeft u er al aan gedacht om beroep te doen op de ervaring van gespecialiseerde fiscaal experten?

Onze vennootschapsbelastingadviseurs hebben een goed inzicht in de sectorspecifieke implicaties van de Belgische belastingregels en hun internationale dimensies. Wij kunnen u helpen met uw fiscale optimalisatie en met de naleving van de belastingwetgeving. Wij kunnen u onder andere ondersteunen door:

 • uw vennootschapsbelastingen te beheren zodat u fiscale kansen optimaal kunt benutten en fiscale risico’s kunt vermijden;
 • u een weg te helpen banen door een wereld die steeds meer fiscale transparantie eist;
 • uw fiscaliteit een onderdeel te laten uitmaken van uw bedrijfsstrategie;
 • uw internationale fiscale planning te beheren;
 • u te adviseren op het gebied van vennootschapsrecht, handelsrecht, zakelijk contracten- en verbintenissenrecht, financieel recht, vastgoedrecht en vermogensplanning. 
Corporate tax diensten divider

   

Vennootschapsbelasting

Is uw Belgische vennootschapsbelasting adequaat afgestemd op uw bedrijfsvoering?

Wanneer u een bedrijf runt, moet u ook rekening houden met en voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. Dat wil zeggen dat uw beslissingen dus niet uitsluitend gebaseerd mogen zijn op economische overwegingen. Hoewel u misschien volledig in overeenstemming bent met de belastingregels, kunnen uw bedrijfsactiviteiten verschillende vennootschapsbelastingposities in België rechtvaardigen. Bovendien heeft België een uitgebreid pakket fiscale en financiële stimulansen, met name voor O&O-activiteiten, waarvan u gebruik kunt maken. KPMG kan u helpen om de Belgische vennootschapsbelastingimplicaties van uw activiteiten en plannen te beoordelen en uw fiscale positie te verbeteren.

Onze vennootschapsbelastingdeskundigen hebben een ruime ervaring en kunnen uw huidige vennootschapsbelastingpositie beoordelen, u adviseren over acties om uw positie te verbeteren en de potentiële fiscale implicaties van uw bedrijfsplannen analyseren. Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij werken met multidisciplinaire teams bestaande uit fiscale en juridische experts, accountants, vermogensbeheerspecialisten en ingenieurs die de specifieke kenmerken van uw onderneming begrijpen.

Buitenaanzicht van kantoorgebouw

Meer specifiek kunnen wij u helpen bij:

 • het evalueren van uw huidige bedrijfsactiviteiten en het plannen voor fiscaal optimale uitkomsten, het kwantificeren van potentiële besparingen en de bijhorende haalbaarheid;
 • het verkrijgen van een voorafgaande beslissing (ruling) die vooraf zekerheid verschaft over uw fiscale positie;
 • het ontwikkelen van ondersteunende documentatie die nodig is voor fiscale en regelgevende doeleinden, met inbegrip van transfer pricing;
 • het toepassen van fiscale stimuleringsmaatregelen en andere financiële voordelen;
 • het reguleren van uw fiscale positie en u ondersteunen bij besprekingen met de belastingdienst;
 • het begeleiden van uw belastingcontroles en u bijstaan bij geschillenbeslechting.
Corporate tax diensten divider

   

Transfer Pricing

De maatschappij eist steeds meer transparantie over de fiscale aangelegenheden van uw onderneming. Daarnaast blijven de overheden en belastingdiensten de nalevingsvereisten voor verrekenprijzen aanscherpen. In België zijn de documentatie- en rapporteringsvereisten voor transfer pricing van toepassing in overeenstemming met de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De Belgische belastingautoriteiten zijn zich bewust van de relevantie van deze rapporteringen en zetten gespecialiseerde middelen in om naleving te controleren en audits uit te voeren op basis van de ingediende documentatie. Het is daarom belangrijk dat het transfer pricing-beleid op een doordachte manier wordt ontworpen en effectief wordt geïmplementeerd. Daarnaast moet de documentatie ook consistente transfer pricing-standpunten weergeven.

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen en formuleren van een transfer pricing-beleid dat ook past binnen de bredere commerciële doelstellingen van uw bedrijf. Daarnaast bieden we duurzame oplossingen voor verrekenprijzen in overeenstemming met internationale richtlijnen. Ons Transfer Pricing Team bestaat uit experts met internationale ervaring, gebruikt een multidisciplinaire aanpak en biedt een breed scala aan diensten.

