Mobiliteit en bereikbaarheid zijn steeds meer belangrijke redenen om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Bedrijven met een doordachte mobiliteitsstrategie wapenen zich hiertegen. Met het mobiliteitsbudget kunnen ze hun werknemers meer keuzemogelijkheden geven.

‘Een flexibel verloning- en mobiliteitsplan houdt ondernemingen competitief en het helpt om personeel aan te trekken en te houden. Binnen het aanbod extralegale voordelen wordt ook een alternatieve, duurzamere mobiliteit almaar belangrijker. Hierop biedt het mobiliteitsbudget een oplossing’, zegt Tania Pittoors, Director People & Change bij KPMG.

‘Het mobiliteitsbudget stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke wagens en de keuze voor alternatieve duurzame vervoermiddelen. Dat is ook nuttig vanuit HR-oogpunt. Werknemers kiezen bewuster voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Een onderneming die dat inziet en daar bewust mee bezig is, moderniseert en versterkt zijn werkgeversmerk. Dat is absoluut noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. De employer brand wordt belangrijker om talent te bereiken en te overtuigen.’

Bewust en betrokken

De Flex Reward Tool ondersteunt en faciliteert die strategie. ‘Een werknemer die zijn of haar bedrijfswagen wil inleveren, een kleiner model neemt of een elektrische fiets of step kiest in plaats van een eindejaarspremie, ziet daar dankzij een simulatie meteen de gevolgen van op zijn of haar salaris. Zelfs het gecombineerd gebruik van vervoermiddelen is mogelijk, met bijvoorbeeld één van de talrijke mobiliteitsapps. Alle voordelen zijn meteen duidelijk. Hierdoor maken werknemers weloverwogen keuzes en stijgt hun gevoel van betrokkenheid.’

De werkgever kan via de tool ook over de flexibele verloningsopties communiceren met zijn werknemers. Met duidelijke factsheets vernemen ze bijvoorbeeld wat er gebeurt met een fietsleasing als hij of zij uit dienst treedt, of wat de fiscale en financiële gevolgen zijn als ze kiezen voor een internetverbinding, een smartphone of een tablet om te telewerken.

Deze onlineoplossing voor cafetariaplannen en flexibele mobiliteit automatiseert in de eerste plaats de bijhorende administratie. Ondernemingen worden hierdoor dus niet geconfronteerd met extra administratieve rompslomp. Minstens even belangrijk is dat werknemers met de tool hun mobiliteit ook zelf in handen kunnen nemen.

Tania Pittoors
Director People & Change
KPMG in België

Dit moet ingebed worden in een ruimere HR-strategie. De tool is hierbij een belangrijk en eenvoudig hulpmiddel, maar alles moet kaderen in een totaalvisie vanuit de werkgever. Dit houdt ook in dat er werk wordt gemaakt van duidelijke communicatie, ten aanzien van de medewerkers, en begeleiding. Niet alleen om de tool te gebruiken, maar ook om gedragswijzigingen aan te moedigen.

Tania Pittoors
Director People & Change
KPMG in België

    

Divers en flexibel

Een one-size-fits-all-oplossing is niet meer van deze tijd. ‘De werknemerspopulatie wordt steeds diverser met mensen die later op pensioen gaan. Hierdoor zijn er verschillende generaties aanwezig op de werkvloer. Daarnaast wijzigen behoeftes ook tijdens de verschillende levensfases. Mensen willen zelf meer persoonlijke keuzes kunnen maken’, besluit Tania Pittoors. ‘Een medewerker met jonge kinderen heeft bijvoorbeeld andere noden dan een oudere werknemer. De tool stelt medewerkers in staat hun mobiliteit en salarispakket af te stemmen op de fase en situatie waarin ze zich bevinden.’

Toch is de tool slechts een eerste stap bij de invoering van flexibele verloning.