In België zijn met ingang van 1 april 2019 een aantal btw tariefwijzigingen ingevoerd.

Het btw-tarief op elektronische publicaties is verlaagd van 21% naar 6%. Dit zorgt voor een gelijkschakeling met het btw-tarief voor papieren publicaties. Publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit video-inhoud, beluisterbare muziek of reclame worden van dit verlaagde tarief uitgesloten. Voor tijdschriften en kranten geldt onder bepaalde voorwaarden zelfs een nultarief. Dit was reeds van toepassing op papieren versies via administratieve richtlijnen, maar dit nultarief is nu ook wettelijk verankerd en meteen uitgebreid naar elektronische exemplaren.

In Nederland is er tot op heden nog geen tariefswijziging ingevoerd. De Staatssecretaris heeft slechts aangekondigd dat hij van plan is om het btw-tarief op e-books per 1 januari 2020 te verlagen naar 9%.

De levering van planten en bloemen in het kader van tuinaanleg– of onderhoud is voortaan ook onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Hiermee werkt de wetgever een feitelijke discriminatie weg, waar de tuinbouwsector reeds 20 jaar voor ijverde.

De loutere levering van planten en bloemen is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Het aanleggen en onderhouden van tuinen kwalificeert als een werk in onroerende staat waarvoor in principe het btw-tarief van 21% geldt. Tot voor kort moest in België datzelfde tarief ook worden toegepast voor de planten en materialen die in dat kader door de tuinaannemer werden meegeleverd. De tariefverlaging is nu ingevoerd met als doel het indijken van het zwartwerk en de fraude die deze ongelijkheid in de hand werkte. Voor wie door de brochure van de tuinaannemer aan het bladeren is, geven we nog mee dat het gaat over volgende planten: (1) levende woudbomen, levende fruitbomen, -heesters en -struiken alsmede plantgoed daarvan en (2) levende sierbomen, -heesters, -struiken en andere levende sierplanten, bollen, knollen, wortels en ander plantgoed voor de sierteelt.

In Nederland is dit verlaagd tarief reeds lange tijd van toepassing.

Thomas Zwaenepoel, Tax and Legal Partner, KPMG in Belgium

Partner, Corporate Tax | Tax, Legal & Accountancy

KPMG in België

E-mail