Waarom boekhoudkundige en financiële inzichten een verschil maken voor uw bedrijf

Als ondernemer wordt u bij de dagelijkse managementbeslissingen steeds vaker geconfronteerd met een snel evoluerende, complexe fiscale en juridische omgeving.

Betrouwbare financiële informatie is van het grootste belang voor een gezonde bedrijfsvoering en naleving van de regelgeving. Uw financiële informatie moet gemakkelijk terug te vinden en zinvol zijn voor u en voor uw stakeholders. Alleen op die manier kunt u goede zakelijke beslissingen nemen en voldoen aan uw wettelijke vereisten.

Heeft u advies nodig om een beter inzicht te krijgen in uw financiële gegevens? Of wenst u hulp bij het opstellen van uw jaarrekening of belastingaangifte? Bent u zeker van de doeltreffendheid van uw administratie- en boekhoudsystemen? Heeft u behoefte aan een ervaren, onafhankelijke en vertrouwde adviseur?

Onze accountants kunnen u bijstaan met verschillende gepersonaliseerde diensten op het gebied van boekhouding, , tijdelijke boekhoudkundige bijstand, fiscaliteit, KMO-advies en administratie.

Dankzij onze uitgebreide ervaring kunnen wij u diensten op maat van uw situatie aanbieden, ongeacht of u een kleine, middelgrote of grote onderneming, een non-profitorganisatie, een openbare instelling of een particulier bent. Omdat wij deel uitmaken van het KPMG-netwerk, kunnen wij ook een beroep doen op de ervaring van onze advocaten, belastingadviseurs en bedrijfsadviseurs om u de best mogelijke dienstverlening te bieden.

Accountancy services divider

  

Boekhouding

Wat staat er in uw financiële rapporten en jaarrekeningen?

Jaarrekeningen en zinvolle analyses van de resultaten zijn de sleutel tot bedrijfsinzichten. Bovendien verwachten tal van stakeholders dat de jaarrekening pertinente, duidelijke en betrouwbare gegevens verschaft over uw onderneming. Onze accountants kunnen u bijstaan met een verscheidenheid aan diensten, waaronder:

financiële verklaringen

Jaarrekeningen

Wij kunnen u helpen bij het opstellen en neerleggen van uw jaarrekeningen en statutaire verslagen. Wij zorgen ervoor dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd.

vrouw die analyses vergelijkt

Vergelijkende analyses

Wij kunnen u helpen met vergelijkende analyses en dashboards over uw financiële overzichten en jaarrekeningen, zodat u gemakkelijk en snel inzicht krijgt in de financiële positie van uw bedrijf. Wij geven duidelijke uitleg over de resultaten en onze bevindingen, en doen aanbevelingen over de belangrijkste indicatoren.

wereldbol gemaakt van puzzelstukjes

Conversie van en naar Internationale rapportering standaarden

Wij kunnen u ondersteunen bij de voorbereiding van de periodieke verslaggeving aan de moedermaatschappij door de omzetting van de lokale cijfers naar internationale rapportering standaarden, zoals IFRS en U.S. GAAP, met behulp van onze op maat gemaakte verslaggevingssjablonen en uw specifieke softwarepakketten.

Accountancy services divider

   

Tijdelijke boekhoudkundige bijstand

Hoe doeltreffend is uw financieel beheer?

Financieel management omvat niet alleen de administratieve praktijken en boekhoudsystemen van een onderneming, maar ook alle aspecten van financiële en operationele prestaties en de daarmee verband houdende informatiestromen. Het is een complexe taak die een breed scala van activiteiten en functies omvat en van essentieel belang is voor het nemen van zakelijke beslissingen. Om uw financiële afdeling effectief te beheren, kunnen onze accountants u bijstaan bij de uitvoering van financiële transformatieprojecten. Onze experts hebben uitgebreide kennis en ervaring op alle gebieden van financieel en boekhoudkundig beheer. Wij kunnen u voor een korte of lange periode ondersteunen, afhankelijk van uw behoeften en/of de activiteiten van uw financiële organisatie overnemen na een wederzijdse zorgvuldige beoordeling. Onze diensten omvatten:

Business Plannen, Transities en Transformaties

Managementinformatie

Tijdelijke boekhoudkundige bijstand

Wij kunnen u helpen bij het opstellen of herzien van uw ondernemingsplan, inclusief uw financieel plan. Ook kunnen wij uw activiteiten, onderneming en activa waarderen. Door middel van ‘quick scans’ bieden wij inzicht in uw financiële en fiscale positie en geven wij u praktische adviezen die u helpen de juiste beslissingen te nemen. In geval van een bedrijfsoverdracht of -verkoop kunnen wij u door het gehele proces begeleiden en u gespecialiseerde bedrijfseconomische, juridische en fiscale ondersteuning bieden. Wij kunnen u ook adviseren over de overdracht van uw bedrijf naar de volgende generatie.

