Cho dù tham vọng của bạn là trở thành Partner, một chuyên gia giỏi, được làm việc trong thực tế hoặc muốn được cử đi làm việc ở nước ngoài, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết giúp bạn đạt được tiềm năng của mình.

Sự hỗ trợ phát triển sự nghiệp và môi trường làm việc của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn vô số con đường và cơ hội phát triển sự nghiệp. Và lúc nào bạn cũng có thể nói chuyện với người hướng dẫn hay cố vấn sự nghiệp của bạn về tham vọng của mình hoặc thảo luận với cấp quản lý trực tiếp của bạn về các mục tiêu của mình và cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó.  

Nhiều người có sự nghiệp lâu dài và thành công tại KPMG. Những người khác sử dụng các kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn họ phát triển được ở đây để tiếp tục tiến thân tại các tổ chức khác và làm được những việc đáng kinh ngạc. Cho dù sự nghiệp của bạn có đi theo hướng nào, thì thời gian bạn làm việc với KPMG sẽ rất hữu ích cho hồ sơ xin việc của bạn. Và cho dù cuộc sống có đưa bạn đến đâu, thì bạn cũng sẽ luôn là một phần của một mạng lưới đầy sức mạnh và ảnh hưởng.