In een snel veranderende wereld stijgt het belang van flexibel verlonen. Veranderende werknemersbehoeften in combinatie met wijzigende bedrijfs- en werklandschappen dwingen organisaties tot meer wendbaarheid. De nood aan flexibiliteit werd door de COVID-19-pandemie bovendien alleen nog maar versterkt. Flexibele verloning en mobiliteit zijn dan ook niet meer uit het toekomstbeeld weg te denken. Een goed digitaal platform is daarbij onmisbaar om uw verlonings- en mobiliteitsplan flexibel, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te maken. De Flex Reward Tool van KPMG helpt u daarom alvast op weg naar een passend flexibel verloningsplan.

Flexibel verlonen is de toekomst

Een one-size-fits-all-oplossing voor verloning is niet meer van deze tijd. Volgens Olivier Vanneste, vennoot Tax & Legal bij KPMG, is flexibel verlonen dan ook de toekomst. “Je kan flexibel verlonen vergelijken met een streamingdienst, zoals Netflix of Spotify. Zulke streamingdiensten spelen handig in op de individuele behoeften van hun klanten door middel van personalisatie en een on demand-aanbod. We merken al jaren een belangrijke tendens richting meer flexibiliteit. Bij bedrijven die inspelen op die gewilde flexibiliteit zien we doorgaans dat werknemers over het algemeen meer tevreden zijn en het verloningspakket beter waarderen.”

Toch werken veel organisaties nog steeds met vaste verloningspakketten, die medewerkers weinig flexibiliteit bieden. Volgens Pascal Borgoens, director bij KPMG Tax & Legal, zijn er verschillende mogelijkheden om flexibiliteit te introduceren in een organisatie. “Veel bedrijven focussen zich meestal eerst op mobiliteit. In veel organisaties is er dan ook een groeiende belangstelling voor de huidige mobiliteitsproblematiek. Ze denken bijvoorbeeld na over een lagere CO2-emissie, maar ook de kosten van de huidige wagenpolitiek spelen meestal een belangrijke rol. De gewijzigde vennootschapsbelasting laat de belastingen op vervuilende wagens vanaf 2020 bijvoorbeeld sterk toenemen. Ook de nieuwe WLTP-normen zorgen voor een hogere CO2-uitstoot en dus hogere belastingen.”

Bedrijven hebben er dus alle baat bij om het mobiliteitsthema zo flexibel mogelijk te benaderen door bijvoorbeeld milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen aan te bieden, alternatieve mobiliteitsopties in de kijker te zetten of de mogelijkheid te geven om de bedrijfswagen in te ruilen voor een kleiner model of zelfs een leasefiets. “Een opvallende trend is de opkomst van de ‘kortetermijnwagen’. Als werkgever wil je het gebruik van kleinere of elektrische auto’s natuurlijk stimuleren. Werknemers die zulke wagens overwegen, vinden het echter misschien moeilijk om met deze wagen helemaal naar Zuid-Frankrijk te reizen. Binnen een flexibel mobiliteitsplan kan je werknemers de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld gedurende twee of drie weken een andere, grotere wagen te kiezen. Dit creëert een win-winverhaal voor beide partijen”, vult Vanneste aan.

Een tweede stap is dan vaak het introduceren van een ‘mobiliteits-plus-plan’. Dat is een plan dat net een stapje verder gaat dan enkel flexibele mobiliteit. Er wordt dan nog iets extra specifiek toegevoegd, zoals IT-materiaal of multimedia. In een derde fase worden er dan flexibele aspecten aan het volledige verloningspakket toegevoegd. Dan spreken we van een cafetariaplan of flexibel verloningsplan.

COVID-19 onderstreept de nood voor flexibiliteit

Volgens Vanneste is het belang van flexibele verloning en mobiliteit door de COVID-19-crisis nog extra toegenomen. Werknemers hebben tijdens de crisis massaal thuisgewerkt. Ook na deze periode verwachten we dat mensen meer zullen telewerken. Werknemers zullen hun mobiliteit dan ook flexibeler moeten invullen: een jaarabonnement voor de trein zal misschien niet meer nodig zijn. Dit kan eventueel vervangen worden door bijvoorbeeld een mobiliteitsapp. Tevens zullen medewerkers wellicht ook op zoek gaan naar alternatieve vormen van mobiliteit, zoals de fiets, om bijvoorbeeld een drukke trein te vermijden.

Flexibelere mobiliteit leidt volgens Vanneste ook tot meer flexibiliteit wat betreft de verschillende keuzeperiodes voor de extralegale voordelen. “Sommige bedrijven beperken zich tot één bepaalde keuzeperiode per jaar. Gedurende die periode kunnen werknemers hun keuzes duidelijk maken en aanpassen. COVID-19 heeft aangetoond dat dit eigenlijk al achterhaald is. We merken dan ook dat er steeds meer cafetaria- en mobiliteitsplannen het hele jaar beschikbaar zijn voor aanpassingen. Dat verhoogt natuurlijk de flexibiliteit voor werknemers enorm.”

