Với mọi vấn đề mà công ty khách hàng gặp phải tại bất cứ đâu, các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Từ việc lên kế hoạch cho thuế TNCN và các vấn đề SHUI đến quá trình nhập cư toàn cầu, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp khách hàng kiểm soát lực lượng lao động phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi phục vụ mọi khách hàng của mình như cách phục vụ các khách hàng cá nhân, coi vấn đề của khách hàng như vấn đề của chính mình. Tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi như bên dưới.

 

Dịch vụ của chúng tôi gồm có:

Dịch vụ tuân thủ

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm quy trình tuân thủ hoàn thiện, từ tư vấn trước thuế, kê khai và đối chiếu hoàn thuế thu nhập, cho đến quy trình gửi công văn tới cơ quan thuế.

 

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi được thiết kế để giúp cả doanh nghiệp và bộ phận được chuyển nhượng quốc tế có được khoản tiết kiệm thuế dài hạn. Để trở nên nổi bật trên thị trường toàn cầu, các tổ chức cần một hệ thống chuyển nhượng quốc tế để hỗ trợ các chiến lược kinh doanh tổng thể và các hoạt động kinh doanh hỗ trợ.

 

Dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân

Xác định và giải quyết sớm vấn đề về lương và thất nghiệp

Tư vấn lương thưởng và các vấn đề liên quan

 

Dịch vụ nhập cư

Hỗ trợ khách hàng về thị thực, giấy phép làm việc và cư trú cần thiết, cũng như xác định loại thị thực áp dụng

Tư vấn về vấn đề nhập cư và quy trình

 

Dịch vụ bảo hiểm xã hội quốc tế

Lên kế hoạch và giảm thiểu SHUI

Quản lý chi phí doanh nghiệp

 

Dịch vụ rà soát đặc biệt

Đánh giá tuân thủ thuế TNCN và các vấn đề tồn đọng

Giúp khách hàng tránh những hậu quả tài chính bất ngờ

 

Hỗ trợ rà soát thuế và thanh, kiểm tra thuế

Đánh giá và rà soát việc tuân thủ thuế TNCN và SHUI trước bất cứ kỳ thanh, kiểm tra thuế nào. Cung cấp lời khuyên về cách giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn và xác định mức độ rủi ro trong trường hợp phải thanh, kiểm tra thuế.

Rà soát đánh giá và hỗ trợ chuyên môn trong suốt và sau quá trình thanh kiểm tra thuế, tư vấn phản hồi các vấn đề được nêu ra và phối hợp chặt chẽ với khách hàng để đưa ra chiến lược phù hợp nhất.