De thuiswerkvergoeding

Het wordt steeds gemakkelijker om een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximum 129,48 EUR uit te betalen. Via de circulaire van 14 juli 2020 maakte de fiscus het al mogelijk om zonder ruling een thuiswerkvergoeding in te voeren. Naar verluidt zal de fiscus deze circulaire binnenkort nog uitbreiden zodat ook een gedifferentieerd bedrag kan worden uitbetaald en het duidelijker wordt wat onder deze vergoeding valt. Doordat thuiswerk de norm wordt, zullen steeds meer bedrijven deze vergoeding uitbetalen voor steeds meer werknemerscategorieën. Bij veel bedrijven komen er dan ook budgetten vrij door de verlaging van de terugbetaling voor woon-werkverkeer of de lagere kost van het bedrijfsrestaurant. Die budgetten kunnen gebruikt worden om de thuiswerkvergoeding te financieren.

Beter materiaal voor thuiswerk

Het is voor zowel werkgevers als werknemers essentieel dat werknemers in de beste omstandigheden kunnen thuiswerken. Een ergonomische muis en toetsenbord, een comfortabele bureaustoel, een ‘noise cancelling’-koptelefoon en een extra scherm zijn geen overbodig luxe meer. Via een cafetariaplan kan dat op een op een budgetneutrale manier worden ingevoerd. We raden aan om dit juridisch en fiscaal goed te bekijken en ervoor te zorgen dat de processen geautomatiseerd kunnen worden. KPMG loste dit bijvoorbeeld op door uitgebreide API-connecties op te zetten met twee multimediaproviders. Aangezien er soms onduidelijkheid bestaat over de (para)fiscale waardering van bijvoorbeeld een bureaustoel, kan dit in de toekomst nog een grote uitdaging worden.

Mobiliteitsbudget 2.0

In het regeerakkoord wordt aangekondigd dat het mobiliteitsbudget zal uitbreiden naar iedereen, ook medewerkers die nog geen recht hebben een bedrijfswagen. Dat zou een stap in de goede richting zijn. Het lijkt echter optimistisch om in 2021 al effectief een wet te verwachten. We zien wel dat steeds meer bedrijven dan toch het mobiliteitsbudget invoeren, al dan niet volledig. Er is ook nog een wetsvoorstel hangende in de Kamer om enkele verbeteringen aan te brengen aan het mobiliteitsbudget, al zijn de aanpassingen eerder beperkt. Naast de wetgeving zien we ook een andere trend, namelijk dat de werknemer steeds meer zelf mobiliteit gaat invullen met een budget. Daarnaast mogen we het belang van het federaal mobiliteitsbudget niet overschatten: de meeste werknemers hebben nog steeds een bedrijfswagen nodig. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om verder te kijken dan het mobiliteitsbudget.

Mobiliteit post-COVID

Veel bedrijven zullen hun volledige mobiliteitspolicy moeten herzien. Een flexibelere benadering van mobiliteit dringt zich op. Vaste keuzes die gelden voor een volledig jaar, zoals een jaarabonnement voor de NMBS, lijken dan ook verleden tijd te zijn. In de meeste bedrijven wordt er verwacht dat werknemers minimum 2 dagen per week gaan thuiswerken. De vele mobiliteitsapps kunnen hier een oplossing voor bieden. Een geschikte keuze maken binnen het ruime aanbod is vormt echter nog een uitdaging. Ook fietsleasing zal nogmaals aan populariteit winnen. Bedrijven die fietsleasing nog niet aanbieden, zullen stilaan de minderheid vormen. 

Naar een nieuwe car policy

Voor de bedrijven die het nog niet gedaan hebben zal 2021 het jaar bij uitstek zijn om de car policy te vernieuwen. Zo moeten er bijvoorbeeld eerste stappen gezet worden naar de integratie van elektrische wagens. Er zal ook flexibiliteit en Total Cost of Ownership moeten worden ingevoerd om de kosten onder controle te houden en werknemers te stimuleren om groenere wagens te kiezen. We raden dan ook aan om het wagenbeleid grondig te bekijken en ‘future proof’ te maken.