Wij kunnen u helpen een gestructureerde benadering voor managementinformatie te ontwikkelen en een standaard en periodiek managementrapportagesysteem voor prestatie-indicatoren te implementeren. Daarbij houden we rekening met zowel financiële als niet-financiële prestaties. Wij kunnen ook uw bedrijf analyseren om een beter inzicht te krijgen in de prestaties, met inbegrip van werkkapitaalbeheer en workflow-optimalisatie, winstgevendheidsanalyses en vergelijkende benchmarkanalyses.

Wij kunnen hooggekwalificeerde en toegewijde professionals voor een korte of langere periode ter beschikking stellen om een tijdelijk tekort aan eigen personeel op te vullen. Enkele voorbeelden van werknemersprofielen die wij inzetten voor specifieke opdrachten zijn:

 • Controller - Budgetanalist
 • General Ledger Accountant
 • AR - AP Boekhouder
 • Financieel analist
 • Administratief medewerker
 • Verantwoordelijke voor rapportering
 • Assistent voor de implementatie van nieuwe softwarepakketten

Administratieve organisatie en interne controle

Interne opleidingen

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van uw administratieve organisatie en het invoeren van efficiënte, geautomatiseerde en gecentraliseerde werkwijzen. Wij kunnen u ook adviseren over interne controlesystemen om onnauwkeurigheden te voorkomen en tijdig op te sporen en om risico’s tot een minimum te beperken.

Wij kunnen de medewerkers van financiële en boekhoudkundige afdelingen een uitgebreide opleiding en advies geven over de ontwikkeling van een sterke, professionele boekhoudkundige organisatie.

Accountancy services divider

  

Fiscaliteit

Is het naleven van uw fiscale verplichtingen een uitdaging?

Voldoen aan uw belasting- en aangifteverplichtingen is geen gemakkelijke taak. Professionele ondersteuning bij het opstellen van uw belastingaangiften bespaart u niet alleen tijd, maar maakt het ook gemakkelijker om volledig en tijdig aan uw verplichtingen te voldoen. Of u nu een kleine, middelgrote of grote belastingbetaler bent of een particulier, onze accountants staan klaar om u te helpen uw fiscale verplichtingen na te komen met een verscheidenheid aan diensten, in het bijzonder:

accountant die belastingaangifte uitvoert

Aangiften en rapportering

Wij kunnen uw aangifte voor inkomstenbelasting invullen en de fiches opstellen die de betaling van honoraria en commissies rechtvaardigen. Wij kunnen ook instaan voor uw btw-aangiften, periodieke opgave van de intracommunautaire handelingen en de jaarlijkse klantenlisting. Wij zorgen ook voor een tijdige indiening van uw aangiften en bijbehorende overzichten.

vergrootglas op belastingpapieren

Quick scans

Voor alle belastingen kunnen wij uw administratieve systemen in kaart brengen en gerichte scans uitvoeren. Zo kunnen we beoordelen in welke mate er al gebruik wordt gemaakt van de fiscale mogelijkheden en/of er risico's zijn. Op basis van die beoordeling kunnen wij u adviseren over mogelijke verbeteringen en kunnen we uw helpen het risico op niet-naleving van uw fiscale verplichtingen te verminderen.

wereldbol gemaakt van digitale verbindingen

Deferred tax assets/liabilities

Wij kunnen de deferred tax assets/liabilities berekenen en de verschillen in belastingsystemen tussen de Belgische cijfers en de toegepaste internationale rapporteringsnormen berekenen.

Accountancy services divider

  

KMO-advies

Waarom kiezen voor gespecialiseerde KMO-advies?

Als kleine en middelgrote onderneming (KMO) bent u bijzonder. U hebt een persoonlijke band met uw sociale en zakelijke omgeving, en u geeft veel om uw bedrijf en uw werknemers. Hoewel u vaak met dezelfde strenge normen te maken hebt als grote ondernemingen, hebt u minder mogelijkheden om aan de toenemende administratieve eisen te voldoen en op uitdagende bedrijfssituaties te reageren. Meer efficiëntie en betere bedrijfsinzichten kunnen voor u dan ook het verschil maken.

