Ngành Nhân sự hiện nay đang trong giai đoạn biến động liên tục. Những sự thay đổi và bất định trên toàn cầu đã thúc đẩy các tổ chức cần tập trung vào việc làm sao để ứng biến với những khó khăn và thách thức trong vài năm tới, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng gia tăng giá trị cho hoạt động kinh doanh của tổ chức. 

Đó là một cuộc hành trình từ biến động đến ổn định.

KPMG đã tiến hành khảo sát 300 nhà Lãnh đạo Nhân sự, phỏng vấn 12 tổ chức dẫn đầu về tương lai của Ngành nhân sự. Chúng tôi đưa tới phát hiện rằng, mặc dù mỗi chức năng nhân sự cần tìm ra lối đi riêng cho mình, tuy nhiên vẫn tồn tại những vấn đề chung trong việc giải quyết những thách thức và biến động mà ngành Nhân sự phải đối mặt trong giai đoạn khó khăn này. 

Sáu chủ đề chung từ cuộc khảo sát của chúng tôi như sau:

Image of 6 blocks with texts

Kết nối cùng chúng tôi

Download PDF

Tương lai ngành Nhân sự: Từ biến động đến ổn định

Cách các tổ chức tiên phong trong ngành Nhân sự đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến Con người & Thay đổiTải về bản PDF Tiếng Anh (3.2 MB) ⤓Tải về bản PDF Tiếng Việt (5.4 MB) ⤓