Надійний захист права інтелектуальної власності – це необхідна умова для ведення бізнесу в Україні та за кордоном. Об’єкти інтелектуальної власності  є ключовим активом для компаній, які проводять діяльність у таких сферах як програмне забезпечення, фармацевтика, машинобудування, мода, медіа тощо.

KPMG Law Ukraine надає комплексні юридичні послуги з усіх питань у сфері інтелектуальної власності – від створення та реєстрації об’єктів інтелектуальної власності до захисту права інтелектуальної власності у суді. Наша експертиза охоплює також суміжні сфери права – рекламу, інформаційні технології, інформаційну безпеку, фармацевтику, медіа тощо. Зважаючи на це, наша команда знаходить комплексні рішення з урахуванням специфіки потреб кожного клієнта.

Послуги:

  • Реєстрація торговельних марок, патентів, авторських прав
  • Визнання торговельної марки загальновідомою
  • Розроблення внутрішніх положень щодо охорони комерційної таємниці
  • Юридичний аналіз прав на об'єкти інтелектуальної власності, оцінка ризиків, розробка стратегії зниження ризиків
  • Підготовка та аналіз угод щодо об’єктів інтелектуальної власності, врегулювання питань інтелектуальної власності в договорах
  • Податкові питання у сфері інтелектуальної власності
  • Структурування виплати авторської винагороди працівнику за створення об’єктів інтелектуальної власності
  • Представництво інтересів у всіх спорах у сфері інтелектуальної власності в судах, АМКУ та інших державних органах