HR in the Cloud: geen half werk aub (studie KPMG)

HR in the Cloud: geen half werk aub (studie KPMG)

Het heeft geen nut om ‘Cloud HR’ snel-snel te implementeren zonder een degelijke transformatiestrategie

1000

Steeds meer bedrijven investeren in ‘cloud computing’ voor HR. Het doel is om de HR-aanpak grondig te veranderen door beslissingen te baseren op data (‘data-based decision making’) wat moet leiden tot kostenvermindering en meerwaardecreatie. Heel wat bedrijven komen echter tot de vaststelling dat HR-transformatie veel meer inhoudt dan eenvoudigweg je bedrijf aansluiten op een cloud-platform. 

Dat blijkt uit de 19de ‘KPMG 2016 Global HR Transformation Survey’ (de vroegere Towers Watson HR Service Delivery and Technology Survey) die werd gehouden bij 854 HR topmanagers uit 52 landen, waaronder België.

 

  • Cloud HR heeft veel potentieel dank zij o.a. evidence-based en data-based decision making 
  • Bedrijven investeren daarom steeds meer in Cloud HR
  • Echter: veel bedrijven pakken de invoering van Cloud HR niet goed aan, dit is zonder koppeling aan een doordacht change management-programma
  • Vaststelling: de weg van de minste weerstand leidt tot de minste resultaten
  • Bedrijven moeten daarom de invoering van een dergelijke technologie koppelen aan een grondige hervorming van hun HR-aanpak; dit is een bewuste keuze die ze moeten maken bij aanvang van het traject.
pr-29-aout-16

De KPMG-studie toont aan dat de investeringen in HR management systemen sterk stijgen en dat steeds groter aandeel daarvan gaat naar ‘Cloud HR’. Uit de gegevens blijkt echter ook dat er grote verschillen qua aanpak bestaan en dat vele bedrijven op hun honger blijven zitten.

 

Grondige aanpak vereist

“Heel wat bedrijven (willen) investeren in deze nieuwe technologie maar hun aanpak doet vragen rijzen: hoewel de inzet hoog is, mogen ze zich niet laten verleiden tot het eenvoudigweg ‘inpluggen’ op Cloud HR. Integendeel: bedrijven moeten op voorhand een duidelijke toekomstvisie formuleren en strategisch change management implementeren zodat mensen, processen en technologie naadloos op elkaar kunnen aansluiten,” zegt Bruno Vanneste, Director bij KPMG in België. “Het is opvallend dat slechts 1 op 4 bedrijven zegt dat cloud-technologie hun HR-aanpak daadwerkelijk hervormt en dat amper 1 op 5 bedrijven aangeeft dat hun HR meer evidence-based is geworden dank zij ‘workforce analytics’. De les die we kunnen leren uit dit onderzoek is dat change- en organisatiemanagement deel moeten uitmaken van HR transformatie want anders ben je als bedrijf vertrokken voor een lang en duur traject dat uiteindelijk niet de gewenste resultaten oplevert.”

pr-nl-29-aout-16

Snel…

Uit de antwoorden blijkt dat veel bedrijven voor een tweespalt komen te staan tijdens hun traject naar Cloud HR. Een aantal bedrijven kiest hierbij voor een snelle en zo goedkoop mogelijke implementatie, zonder change management. Bedrijven die voor deze snelle weg kiezen, zien een verhoogd gebruik van self-service diensten (57%), verbeterde processen en procesmanagement met inbegrip van workflow (53%), en een verbeterde toegang tot management information (53%).

 

Maar: deze bedrijven realiseerden geen transformatie op het vlak van people management en dat heeft zijn gevolgen. Slechts 24% gaf aan dat Cloud HR hen in staat stelt om de HR-aanpak te herdefiniëren zodat die meerwaarde voor het bedrijf oplevert en amper 20% zei dat hun HR-beleid meer evidence-based is geworden via workforce analytics. En slechts 13% rapporteert een verbeterde samenwerking en feedback tussen collega’s. 

pr-nl-29-aout-16

… of grondig

Organisaties die daarentegen van bij de start de invoering van Cloud HR koppelden aan een strategisch traject, wisten wel goede resultaten te boeken. Zij moesten wel meer tijd en mankracht investeren in een HR-hervorming maar ze haalden er ook meer voordelen uit, zeker indien zij er ook change management aan koppelden. Uit de studie blijkt duidelijk dat de weg van de minste weerstand ook leidt tot de minste voordelen…

 

“Investeringen in cloud-technologie nemen een hoge vlucht maar heel wat bedrijven vergeten om daarbij ook doordachte strategieën te implementeren. Nochtans zijn die cruciaal om de impact van Cloud HR te maximaliseren,” zegt Bruno Vanneste. “Spijtig genoeg zien we dat men zich in sommige bedrijven te eng focust op de nieuwe technologie en dan loopt de invoering van cloud HR vaak mis…”

 

Dat is voor het bedrijf in kwestie een dubbel gemiste kans. Onze recente KPMG 2016 Global CEO Outlook toonde immers aan dat de implementatie van disruptieve technologieën een belangrijke prioriteit is voor CEO’s, net als de ontwikkeling en het managen van talent. Met andere woorden: HR-transformatie overstijgt duidelijk het loutere HR-niveau en moet een strategische rol krijgen binnen de bedrijfswereld.

 

HR: investeringen en meerwaarde

Tegen 2020 zal er wereldwijd 367 miljard dollar worden geïnvesteerd in cloud-diensten. Naar verwachting zullen de investeringen in 2016 stijgen met 16% - wat iets meer is dan de geschatte jaarlijkse groei tussen 2015 en 2020 (15,8%).([i]) 

 

Op het vlak van HR worden de investeringen in ‘cloud business process services’ (BPaaS) geschat op 13,7 miljard dollar in 2016 tegenover 12,95 miljard dollar in 2015. Er wordt een jaarlijkse stijging van 6,7% per jaar tussen 2015 en 2020 verwacht. ([ii])

 

“De HR-verantwoordelijke staat voor een fundamentele keuze: wil ik de rol van HR beperken tot die van een kostenpost die werkt op basis van oubollige methodes, of wil ik op data gebaseerde inzichten aanbieden die het bedrijf toelaten om meer gefundeerde beslissingen te nemen en meerwaarde te creëren?” voegt Bruno Vanneste eraan toe. “Daarbij zullen bedrijven meteen ook de kloof dichten tussen ‘weten’ en ‘doen’. Een belangrijke les die we leren uit dit onderzoek is dat bedrijven op voorhand moeten beslissen hoeveel voordeel ze willen halen uit hun HR-transformatie en dat ze die strategische keuze ze duidelijk op voorhand moeten maken.”

 

Over deze studie

854 executives uit 52 landen namen in februari en maart 2016 deel aan deze studie. De helft van de respondenten werkt in bedrijven die actief zijn op wereldwijd niveau. In de studie kwamen uiteenlopende sectoren aan bod: financiële dienstverleners (19%), industriële goederen en diensten (15%), technologie – telecom - media (14%) en professionele & business dienstverlening (12%). 44% van de respondenten komt uit bedrijven van meer dan 5.000 werknemers en 40% zijn vice presidents en/of hoofd van het HR-departement. Deze studie vond dit jaar al voor de 19de opeenvolgende maal plaats.

 

 

Brussel, 29 augustus 2016

 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2024 KPMG Central Services, a Belgian general partnership ("VOF/SNC") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.