De sociale partners binnen het Paritair Comité 209 (PC 209) voor de bedienden en Paritair Comité 111 voor de arbeiders van de metaalfabrikatennijverheid hebben een sectorakkoord bereikt, waarin de mogelijkheid is opgenomen om een deel van de eindejaarspremie om te zetten in een fiets en/of extra verlofdagen. 

Toepassingsgebied

Tot op heden was het voor de werknemers van de metaalfabrikantennijverheid niet mogelijk om (een deel) van hun eindejaarspremie om te zetten in andere voordelen, bijvoorbeeld binnen een cafetariaplan. Hier komt verandering in met het nieuw sectoraal akkoord.

De ondernemingen waarvan de exploitatiezetel gelegen is in de provincies en regio’s waar de sectorale eindejaarspremie minstens een volledig maandloon bedraagt, zullen de mogelijkheid kunnen bieden om maximum de helft van hun eindejaarspremie om te zetten in andere voordelen.

Voorlopig geldt deze mogelijkheid voor Vlaamse ondernemingen. Ondernemingen die enkel en alleen een exploitatiezetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals-Brabant zijn uitgesloten. Echter, voor PC 209 werd reeds expliciet bepaald dat in multizetel-ondernemingen met exploitatiezetel in verschillende provincies en/of regio’s, waarvan minstens één valt onder het hierboven vermelde toepassingsgebied, het regionale toepassingsgebied wel uitgebreid kan worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Waals-Brabant mits ondertekening van een ondernemings-cao. Voor de arbeiders in PC 111 stellen de partijen dat dit nog verder zal verduidelijkt worden.

Welke voordelen en voorwaarden?

Met ingang van de eindejaarspremie van 2023 kunnen werkgevers er dus ook voor kiezen om maximaal 50% van de eindejaarspremie om te zetten in een ander voordeel, mits ze hierover een ondernemings-cao afsluiten.

De werknemer blijft vrij om hier al dan niet voor te kiezen. Als de werknemer graag een gedeelte van de eindejaarspremie flexibiliseert, zal de keuze bevestigd moeten worden via ondertekening van een individuele contractbijlage.

Gaat de werknemer akkoord, dan kan de helft van de eindejaarspremie omgezet worden in één van de volgende voordelen:

  • Aankopen bijkomende vakantiedagen en/of;
  • Een fietslease.

De gevolgen van de omzetting van een deel van de eindejaarspremie moeten voorafgaand worden toegelicht aan de werknemers. Tot slot moet de omzetting kostenneutraliteit garanderen, meer bepaald mag de omzetting geen kostenbesparing voor de werkgever met zich meebrengen. 

Conclusie

Voortaan zullen ook de ondernemingen die ressorteren onder PC 209 en PC 111 en onder het toepassingsgebied vallen een deel van hun eindejaarspremie kunnen omzetten in andere voordelen in een flexibel verloningsplan. Deze omzetting is mogelijk met ingang van de eindejaarspremie over 2023.   Eventueel kan dit gecombineerd worden met een uitgebreider cafetariaplan met andere voordelen, maar dan zullen voor deze voordelen andere budgetten (zoals bijvoorbeeld brutosalaris) moeten gebruikt worden.Het Reward-team van KPMG helpt u hier graag mee verder!

Auteurs: Kathleen Veugelen, Executive Tax Manager, Sjoukje Custers, Tax Supervisor en Nesrine Boulaich Kasmi, Sr. Tax Adviser