Corporate tax diensten divider

   

Internationale fiscaliteit

Wat zijn de internationale belastingaspecten van uw onderneming? Wat zijn de gevolgen van de huidige trends in de internationale fiscaliteit op uw onderneming?

Het optimaal toepassen van de nationale vennootschapsbelastingregels is niet altijd evident, maar het begrijpen en optimaliseren van de fiscale gevolgen in een internationale context is vaak nog een grotere uitdaging.

De globalisering van bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens heeft ook geleid tot de globalisering van internationale belastingregels. Die regels zijn echter complex en hebben gevolgen voor zowel nationale belastingbepalingen als belastingverdragen. In de strijd tegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) zijn verschillende internationale initiatieven genomen, meestal onder leiding van de OESO. Die initiatieven hebben geresulteerd in aanvullende regelgeving om belastingontwijking te voorkomen, strengere rapporteringsverplichtingen en intensievere administratieve samenwerking tussen belastingdiensten. Tegelijkertijd hebben deze ontwikkelingen ook geleid tot hogere nalevingslasten en risico's voor belastingplichtigen. 

glazen wereldbol

Bovendien wordt er ook op internationaal niveau gewerkt aan de aanpak van de problemen die de digitale transformatie met zich meebrengt voor de belastingheffing. Nieuwe regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat inkomsten worden belast in het land waar de waarde wordt gecreëerd. Terwijl gezamenlijke internationale oplossingen door de OESO worden gepromoot, nemen verschillende landen ook nationale belastingmaatregelen om de problemen aan te pakken.

Heeft u volledig inzicht in de aspecten van internationale fiscaliteit van uw onderneming? Hebt u uw mogelijkheden beoordeeld om uw fiscale positie te optimaliseren en uw nalevingsrisico's te verminderen? Wilt u begrijpen hoe uw onderneming kan worden beïnvloed door de huidige trends op het gebied van internationale fiscaliteit?

Onze internationale belastingdeskundigen volgen de recente ontwikkelingen op het gebied van internationale fiscaliteit op de voet en staan u graag bij met het juiste advies op maat. We ondersteunen u graag bij alle internationale belastingaspecten van uw onderneming. Zo kunnen we bijvoorbeeld de verschillende mogelijkheden beoordelen om uw fiscale positie te optimaliseren en uw compliance-risico's te verminderen. Daarnaast helpen we u graag begrijpen hoe uw bedrijf kan worden beïnvloed door de huidige fiscale trends.

Corporate tax diensten divider

  

Mergers & Acquisitions

Zakenlui die afzonderlijke puzzelstukjes combineren om één nieuw stukje te maken

Begrijpt u de fiscale en juridische implicaties van uw M&A-transactie volledig?

Succesvolle groei kan enerzijds tot stand worden gebracht door interne ontwikkeling. Anderzijds kunnen ook een fusie of overname, een partnerschap of joint-venture, of zelfs een desinvestering een strategie voor bedrijfsontwikkeling zijn. In al deze scenario’s kunnen belastingen en fiscaliteit een belangrijke rol spelen. Ze kunnen namelijk heel wat waarde creëren, maar ook tenietdoen. Het is daarom noodzakelijk om de fiscale aspecten van elke fusie- en overnametransactie tijdig en effectief aan te pakken.

Ons Mergers & Acquisitions Tax & Legal-team kan uw bedrijf helpen om echte waarde te halen uit uw deals. Of het nu gaat om een fusie, een overname van een nieuw bedrijf of een desinvestering, wij kunnen u begeleiden bij de fiscale en juridische implicaties van elke deal.

Onze ruime ervaring met transacties en onze focus op waarde kunnen u helpen het maximale uit uw M&A-transactie te halen. Wij hebben aan vele deals meegewerkt en begrijpen de mechanismen van overnames en desinvesteringen in een concurrerende omgeving, zodat wij u kunnen helpen de efficiëntie van uw M&A-proces te maximaliseren.

Daar wij sterk geïntegreerd zijn in het wereldwijde M&A-netwerk van KPMG, combineren wij wereldwijd inzicht en deal-ervaring met lokale kennis van fiscale en juridische regelgeving. Wij kunnen u helpen om zowel de lokale als de grensoverschrijdende fiscale uitdagingen en kansen op het gebied van fusies en overnames aan te pakken.

