Nu 2021 in volle gang is, blikken we graag terug op de flexibele verloningsprojecten uit 2020 van KPMG. Daarbij kunnen we ons afvragen hoe flexibele verloning geëvolueerd is, of er verschuivingen in de voorkeuren van werknemers waarneembaar zijn, en of werkgevers hun focus verleggen door hun loonpakketten aan te passen. We identificeren enkele trends en lichten ze van naderbij toe. 

Tax Evolution Flexible Rewards