Từ những nỗ lực của thế giới trong việc giải quyết những thách thức trong thời kỳ đại dịch, một bộ quy tắc mới cho đời sống và công việc đã được hình thành. Đối mặt với tương lai không rõ ràng, các nhà lãnh đạo chịu nhiều áp lực hơn trong việc phải dẫn dắt tổ chức qua những thay đổi nhanh hơn và phức tạp hơn.

Chuyển đổi không còn được xem là một sự kiện nhất thời mà là một quá trình tiến hoá liên tục giúp trang bị cho lực lượng lao động sự sẵn sàng trước các tín hiệu thay đổi từ bên ngoài.

Để thúc đẩy sự chuyển đổi một cách minh bạch và đồng bộ, báo cáo xác định những năng lực cần thiết gồm:

  • Tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo thúc đẩy sự thay đổi thông qua việc nâng cao sự cảm thông và thấu hiểu với nhân viên, cởi mở và minh bạch về định hướng của tổ chức
  • Hình thành một văn hóa thích nghi với sự thay đổi và niềm tin nhằm tạo ra sự bền bỉ cho lực lượng lao động trong việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh liên tục bị thay đổi và áp dụng đổi mới thành công cho từng thách thức doanh nghiệp gặp phải
  • Nâng cao tiếng nói của nhân viên và đặt họ ở vị trí hàng đầu trong quá trình thay đổi. Điều này giúp duy trì động lực phát triển và hạn chế việc kiệt sức trong quá trình thay đổi

Kết nối cùng chúng tôi