Vanaf 2023 zal het fiscale voordeel voor niet-elektrische bedrijfswagens gedeeltelijk verdwijnen en in 2026 is er zelfs helemaal geen sprake meer van fiscale voordelen. Het is dus hoog tijd voor bedrijven om ook elektrische wagens op te nemen in hun aanbod. In de praktijk aarzelen veel werknemers echter om over te stappen naar elektrische wagens. Ontdek in dit artikel hoe je als werkgever je werknemers kan stimuleren om toch de overstap te wagen. 

1. Stimuleer groene wagens via de Total Cost of Ownership

Indien de leasingprijs gebruikt wordt als criterium voor de keuze van een bedrijfswagens, gaan de traditionele wagens nog steeds de beste keus zijn. In dat geval gaat het bedrijf echter wel geconfronteerd worden met verborgen extra kosten zoals de verworpen uitgaven vennootschapsbelasting en de CO2-bijdrage die beide gebaseerd zijn op de CO2-uitstoot.  Het is dus aanbevolen om voor de wagenkeuze definitief over te schakelen naar een concept van TCO (Total Cost of Ownership). Daarbij wordt de totale kost van de wagen in rekening genomen, inclusief de verworpen uitgaven in de vennootschapsbelasting. Werknemers die een vast budget hebben gaan dus méér gestimuleerd worden om voor die elektrische wagen te kiezen.    

De TCO kan vrij bepaald worden.  Je zou dus als werkgever ervoor kunnen opteren om de elektrische wagens nog bijkomend te stimuleren, bijvoorbeeld door een ‘korting’ toe te voegen bij de keuze van een elektrische wagen zodat het voor werknemers nog interessanter wordt om te kiezen voor een elektrische wagen.

2. Elektrisch laden zonder zorgen

Een van de grootste drempels bij elektrische wagens is het elektrische laden. Bij een traditionele wagen wordt meestal een onbeperkte tankkaart ter beschikking gesteld. Bij elektrische wagens is dat onderwerp heel wat complexer. Het spreekt voor zich dat de werknemer ook hier onbeperkt en op alle plaatsen zijn wagen wenst op te laden via een eenvoudig systeem en dit op kosten van de werkgever; zowel thuis, op het werk en onderweg. De technologie is op dit vlak sterk geëvolueerd: via een eenvoudige laadpas kan een werknemer overal laden. De factuur komt rechtstreeks bij de werkgever terecht.

3. De laadpaal: thuis en op het werk?

Een laadpaal is ook essentieel om de wagen op een comfortabel manier op te laden.  Steeds meer werkgevers bieden de mogelijkheid aan thuis een laadpaal te installeren. Dit is soms een verplichte keuze (inbegrepen in het wagenbudget), maar kan een optionele keuze zijn. Sommige werkgevers nemen de optie op in het cafetariaplan zodat werknemers op vrijwillige basis en op een fiscaal optimale manier een keuze kunnen maken voor een elektrische laadpaal.  Aandachtspunt is dat natuurlijk niet iedereen zomaar een laadpaal kan installeren: in een huurhuis of een appartement in de stad kan dit namelijk niet altijd. Laadpalen op het werk zijn uiteraard ook zeer nuttig, maar ook hier is het niet voor alle werkgevers mogelijk om dit te doen, en zeker niet voor alle elektrische bedrijfswagens.

4. En wat met de vakanties?

Een grote bezorgdheid bij werknemers is de jaarlijkse reis naar het buitenland. Met de huidige ranges van een elektrische wagen is het niet eenvoudig om een stressvrije manier naar het buitenland te reizen. De oplossing is hier de korte termijnwagen: werkgevers kunnen de mogelijkheid aanbieden om voor een korte periode voor een andere traditionele wagen te kiezen. Dit kan een gratis incentive zijn (opgenomen in het leasebudget), maar dit kan ook een optie zijn in het cafetariaplan. Als de werknemer de sleutels inlevert van de huidige bedrijfswagen, wordt de werknemer slechts belast op de vervangwagen.

5. Communicatie is key

Zoals bij ieder verloningsaspect is communicatie ook hier essentieel. Er bestaan heel wat misverstanden rond de elektrische wagens. Probeer als werkgever je werknemers duidelijk te informeren over de voordelen (en de nadelen).  Je kan ook starten met een proefproject rond elektrische wagens waarbij je later deze ‘ambassadeurs’ inschakelt om de elektrische wagen te promoten. Een belangrijk punt is ook dat werknemers heel wat minder belastingen gaat betalen op de elektrische wagen: het voordeel van alle aard ligt immers stukken lager wat al snel meer dan 100 EUR netto per maand kan schelen.

Ontdek meer