Ontwikkelingen ten aanzien van (de toegang tot) het Nederlandse UBO-register

Toegang tot het Nederlandse UBO-register

In mei 2015 nam het Europees Parlement de Vierde anti-witwasrichtlijn aan.

1000

Deze dient uiterlijk op 26 juni 2017 door alle EU-lidstaten te zijn geïmplementeerd en vereist onder meer de introductie van het zogenoemde UBO-register.

De ‘ultimate beneficial owner’ (hierna: UBO) van een entiteit (bv, nv, bvba etcetera) is

  • een natuurlijk persoon die (indirect) een (aandelen)belang van 25% of meer bezit;
  • indien geen persoon als bedoeld in onderdeel a) kan worden achterhaald: een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel.

Het UBO-register is erop gericht de transparantie te vergroten. Om dit te bewerkstelligen moeten in het UBO-register van iedere UBO bepaalde persoonsgegevens en de aard en omvang van het door hem gehouden economische belang in de betreffende entiteit worden geregistreerd.

 

Toegankelijkheid

Op basis van bovengenoemde richtlijn moet het UBO-register in beginsel toegankelijk zijn voor bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingeneenheden van lidstaten, een aantal genoemde meldingsplichtige instellingen (waaronder banken, verzekeraars, accountants en notarissen) en alle andere personen of organisaties die een ‘legitiem belang’ kunnen aantonen.

De Nederlandse minister van Financiën kondigde eerder aan dat het Nederlandse UBO-register openbaar zal worden, zodat iedereen het – tegen een kleine vergoeding – kan raadplegen. Voor de kritiek die hierop door diverse partijen werd geleverd lijken de Nederlandse beleidsmakers vooralsnog weinig gevoelig. Mogelijk is dit anders naar aanleiding van het recente oordeel van het Franse ‘Conseil constitutionnel’ (het constitutionele hof) dat het door Frankrijk ingevoerde trustregister een disproportionele inbreuk is op het recht van privacy in de Franse grondwet. Een toelichting op deze uitspraak leest u hier.

Bovengenoemde uitspraak en (de toegang tot) het UBO-register zijn begin deze maand ook besproken binnen de Ecofin Raad. Hoewel de uitspraak van het Franse constitutionele hof om diverse redenen – onder meer het verbod op toetsing van wetten aan de Nederlandse grondwet – niet rechtstreeks van toepassing is op het Nederlandse UBO-register, hopen wij dat de uitspraak zal worden meegewogen en dat de toegang tot het Nederlandse UBO-register (en de registers van andere lidstaten) zullen worden beperkt. Wij zijn erg benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen en houden u op de hoogte.

 

 

Cees Nijman en Mark Foesenek

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.