Bij KPMG hebben we een lange geschiedenis in het adviseren van kleine, middelgrote en grote ondernemingen en hebben we uitgebreide ervaring opgebouwd in alle facetten van hun bedrijfsvoering. Onze accountants zijn er trots op dat ze te allen tijde de vertrouwde adviseurs zijn van KMO's en familiebedrijven. U kunt altijd van onze diensten gebruik maken:

uitgesneden kantoor dat SME spelt
 • Wanneer uw bedrijf floreert en u van plan bent uit te breiden, kunnen wij u bijstaan bij alle soorten overnames en u door het hele proces begeleiden, inclusief de integratie in uw reeds bestaande bedrijf. Wij kunnen u ook adviseren over de praktische aspecten van bedrijfsstructurering, met inbegrip van financiering, en waarderingen en taxaties uitvoeren.
 • Als u de efficiëntie van uw bedrijf wilt verhogen of uw activiteiten wilt reorganiseren, kunnen wij u bijstaan bij alle soorten reorganisaties (waaronder fusies en desinvesteringen), maar ook bij het opstellen van financiële plannen en het onderhandelen met banken. Wanneer uw bedrijf moeilijke tijden doormaakt, kan ons deskundig advies u helpen de weg vooruit te vinden.
 • Wanneer u professionele inzichten of een onafhankelijk oordeel nuttig acht over een bestuurlijke, financiële of zakelijke aangelegenheid, kunnen wij met u meedenken en u en uw stakeholders waar nodig bijstaan. Wij kunnen u bijvoorbeeld voorzien van beleggings- en financiële analyses, expertiserapporten of bijstand aan (minderheids)aandeelhouders.
Accountancy services divider

  

Boekhouding en administratie

Een goede boekhouding biedt u een voordeel

Uw boekhouding en administratie moeten nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Zij moeten het mogelijk maken snel relevante boekhoudkundige en financiële informatie te verzamelen. Om dit te garanderen is een systematische en gestructureerde aanpak van uw boekhouding en administratie noodzakelijk. Onze accountants kunnen u op permanente of tijdelijke basis bijstaan met een breed scala aan diensten, waaronder:

Boekhouding

Wij kunnen u helpen bij het beheren en organiseren van uw algemene en kostenadministratie en bij het controleren van uw boekhouding op een snelle, kostenefficiënte en eenvoudige manier. Wij kunnen ook de taken in verband met de afsluiting van uw periodieke verslaggeving en jaarrekeningen beheren, en toezicht houden op de organisatie, de uitvoering en de bewaking van uw interne controleprocedures.

Gedigitaliseerde administratie

Wij begrijpen dat gedigitaliseerde bedrijfsprocessen en administratie onmisbare factoren zijn voor efficiënte dagelijkse bedrijfsactiviteiten en om een concurrentievoordeel te behouden. Wij richten ons op innovatie en kunnen u passende tools aanbieden die handmatige handelingen tot een minimum beperken en u efficiëntiewinsten in tijd en kosten kunnen opleveren. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw inkoop- en verkoopfacturen, net als uw banktransacties, en uw gehele administratie volledig elektronisch worden verwerkt. Via ons beveiligde online klantenportaal heeft u 24/7 onbeperkt online toegang tot onze softwarepakketten die u in staat kunnen stellen om:

 • facturen te scannen en interpreteren (OCR-scanning) om de automatische boeking van uitgaven te vergemakkelijken,
 • uw banktransacties (automatisch) te uploaden voor geautomatiseerde boeking in het boekhoudsysteem via PSD II of CODA-bankafschriften
 • onmiddellijke toegang te hebben tot al uw boekhoudkundige documenten, met inbegrip van de elektronische kopieën van inkomende en uitgaande facturen, alsook tot financiële informatie en uw online permanent dossier
 • een elektronisch archief bijhouden.

Met het oog op het milieu maken onze softwarepakketten volledig papierloos werken mogelijk.

Verbetering van de administratie

Wij kunnen u helpen bij het verbeteren van de administratieve organisatie voor al uw verbonden ondernemingen en vennootschappen, en ook bij het beheer van de interne controles binnen uw bedrijfsstructuur. Wij kunnen u ook bijstaan bij het opzetten van een analytisch boekhoudsysteem, het opleiden van uw medewerkers van de boekhoudkundige of financiële afdelingen in de voorbereiding van uw beleid en de implementatie van boekhoudkundige softwarepakketten.

Administratie voor filialen

Wij verzorgen de volledige administratie en rapportering voor Belgische filialen van buitenlandse vennootschappen, in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Als u een buitenlandse vestiging heeft, kunnen wij u in contact brengen met een KPMG-expert in het desbetreffende land die uw volledige dossier kan behandelen.

Advies bij het opstarten van een onderneming

Als u een onderneming wenst op te starten, kunnen wij u adviseren over de voor- en nadelen van de verschillende bedrijfsvormen en juridische structuren. Wij begeleiden u bij de belangrijkste stappen in de oprichting van uw onderneming en delen graag onze inzichten met u. Bovendien helpen wij u bij alle formaliteiten in verband met de oprichting van uw bedrijf, waaronder het opmaken van het financieel plan, het contact met een notaris, de herziening van statuten, de registratie bij de belastingdiensten en de vervulling van andere administratieve verplichtingen.

Accountancy services divider