Tegenwoordig wordt wereldwijd jaarlijks ongeveer $ 3 biljoen geïnvesteerd in infrastructuur. Met de ambitie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te verwezenlijken in ontwikkelingslanden en de infrastructuur van ontwikkelde markten te verbeteren, wordt verwacht dat deze investeringsniveaus in de komende tien jaar zullen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

De vastgoed-, infrastructuur- en bouwsector ondergaat voortdurend ingrijpende marktveranderingen die aanhoudende aanpassingen vereisen. De gezondheidscrisis die in 2020 begon, heeft lopende trends, zoals de digitalisering van bedrijfsprocessen, versneld. Tegelijkertijd dwong deze crisis vastgoedeigenaren en -ontwikkelaars om hun vastgoedstrategie te heroverwegen, rekening houdend met nieuwe werkmethoden. Ook de conflicten in Oekraïne hebben aanzienlijke verstoringen in de toeleveringsketen veroorzaakt, terwijl recente rentestijgingen het investeringsklimaat aanzienlijk hebben verstoord.

Bovendien vragen veranderingen in de regelgeving om toegenomen rapportageverplichtingen en concurrentieoverwegingen om een aangepaste strategie rond duurzaamheid en circulariteit van vastgoedportefeuilles.

Bij KPMG beschikken we over uitgebreide ervaring, kennis en inzichten in de vastgoed-, infrastructuur- en bouwsector door het verstrekken van een scala aan diensten, waaronder fiscale, juridische, boekhoudkundige, audit- en adviesdiensten. Onze betrokkenheid strekt zich uit over alle fasen van de levenscyclus van vastgoedbeleggingen, en we hebben expertise in het samenwerken met belanghebbenden op alle niveaus binnen de vastgoedsector. Of uw focus nu ligt op lokaal, regionaal of globaal niveau, wij kunnen u ondersteunen met de juiste combinatie van ervaring om uw behoeften en ambities verder te versterken.

Neem contact met ons op en ontdek hoe we samen de wereld kunnen verbinden, welvaart kunnen opbouwen, armoede kunnen verminderen en duurzame levenskwaliteit kunnen creëren. 

real estate divider

   

Uitdagingen & trends

growth

M&A-landschap

Het landschap voor fusies en overnames is veranderd, waarbij factoren zoals diversificatie, globalisering, stijgende rentetarieven, druk op de winstgevendheid en gedwongen verkopen een invloed hebben op de vastgoed- en bouwsector.

regulatory

Regelgeving zet de sector onder druk

De implementatie van nieuwe of strengere regelgeving en indringende controles door toezichthouders – bijvoorbeeld op het gebied van dataprivacy, ESG en stadsplanning - veranderen het regelgevingslandschap voor de sector.

Tax enviroment

Belastingen en geopolitiek

Het belastinglandschap ondergaat voortdurende veranderingen, aangewakkerd door inspanningen tegen belastingontduiking. Dat leidde tot de implementatie van regels voor fiscale transparantie en billijkheid, zoals DAC6. De recente invoering van de BEPS 2.0-regels, die wereldwijd een minimum belastingtarief van 15% introduceren, zal eveneens aanzienlijke gevolgen hebben voor de sector.

Changing client expectations

Veranderende voorkeuren van klanten als gevolg van gezondheids, energie- en milieucrisissen

COVID-19, klimaatverandering en toegenomen sociale waarden beïnvloeden het gedrag en de verwachtingen van klanten en hebben invloed op hun vastgoedbehoeften. Bovendien heeft de energiecrisis een grotere focus gelegd op energie-efficiënte gebouwen, aangezien gebouwen momenteel verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik en 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaken. Hierdoor zal de focus meer komen te liggen op nieuwe modellen voor klantenbetrokkenheid en dienstverlening en op gebouwen die gebruik maken van technologie.

Digital transformations

Datagedreven operationele efficiëntie en besluitvorming

In het tijdperk van snelle verandering, waar digitalisering centraal staat, staat de sector voor cruciale uitdagingen. Het benutten van de waarde van gegevens, effectief gegevensbeheer, het waarborgen van gegevensbeveiliging tegen cyberdreigingen, de groeiende populariteit van kwantitatieve beleggingsstrategieën, en de opkomst van digitale arbeid spelen een sleutelrol bij het vormgeven van de digitale en duurzame transformatie van vastgoed en werkruimten. De gegevens die worden vergaard via nieuwe technologieën zoals het Internet of Things (IoT) maken observaties op granulair niveau mogelijk, wat de besluitvorming, met name in vastgoedportefeuilles, aanzienlijk verbetert. 

Sustainable finance

Duurzaamheid wordt mainstream

De sector staat voor nieuwe uitdagingen door de veranderende wensen van klanten en stakeholders. Sociale waarden en verantwoord investeren zijn nu essentiële overwegingen. Heroverweging van bedrijfsmodellen is noodzakelijk, met de integratie van circulaire economiepraktijken. De race naar 'net zero' dwingt de vastgoedsector om koolstofneutrale portefeuilles te omarmen. Groene en energiezuinige gebouwen, slimme mobiliteitsstrategieën, gemeenschapsprojecten en de herontwikkeling van niet-duurzame activa worden de bouwstenen van deze transformatie. 

