Steeds meer Belgische ondernemingen implementeren een cafetariaplan of een flexibel mobiliteitsplan. Ook na COVID-19 verwachten wij dat deze trend wordt verdergezet. Naast de traditionele redenen, zien wij drie bijkomende redenen waarom flexibele verloningsplannen een meerwaarde kunnen zijn na COVID-19.

Alternatieve en flexibele mobiliteit zal verder toenemen

Aangezien werknemers tijdens de COVID-19 crisis massaal thuis hebben gewerkt, wordt algemeen verwacht dat werknemers ook na deze periode meer thuis zullen werken, soms uit noodzaak. Wellicht zullen werknemers op zoek gaan naar alternatieve vormen van mobiliteit, zoals bijvoorbeeld de fiets om een drukke trein te vermijden.

Dit betekent dat werknemers hun mobiliteit flexibeler zullen willen invullen: een jaarabonnement voor de trein zal misschien niet meer nodig zijn. Misschien verkiest de werknemer om 2 dagen thuis te werken, 1 dag met de wagen naar het werk te gaan en 2 dagen met de trein?

Het is dus het moment voor ondernemingen om te starten met een flexibel mobiliteitsbeleid en om ook even hun car policy onder handen te nemen, want door de gewijzigde fiscaliteit inzake bedrijfswagens en de WLTP-normen zullen de kosten voor bedrijfswagens blijven stijgen.

Een goede infrastructuur om thuis te werken

Een goede infrastructuur om thuis te werken is essentieel. Veel werknemers hebben nu al recht op een forfaitaire thuiswerkvergoeding zodat bepaalde kosten gedekt zijn, maar zijn vragende partij om betere toestellen te hebben om op een kwaliteitsvolle manier thuis te werken.

Via een cafetariaplan is het mogelijk om de werknemer te laten kiezen uit een uitgebreid aanbod aan materiaal dat kan gebruikt worden voor thuiswerk. Dit kan gaan om een laptop voor thuis, een tablet of randapparatuur (printer, docking station, extra scherm,…). Randapparatuur kan op een voordelige manier ter beschikking gesteld worden aan de werknemers via een cafetariaplan: in veel gevallen dient er geen bijkomend voordeel van alle aard te worden aangerekend, op voorwaarde dat er reeds een hoofdtoestel ter beschikking wordt gesteld.

Dit is een win-win-situatie: de werknemer kan op een optimale manier gebruik maken van een betere infrastructuur om thuis te werken en de werkgever kan op een budgetneutrale manier ervoor zorgen dat de werknemers efficiënter thuis kunnen werken.

Een gebalanceerd loonpakket voor werkgever én werknemer

Tenslotte zal het uiteraard nog steeds belangrijk zijn om een aantrekkelijk loonpakket aan te bieden aan werknemers. Cruciale profielen aantrekken op de arbeidsmarkt zal even moeilijk blijven als voorheen en de war for talent is eigenlijk nooit verdwenen.

Ondernemingen gaan in deze bijzondere tijden wel meer in detail de kost van verloning bekijken en een goede balans zoeken tussen de kost en de waardering van een bepaald loonelement. Flexibel verlonen kan hier een oplossing bieden die zowel de werknemer als de werkgever ten goede komt.

Een werknemer die bijvoorbeeld kan kiezen voor een optionele ambulante – en tandverzekering in plaats van een cash bonus, zal dit meer waarderen. Dit is niet alleen (para)fiscaal voordeliger voor de werknemer, maar de werknemer kan bijkomend genieten van de mogelijk interessante tarieven die de werkgever geniet.  

Voor de werkgever is dit ook interessant. Het totale verlonings– en mobiliteitspakket kan zonder extra kosten flexibel gemaakt worden waardoor de uiteindelijke waardering van het totale pakket gaat stijgen. Het is uiteraard van belang om in dit geval steeds rekening te houden met alle kosten, inclusief BTW en vennootschapsbelasting, zodat het cafetariaplan zeker budgetneutraal wordt ingevoerd.