Daarnaast is een goede infrastructuur om thuis te werken essentieel. Veel werknemers zijn vragende partij voor betere toestellen zodat ze op een kwaliteitsvolle manier kunnen thuiswerken. Via een cafetariaplan kan de werknemer kantoormateriaal kiezen dat gebruikt kan worden voor telewerk. Dat kan gaan om een laptop voor thuis, een tablet of randapparatuur, zoals een printer of extra scherm. Dat creëert een win-winsituatie voor zowel werkgever als werknemer. Werknemers kunnen op een optimale manier gebruik maken van een betere infrastructuur om thuis te werken. Werkgevers kunnen er dan weer op een budgetneutrale manier voor zorgen dat werknemers efficiënt kunnen telewerken.

Ook focussen medewerkers door COVID-19 sterker op gezondheid en welzijn. “We merken al een tijdje dat bijkomende verzekeringen, zoals een optionele ambulante – en tandverzekering, populairder worden. De COVID-pandemie zal dit alleen nog maar versterken”, onderstreept Borgoens. Extra verzekeringen aanbieden is voordelig voor zowel werknemer als werkgever. De werknemer kan bijvoorbeeld genieten van de mogelijk interessante tarieven die de werkgever geniet. Vaak is dit (para)fiscaal ook voordeliger voor de werknemer. Voor de werkgever is dit ook interessant. Het totale verlonings– en mobiliteitspakket kan zonder extra kosten flexibel gemaakt worden waardoor de uiteindelijke waardering van het totale pakket gaat stijgen.

Tot slot benadrukt Borgoens dat de ‘war for talent’, ondanks de COVID-pandemie, nog steeds woedt. Daarom is het uiteraard belangrijk om een aantrekkelijk loonpakket te blijven aanbieden. Bovendien gaan organisaties in deze bijzondere tijden de kost van verloning gedetailleerder bekijken. Flexibel verlonen kan helpen om een goede balans te zoeken tussen de kost en de waardering van een bepaald loonelement. KPMG ondersteunt organisaties in hun zoektocht naar een eigentijds verlonings- en mobiliteitsplan met de Flex Reward Tool.

Voordelen van de Flex Reward Tool

Een goed digitaal platform is onmisbaar om uw verlonings- en mobiliteitsplan flexibel, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te maken. De Flex Reward Tool van KPMG is een web-gebaseerde oplossing voor flexibele cafetaria- en mobiliteitsplannen. Via deze online applicatie kunnen medewerkers zelfstandig hun eigen salarispakket samenstellen. De tool is volledige personaliseerbaar en bevat steeds de laatste updates omtrent alle relevante wetgeving. De Flex Reward Tool biedt voordelen voor zowel werkgever als werknemer.

Voor werkgevers is vooral de flexibiliteit van de Flex Reward Tool het grootste voordeel. In alle modaliteiten van de tool is flexibiliteit terug te vinden. De tool is volledig aanpasbaar. Zo kan er bijvoorbeeld een volledige persoonlijke branding in de tool geïntegreerd worden, waardoor de tool extra herkenbaar en gebruiksvriendelijk wordt voor werknemers. De tool bevat eveneens een zeer uitgebreide wagenmodule, inclusief een Total Cost of Ownership (TCO)-berekening en downgrade –en upgrademodule. Daarnaast legt de Flex Reward Tool sterk de nadruk op budgetneutraliteit in de ruimste zin. Dat wil zeggen dat er niet alleen rekening gehouden wordt met fiscale aspecten, maar ook met de impact op andere kosten zoals werkdruk en administratie. De tool automatiseert bijvoorbeeld de bijhorende administratieve processen, waardoor de lasten voor zowel de medewerkers als de HR-afdeling verminderen. Dit gebeurt onder meer door innovatieve en zeer uitgebreide interfaces met externe systemen van leveranciers.

Ook voor werknemers biedt de Flex Reward Tool heel wat flexibiliteit. De tool creëert voor werknemers een herkenbare en gebruiksvriendelijke omgeving waarin alle informatie en keuzemogelijkheden gecentraliseerd worden. Zo kunnen werknemers goedgeïnformeerde keuzes maken. Dat zorgt voor geëngageerde en tevreden medewerkers. Daarnaast bevat de Flex Reward Tool ook een ‘Total Reward Statement’. Dat biedt medewerkers een compleet, transparant en realtime-overzicht van het volledige salaris- en voordeelpakket. De vele verschillende voordelen en de bijhorende implicaties op het loonpakket zijn meteen duidelijk. Daardoor krijgen werknemers een goed inzicht in de totale waarde van het salarispakket en de bijhorende voordelen.

KPMG helpt organisaties op weg naar een eigentijds verlonings- en mobiliteitsplan met de KPMG Flex Reward Tool. Zo blijft ook uw organisatie een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. KPMG ontwikkelde zelf de Flex Reward Tool en heeft de tool ondertussen ook bij de eigen werknemers geïmplementeerd. Het multidisciplinaire verloningsteam van KPMG omvat dan ook alle experten op juridisch, operationeel, financieel en communicatief vlak. Op die manier kan KPMG bij alle aspecten van een flexibel verloningsplan steeds een optimale dienstverlening aanbieden.

Ontdek meer