Alle expertises

Onze expertise strekt zich uit over verschillende bedrijfstakken en sectoren. Onze teams staan klaar om u te helpen in de onderstaande gebieden, en voorzien een multidisciplinaire aanpak waar nodig. Zo bieden we de beste juridische mix aan voor u en uw organisatie.

Boekhouding & Administratie

Als professionele en onafhankelijke bedrijfsadviseur staan wij klaar om u te helpen bij de boekhouding en administratie van uw onderneming. Wij bieden onder andere volgende diensten aan:

 • e-boekhouding en analytische boekhouding
 • implementatie van boekhoudprocedures
 • verwerking van boekhouding in ERP-software
 • administratie en boekhouding voor bijkantoren in het buitenland

Jaarafsluiting

Onze experten staan u bij met raad en daad bij de afronding van uw boekjaar. Wij bieden hulp en ondersteuning in volgende gebieden:

 • samenstelling en neerlegging van de jaarrekening
 • opmaak van fiscale aangifte
 • analyse en bespreking van de jaarrekening

Rapportering

Onze teams bieden hulp en ondersteuning aan bij de rapportering van diverse informatie binnen uw onderneming. Voor volgende zaken kan u bij ons terecht:

 • managementrapportering
 • opstellen vergelijkende analyses en boordtabellen
 • benchmarking van uw onderneming
 • internationale rapportering

Fiscaal Advies

Onze professionele experten bieden advies, hulp en ondersteuning aan bij de fiscale activiteiten binnen uw onderneming. Wij staan u bij met volgende diensten:

 • aangiften vennootschapsbelasting
 • BTW formaliteiten
 • fiscaal advies en begeleiding
 • BTW-quick scan
 • aangiften in de personenbelasting
 • aangiften in de rechtspersonenbelasting

Juridisch en sociaalrechtelijk advies

Onze teams bezitten juridische en sociaalrechtelijke kennis, waarmee zij u graag verder helpen. Voor volgende zaken kan u bij ons terecht:

 • oprichtingen
 • herstructureringen
 • contracten
 • juridische en administratieve verplichtingen
 • juridische en sociaal rechtelijke doorlichting

Vermogen en successie

Onze experten bieden advies en begeleiding aan bij vermogens- en successieplanningen binnen uw onderneming. Volgende diensten behoren tot ons aanbod:

 • screening en adviesverlening
 • successieplanning voor (on)roerende vermogens zowel in binnen- als buitenland
 • waardebepaling van uw onderneming
 • schenkingen, testamenten en huwelijkscontracten

Overnameadvies en financieringsbegeleiding

Dankzij de jarenlange ervaring van onze teams, kunnen wij helpen navigeren bij overnames en financiering van uw onderneming:

 • overnamebegeleiding
 • businessplan budget en cashflow forecasts
 • due diligence
 • bedrijfsopvolging

Tijdelijke bijstand

Ook voor hulp en ondersteuning van tijdelijke aard, kan u bij ons terecht. Onze teams staan u bij met volgende diensten:

 • invulling van tijdelijke personeelstekorten op uw financiële afdeling
 • invulling specifieke kennis tekorten
 • tijdelijke vervangingen

Neem contact met ons op