Een geïmproviseerde bonus?

In veel ondernemingen zal er in 2021 geen bonus of CAO90 worden betaald omdat de targets niet behaald zijn. Aangezien goede prestaties toch nog steeds beloond mogen worden, gaan bedrijven uitkijken naar creatieve oplossingen. Uiteraard kan steeds in een individuele cash bonus worden betaald, maar een flex budget toekennen aan werknemers die het verdienen kan ook een oplossing zijn. Met dit budget kunnen werknemers nog steeds hun bonus in cash uitbetalen, maar ook eventueel besteden aan groene mobiliteit (zoals fietsleasing) of materiaal voor thuiswerk.

Total Reward Statement

Meer en meer bedrijven willen dat werknemers zich bewust zijn van hoe hun verloningspakket eruitziet, zodat ze minder snel van werkgever zouden wisselen omwille van een laag cash brutosalaris.  Een Total Reward Statement geeft een up-to-date overzicht van het totale verloningspakket, van cash en verzekeringen tot de gratis koffie op het werk.  Belangrijk is dat er ook aandacht is voor minder evidente voordelen zoals opleiding en well-being (vooral in het kader van thuiswerk) en dat alle voordelen zo goed mogelijk gewaardeerd worden. Het is aan te raden om een Total Reward Statement aan te bieden via een online tool, eventueel geïntegreerd in de tool van het cafeteriaplan.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleiding

In het reeds complexe Belgische fiscale landschap voerde de regering nog eens een bijkomende vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor opleidingen in. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, kan 11,75% van een geplafonneerd loon van de maand waarin de opleiding werd genoten, gerecupereerd worden via de bedrijfsvoorheffing. In principe gaat de nieuwe regel van start op 1 januari 2021. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de nieuwe regering nog andere nieuwe maatregelen aankondigt.  

  

De thuiswerkvergoeding

Het wordt steeds gemakkelijker om een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximum 129,48 EUR uit te betalen. Via de circulaire van 14 juli 2020 maakte de fiscus het al mogelijk om zonder ruling een thuiswerkvergoeding in te voeren. Naar verluidt zal de fiscus deze circulaire binnenkort nog uitbreiden zodat ook een gedifferentieerd bedrag kan worden uitbetaald en het duidelijker wordt wat onder deze vergoeding valt. Doordat thuiswerk de norm wordt, zullen steeds meer bedrijven deze vergoeding uitbetalen voor steeds meer werknemerscategorieën. Bij veel bedrijven komen er dan ook budgetten vrij door de verlaging van de terugbetaling voor woon-werkverkeer of de lagere kost van het bedrijfsrestaurant. Die budgetten kunnen gebruikt worden om de thuiswerkvergoeding te financieren.

Beter materiaal voor thuiswerk

Het is voor zowel werkgevers als werknemers essentieel dat werknemers in de beste omstandigheden kunnen thuiswerken. Een ergonomische muis en toetsenbord, een comfortabele bureaustoel, een ‘noise cancelling’-koptelefoon en een extra scherm zijn geen overbodig luxe meer. Via een cafetariaplan kan dat op een op een budgetneutrale manier worden ingevoerd. We raden aan om dit juridisch en fiscaal goed te bekijken en ervoor te zorgen dat de processen geautomatiseerd kunnen worden. KPMG loste dit bijvoorbeeld op door uitgebreide API-connecties op te zetten met twee multimediaproviders. Aangezien er soms onduidelijkheid bestaat over de (para)fiscale waardering van bijvoorbeeld een bureaustoel, kan dit in de toekomst nog een grote uitdaging worden.

