Chương trình đào tạo IFRS dành cho cán bộ UBCKNN, HNX, HSX & TTLKCK

banner with abstract

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là một bộ tiêu chuẩn về báo cáo tài chính được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu. Các chuẩn mực và diễn giải được lập và duy trì bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) và Ủy ban Giải trình IFRS (IFRIC).

IFRS bắt đầu được sử dụng từ năm 2001 và hiện nay vẫn là chuẩn mực hướng dẫn lập báo cáo tài chính được chấp nhận trên toàn cầu. IFRS giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng so sánh với nhau của báo cáo tài chính, mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích đa dạng giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch áp dụng IFRS tại Việt Nam theo hai giai đoạn: tự nguyện (từ giờ đến 2025) và bắt buộc (từ năm 2025 trở đi).

Để đáp ứng thời hạn này, các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ về công tác kế toán và lập báo cáo mà còn về hệ thống - quy trình, nghiệp vụ và nguồn nhân lực để sẵn sàng công bố báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS đầu tiên cuối tài khóa 2025.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS sẽ có tác động lớn đến hoạt động kế toán tại Việt Nam và thúc đẩy sự hội nhập sâu hơn của thị trường tài chính Việt Nam vào thị trường tài chính khu vực và toàn cầu.

Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước phối hợp với KPMG Việt Nam tổ chức “Chương trình đào tạo IFRS dành cho cán bộ UBCKNN, HNX, HSX & TTLKCK” nhằm giúp các cán bộ nắm rõ hơn về quá trình chuyển đổi này, đặc biệt là sự khác nhau giữa VAS và IFRS. Chương trình được thực hiện bởi các chuyên gia đầu ngành của KPMG trong lĩnh vực IFRS.

Thông tin sự kiện:

Thời gian: 09:00 - 11:30 AM 

Ngày: 30/09/2021 và 1/10/2021

Hình thức: Trực tuyến

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chương trình:

Buổi 1: Tổng quan IFRS & các tác động khi áp dụng

  • Giới thiệu IFRS
  • Tác động đến doanh nghiệp khi áp dụng IFRS
  • Tổng quan các khác biệt giữa IFRS và VAS

 

Buổi 2: Các khác biệt khác lớn giữa IFRS & VAS

  • IFRS 15 — Doanh thu
  • IAS 32, IFRS 7 và IFRS 9 — Công cụ tài chính
  • IFRS 13 — Giá trị hợp lý
  • IAS 36 — Tổn thất tài sản

Diễn giả

Vu Chi Dung

Vũ Chí Dũng

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Lam Thi Ngoc Hao

Lâm Thị Ngọc Hảo

Partner

Trưởng Khối dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi Doanh nghiệp và Tư vấn IFRS

KPMG Việt Nam

Nguyen Thanh Nghi

Nguyễn Thanh Nghị

Partner

Dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn chuyển đổi IFRS

KPMG Việt Nam

Tran Thi Le Hang

Trần Thị Lệ Hằng

Partner

Dịch vụ Kiểm toán & Bộ phận Dịch vụ Tài chính

KPMG Việt Nam

Nguyen Thuy Ninh

Nguyễn Thùy Ninh

Partner

Dịch vụ Kiểm toán

KPMG Việt Nam

Pham Thi Hoang Anh

Phạm Thị Hoàng Anh

Giám đốc

Dịch vụ Kiểm toán

KPMG Việt Nam

informative image