Digitalization and the future of work

Digitalisering en de toekomst van werk

Digitale oplossingen voor de 'connected workplace', waarbij gebruik wordt gemaakt van AI en data-analyse, zullen richting geven aan strategische discussies met bedrijfsleiders. Bovendien zal het ontwikkelen van nieuwe werkplekstrategieën, het vormgeven van de hybride manier van werken en het verbeteren van de klantervaring bijdragen aan het aantrekken en behouden van talent.

real estate divider

   

Ons aanbod voor de vastgoed, infrastructuur en bouwsector

Regulatory

 • Juridisch advies en hulp bij vergunningsaanvragen
 • Administratieve en gerechtelijke geschillen
 • Faciliteren van onderhandelingen met autoriteiten
 • Risico-advies

Veranderende voorkeuren van klanten

 • ‘Flexible working impact assessments’
 • Technologisch advies: Operationele efficiëntie door automatisering, AI en machine learning
 • Slimme steden, openbare aanbestedingen en publiek-private samenwerking

Tax

 • Beoordeling van DAC6-regels op vastgoedtransacties
 • Beoordeling van de impact van BEPS 2.0-regels
 • Impactbeoordelingen en fiscale (her)structurering
 • Fiscaal en boekhoudkundig advies en compliance

Duurzame financiering

 • Vastgoedfinanciering
 • Contractonderhandelingen voor leasing, vastgoed en activabeheer

Separatie & Integratie

 • Financiële, fiscale, juridische en operationele due diligence
 • Onderhandelen en structureren van deals
 • Fusies & overnames

Strategie

 • Governance & planning
 • Projectmanagement
 • Innovatiestrategie

Gegevensgestuurde operationele efficiëntie

 • Vermogensbeheer: gegevensintegratie, analyse en visualisatie
 • Besluitvormingsmodellering en portfolioplanning
 • Operationele efficiëntie
 • IT-strategie en -implementatie 
 • Digitale & technologische transformatie
 • Verandering van bedrijfs- en operationele modellen
 • Gedeelde diensten & outsourcing
real estate divider

   

Wij adviseren organisaties uit de vastgoed, infrastructuur en bouwsector via de volgende geïntegreerde oplossingen

Wij zijn ervan overtuigd dat een toekomstige onderneming vier dingen moet zijn: Connected. Powered. Trusted. Elevated.

Connected. Powered. Trusted. Elevated. is onze definitie van een digitaal getransformeerde organisatie. Een organisatie die verbonden, afgestemd en ontworpen is rond de klant. Een organisatie die wordt aangedreven door moderne technologie en flexibele bedrijfspraktijken. Een organisatie die het vertrouwen geniet van al haar stakeholders, van klanten, werknemers, leveranciers, investeerders en toezichthouders.

Connected

KPMG Connected Enterprise for Real Estate is onze benadering van klantgerichte digitale transformatie voor de sector. Het brengt uw bedrijf op één lijn met uw klanten om een naadloze, flexibele, digitaal ingerichte organisatie te creëren die betere ervaringen en nieuwe niveaus van prestaties en waarde levert - op schaal van uw front-, midden- en backoffice.

Powered

Met KPMG Powered Enterprise tilt u de transformatie van uw back-office functies naar een hoger niveau. Met de robuuste operationele modellen gebaseerd op best practices en vooraf geconfigureerde SaaS-platformen (Software as a Service) van KPMG in combinatie met geavanceerde technologische middelen zorgen we voor geoptimaliseerde processen, effectieve governance, meetbare KPI's (key performance indicators), betrokken medewerkers en intelligent databeheer. 

Trusted

Met KPMG Trusted bieden wij een unieke bundeling van diensten op het gebied van risico's en regelgeving om vertrouwen te verankeren in bedrijven en digitale transformaties. Wij stellen bedrijven in staat om op voorspelbare wijze door risico's en regelgeving te navigeren, en de belofte te vervullen om klantgegevens betrouwbaar, veilig en beveiligd te houden. Trusted is de sleutel tot het bevorderen van het vertrouwen in uw bedrijf, zowel intern als onder belanghebbenden, en draagt bij aan blijvende veerkracht van de organisatie.

Elevate

Met KPMG Elevate ontdekken en kwantificeren we kansen voor waardecreatie. Wij begeleiden bedrijven bij het creëren en vastleggen van waarde door middel van een datagestuurde aanpak. Met volledig vertrouwen streven we meetbare verbeteringen na om de winstgevendheid en prestaties te verhogen. Onze focus ligt op het identificeren van essentiële veranderingen die een organisatie nodig heeft om te evolueren naar een succesvol, modern en goed presterend bedrijf.