Document: The Law of the Republic of Azerbaijan on Making Amendments to the Customs Code of the Republic of Azerbaijan (“Law”)

Date of signing: July 27, 2023

Commentary: The Law has been enacted in relation to amendments made to the Law of the Republic of Azerbaijan "On Waste", specifically concerning the disposal of vehicles.

As per this Law, a disposal fee will be levied during the customs clearance process for passenger cars imported into the customs territory of the Republic of Azerbaijan. This fee will be applicable for a period of 4 (four) years from the date of production and release, excluding rare passenger cars and passenger cars temporarily brought into the customs territory. The exact amount of the disposal fee will be determined by the relevant executive authority (in this case, the Cabinet of Ministries as indicated in the relevant Decree) in accordance with the Republic of Azerbaijan's "On Waste" Law.

The implementation of the disposal fee is likely to result in an increase in the prices of used vehicles within the market.

This law is set to come into effect on February 1, 2024.

Minik avtomobillərinin ölkə ərazisinə gətirilməsinə görə utilizasiya haqqı alınacaq

Sənəd: Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Qanun”)

İmzalanma tarixi: 27 iyul 2023-cü il

Şərh: Qanun nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası ilə bağlı “Tullantılar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar qəbul olunmuşdur.

Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və istehsal-buraxılış vaxtından 4 (dörd) il keçən minik avtomobillərinin (raritet minik avtomobilləri və gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilən minik avtomobilləri istisna olmaqla) gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı “Tullantılar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Müvafiq Fərmana əsasən Nazirlər Kabineti) müəyyən edəcəyi məbləğdə utilizasiya haqqı alınacaq.

Utilizasiya haqqının alınması bazarda işlənmiş avtomobillərin qiymətinin artmasına səbəb  ola bilər.

Qanun 2024-cü il fevralın 1-də qüvvəyə minəcək.

Contact