Onze M&A-diensten omvatten:

 • Pre-deal fiscaal structureringsadvies
 • Fiscale en juridische due diligence
 • Fiscale structurering, modellering en advies na de deal
 • Juridisch en reglementair advies
 • Het opstellen van de nodige transactiedocumenten binnen het M&A-proces
Zakenlui die handen schudden om deal te bekrachtigen
Corporate tax diensten divider

  

Real Estate Taxation

Wat zijn de fiscale gevolgen van uw onroerende goederen?

Uw onroerend goed is belangrijk en cruciaal voor uw onderneming. Of u nu onroerend goed bezit, (ver)huurt of op een andere manier gebruikt of controleert, het zal verschillende financiële en fiscale gevolgen voor u hebben. In België zijn de fiscale gevolgen van uw onroerend goed talrijk en afhankelijk van de locatie van uw onroerend goed en de juridische constructies.

Huis met munten die de belasting op onroerend goed symboliseren

Gaat u een nieuwe vastgoedconstructie aan of heeft u hulp nodig bij de fiscale gevolgen van uw huidige onroerende goederen?  Inzicht in de fiscale gevolgen kan u helpen bij de naleving van wet- en regelgeving en bij het vinden van financieel gunstige oplossingen.

Onze vastgoedexperts van KPMG kunnen u adviseren over alle fiscale en juridische implicaties van onroerend goed, u ondersteunen bij het opzetten van een constructie die het beste bij uw doelstellingen past en u helpen bij de naleving van alle relevante belastingregelingen, waaronder inkomstenbelastingen, btw, onroerendezaakbelastingen en transactiebelastingen.

Corporate tax diensten divider

  

Estate Planning

Uw bedrijfsopvolging plannen

Wanneer u een bedrijf en een vermogen hebt opgebouwd, wilt u misschien uw opvolging plannen. Zowel vanuit juridisch als fiscaal oogpunt zijn er verschillende mogelijkheden. Deze opties zullen waarschijnlijk verschillende financiële gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. Daarom is het belangrijk om de beste strategie tegen de laagste fiscale kosten te bepalen. Onze gespecialiseerde experts kunnen u adviseren over de mogelijke opties en de bijbehorende fiscale kosten, zowel in een Belgische als in een grensoverschrijdende context.

Corporate tax diensten divider

  

Financiële dienstverlening

Verleent u financiële diensten?

Financiële diensten zijn van het grootste belang om investeringen te vergemakkelijken, spaargelden te benutten en financiële risico's in verband met activa en bedrijfsactiviteiten te beheren. Financiële diensten werden vroeger vooral verleend door banken en verzekeringsmaatschappijen, maar door de technologische evolutie in de financiële sector bieden nu ook veel andere bedrijven financiële diensten aan, zoals financieringsoplossingen, beheer van financiële activa en betalingen. Daartoe behoren ook entiteiten die binnen een groep de rol van een interne financiële instelling op zich nemen.

De toenemende diversiteit van financiële dienstverleners en de complexiteit van financiële producten hebben geleid tot strengere regelgeving. Voor belastingdoeleinden zijn financiële activa, producten en diensten onderworpen aan diverse specifieke belasting-, nalevings- en openbaarmakingsregels.

Wordt u geconfronteerd met de complexiteit van de belastingheffing binnen de financiële dienstverlening? Of moet u in dit verband aan aanvullende informatieverplichtingen of compliance-vereisten voldoen?

Ons multidisciplinair team van experts op het gebied van financiële diensten heeft sectorspecifieke kennis, volgt de relevante ontwikkelingen op te voet en kent de belastingtechnische aspecten van deze diensten. Wij kunnen u helpen met al uw vragen over financiële dienstverlening. Wij geven u advies op maat en helpen u optimaal aan de regelgeving te voldoen.

Laptop met meerdere creditcards
Corporate tax diensten divider

  

Country Desks

Internationale vlaggen uit verschillende landen

Ondersteuning van onze verschillende Country Desks

Wanneer uw Belgische bedrijfsactiviteiten sterk verweven zijn met bepaalde landen, is het mogelijk dat u liever praat met fiscalisten die ook vertrouwd zijn met die specifieke belastingstelsels. Dat is een gerechtvaardigde verwachting die onze Country Desk-specialisten volledig kunnen inlossen.

Onze experts van de Duitse en Nederlandse Desks zijn bijvoorbeeld zowel bekend met het Belgische belastingstelsel als met het Duitse en Nederlandse. Wij kunnen u een advies op maat geven waarin de implicaties van deze belastingstelsels tegelijkertijd verwezen zit en kunnen de bredere context van uw fiscale positie uitwerken.

Corporate tax diensten divider

   

Neem contact met ons op