Mobiliteitsbudget 2.0

In het regeerakkoord wordt aangekondigd dat het mobiliteitsbudget zal uitbreiden naar iedereen, ook medewerkers die nog geen recht hebben een bedrijfswagen. Dat zou een stap in de goede richting zijn. Het lijkt echter optimistisch om in 2021 al effectief een wet te verwachten. We zien wel dat steeds meer bedrijven dan toch het mobiliteitsbudget invoeren, al dan niet volledig. Er is ook nog een wetsvoorstel hangende in de Kamer om enkele verbeteringen aan te brengen aan het mobiliteitsbudget, al zijn de aanpassingen eerder beperkt. Naast de wetgeving zien we ook een andere trend, namelijk dat de werknemer steeds meer zelf mobiliteit gaat invullen met een budget. Daarnaast mogen we het belang van het federaal mobiliteitsbudget niet overschatten: de meeste werknemers hebben nog steeds een bedrijfswagen nodig. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om verder te kijken dan het mobiliteitsbudget.

Mobiliteit post-COVID

Veel bedrijven zullen hun volledige mobiliteitspolicy moeten herzien. Een flexibelere benadering van mobiliteit dringt zich op. Vaste keuzes die gelden voor een volledig jaar, zoals een jaarabonnement voor de NMBS, lijken dan ook verleden tijd te zijn. In de meeste bedrijven wordt er verwacht dat werknemers minimum 2 dagen per week gaan thuiswerken. De vele mobiliteitsapps kunnen hier een oplossing voor bieden. Een geschikte keuze maken binnen het ruime aanbod is vormt echter nog een uitdaging. Ook fietsleasing zal nogmaals aan populariteit winnen. Bedrijven die fietsleasing nog niet aanbieden, zullen stilaan de minderheid vormen. 

Naar een nieuwe car policy

Voor de bedrijven die het nog niet gedaan hebben zal 2021 het jaar bij uitstek zijn om de car policy te vernieuwen. Zo moeten er bijvoorbeeld eerste stappen gezet worden naar de integratie van elektrische wagens. Er zal ook flexibiliteit en Total Cost of Ownership moeten worden ingevoerd om de kosten onder controle te houden en werknemers te stimuleren om groenere wagens te kiezen. We raden dan ook aan om het wagenbeleid grondig te bekijken en ‘future proof’ te maken.

Een geïmproviseerde bonus?

In veel ondernemingen zal er in 2021 geen bonus of CAO90 worden betaald omdat de targets niet behaald zijn. Aangezien goede prestaties toch nog steeds beloond mogen worden, gaan bedrijven uitkijken naar creatieve oplossingen. Uiteraard kan steeds in een individuele cash bonus worden betaald, maar een flex budget toekennen aan werknemers die het verdienen kan ook een oplossing zijn. Met dit budget kunnen werknemers nog steeds hun bonus in cash uitbetalen, maar ook eventueel besteden aan groene mobiliteit (zoals fietsleasing) of materiaal voor thuiswerk.

Total Reward Statement

Meer en meer bedrijven willen dat werknemers zich bewust zijn van hoe hun verloningspakket eruitziet, zodat ze minder snel van werkgever zouden wisselen omwille van een laag cash brutosalaris.  Een Total Reward Statement geeft een up-to-date overzicht van het totale verloningspakket, van cash en verzekeringen tot de gratis koffie op het werk.  Belangrijk is dat er ook aandacht is voor minder evidente voordelen zoals opleiding en well-being (vooral in het kader van thuiswerk) en dat alle voordelen zo goed mogelijk gewaardeerd worden. Het is aan te raden om een Total Reward Statement aan te bieden via een online tool, eventueel geïntegreerd in de tool van het cafeteriaplan.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleiding

In het reeds complexe Belgische fiscale landschap voerde de regering nog eens een bijkomende vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor opleidingen in. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, kan 11,75% van een geplafonneerd loon van de maand waarin de opleiding werd genoten, gerecupereerd worden via de bedrijfsvoorheffing. In principe gaat de nieuwe regel van start op 1 januari 2021. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de nieuwe regering nog andere nieuwe maatregelen aankondigt.