Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On making amendments to the Law on suspension of inspections conducted in the field of entrepreneurship” of the Republic of Azerbaijan” (“Law”)

Date of signing: 26 December 2023

Commentary: As per the Law, the period of suspension of inspections conducted in the field of entrepreneurship in the territory of the Republic of Azerbaijan is extended until January 1, 2025.

The main purpose of the law is to stimulate the development of entrepreneurship in the Republic of Azerbaijan.

The Law entered into force on January 1, 2024

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması müddəti uzadılır

Sənəd: “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Qanun”)

İmzalanma tarixi: 26 dekabr 2023-cü il

Şərh: Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması müddəti 2025-ci il yanvarın 1-dək uzadılır.

Qeyd edək ki, Qanunun əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılmasıdır.

Qanun 1 yanvar 2024-cü ildə qüvvəyə minmişdir.

Contact