Kỹ năng, tri thức và năng lực của đội ngũ nhân viên là những yếu tố cốt lõi trong thành công của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành toàn tâm toàn ý cho mục tiêu phát triển văn hóa học tập liên tục – trong đó mỗi trải nghiệm đều giúp các bạn gia tăng sự tự tin nghề nghiệp và xây dựng nền tảng ban đầu cho sự nghiệp cá nhân của mỗi người.

Thông qua những công nghệ tiên tiến và sự hợp tác với các bên thứ ba, các bạn sẽ được trao cơ hội – và sự khích lệ – mở rộng kiến thức chuyên môn và tiếp nhận những hỗ trợ bổ sung trong mọi lúc, mọi nơi mà các bạn cần. Phòng học Nghiệp vụ KPMG (KPMG Business School) của chúng tôi giúp học viên tiếp cận những kiến thức mới nhất về nghiệp vụ, công việc và kỹ năng lãnh đạo. Và ngay cả khi không có thời gian ngồi học, các bạn vẫn luôn có cơ hội học tập: những nhiệm vụ mà các bạn đang làm – cũng như những người tài giỏi mà các bạn làm cùng – sẽ là một kênh khác để phát triển kiến thức.

Kể từ giờ phút bạn gia nhập tổ chức của chúng tôi, bạn sẽ có một kế hoạch phát triển cá nhân được phác thảo phù hợp với những nhu cầu và tham vọng của mỗi người. Kế hoạch đó sẽ bao gồm các hoạt động đào tạo nghiệp vụ, huấn luyện và hướng dẫn, các đợt biệt phái làm việc và các chương trình phát triển kỹ năng. Và khi bạn đạt tới những mốc quan trọng – chẳng hạn như trở thành cán bộ quản lý mới (manager) – chúng tôi sẽ ưu tiên ghi dấu thành quả của bạn và cung cấp cho bạn những công cụ bạn cần trong để phát triển sự nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.