Послуги з трансфертного ціноутворення

Послуги з трансфертного ціноутворення

KPMG в Україні допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з трансфертним ціноутворенням.

KPMG допомагає компаніям зменшити ризики, пов’язані з трансфертним ціноутворенням.

Спеціалісти KPMG в Україні допомагають нашим клієнтам у структуруванні внутрішньогрупових операцій в Україні та за її межами

З 1 січня 2018 року вступив в силу Закон України від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Нижче наведено основну інформацію щодо правил трансфертного ціноутворення у 2018 році та їх впливу на український бізнес.

Ми допомагаємо компаніям зменшити ризики, пов’язані з трансфертним ціноутворенням, надаючи такі послуги:

 • підготовка документації з трансфертного ціноутворення;
 • заповнення Звіту про контрольовані операції;
 • розробка політики з трансфертного ціноутворення;
 • укладання договору про ціноутворення з податковими органами України.

У 2018 році контрольованими вважаються наступні господарські операції, здійснені українськими платниками податків:

 • операції з пов’язаними особами-нерезидентами;
 • зовнішньоекономічні операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів; 
 • операції з нерезидентами (як пов’язаними, так і непов’язаними особами), які зареєстровані в юрисдикції, включеній до переліку, який публікується Кабінетом Міністрів України, зокрема:
  • у державі (на території), де ставка податку на прибуток на 5 або більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
  • у державі, яка не розкриває у публічному доступі інформацію про структуру власності юридичних осіб;
  • у державі, з якою Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією. 
 • операції з нерезидентами, організаційно правові форми яких визначені в переліку, що публікується Кабінетом Міністрів України;
 • операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Такі операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються наступні умови:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
 • обсяг таких операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік і розрахований за цінами, що відповідають принципу «витягнутої руки».

Що необхідно зробити платникам податків?

Українські платники податків, які здійснювали контрольовані операції, зобов’язані:

 • підготувати та подати Звіт про контрольовані операції до 1 жовтня року, наступного за податковим (звітним) роком;
 • готувати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення щодо окремих контрольованих операцій та надати її на запит податкових органів України.

Які наслідки порушення правил трансфертного ціноутворення?

 • Неподання Звіту про контрольовані операції до 1 жовтня тягне за собою штраф у розмірі 300 прожиткових мінімумів (528 600 грн. у 2018 році);
 • незадекларована контрольована операція у Звіті про контрольовані операції тягне за собою штраф у розмірі 1% від суми контрольованої операції (але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму за всі незадекларовані контрольовані операції);
 • неподання документації з трансфертного ціноутворення тягне за собою штраф у розмірі 3% від суми контрольованої операції (але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за всі контрольовані операції).

Як KPMG в Україні може допомогти вам залишатися на крок попереду у сфері трансфертного ціноутворення?

При аналізі контрольованих операцій спеціалісти KPMG в Україні застосовують комплексний підхід до питань трансфертного ціноутворення, зважаючи на чинне законодавство, очікувані зміни до нього та міжнародні засади трансфертного ціноутворення. Такий підхід допомагає нашим клієнтам дотримуватися норм закону та створює додаткову вартість бізнесу.

Наші спеціалісти пропонують свою допомогу у наступному:

 • розробці внутрішньогрупової політики з трансфертного ціноутворення;
 • підготовці документації з трансфертного ціноутворення;
 • оцінці та зменшенні податкових ризиків; 
 • максимізації управлінських та адміністративних витрат для обліку та перерозподілу прибутку всередині групи;
 • проведенні порівняльних досліджень для визначення ринкової ціни;
 • веденні переговорів з податковими органами з приводу підписання угод про ціноутворення.

Професіонали KPMG в Україні допомагають нашим клієнтам у структуруванні внутрішньогрупових операцій в Україні та за її межами, аналізі податкових ризиків, пов’язаних із застосуванням трансфертних цін, та обґрунтуванням трансфертних цін з податкової точки зору.

Наші фахівці з трансфертного ціноутворення активно співпрацюють з іншими спеціалістами KPMG у сфері корпоративного оподаткування, консалтингу та юридичних послуг. Професіонали KPMG в Україні використовують міжнародний досвід KPMG у галузі трансфертного ціноутворення, співпрацюючи із своїми колегами з Глобальної практики KPMG з трансфертного ціноутворення.

KPMG у соцмережах