В приватному та публічному секторі все більше уваги приділяється питанням дотримання вимог законодавства та внутрішніх процедур (комплаєнсу).

Побудова чи оптимізація комплаєнс-системи може допомогти компанії підвищити ефективність процесу прийняття рішень та знизити юридичні, фінансові чи репутаційні ризики від потенційних порушень.

Команда KPMG Law Ukraine володіє необхідним досвідом реалізації проєктів із використанням кращих світових практик, що дає нам можливість надавати широкий спектр послуг у сфері комплаєнсу.​​​​​​​

Послуги:

 • Запровадження комплаєнс-систем
 • Розроблення, аналіз та приведення внутрішніх політик і правил у відповідність до вимог законодавства України та міжнародних актів
 • Консультування щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (AML)
 • Консультування з питань дотримання санкційного режиму
 • Консультування з питань валютного нагляду
 • Консультування за фактом порушення комплаєнс-процедур та усунення наслідків такого порушення
 • Комплаєнс-оцінка ризиків, due diligence
 • Підготовка звітності з питань комплаєнсу
 • Представлення інтересів клієнтів у межах механізмів захисту торгівлі (торговельні розслідування та судові розгляди), ініціювання торгових розслідувань

ESG-комплаєнс:

 • Розроблення та впровадження стратегій управління ризиками, пов'язаними з питаннями ESG, включаючи ідентифікацію та оцінку ESG-ризиків, а також впровадження відповідних заходів щодо їх зниження
 • Надання рекомендацій щодо дотримання різних норм і стандартів ESG в Україні, наприклад, пов'язаних із захистом довкілля, трудовими правами та боротьбою з корупцією
 • Проведення комплексних юридичних процедур due diligence для виявлення потенційних ESG-ризиків і можливостей у діяльності компанії та її ланцюга постачання
 • Розроблення ESG-стратегій та політик компанії, які відповідають їхнім цінностям та бізнес-цілям компаній
 • Консультації з питань корпоративного управління, зокрема, щодо складу ради директорів, винагороди керівників, прав акціонерів тощо

Захист персональних даних:

 • Проведення перевірки щодо відповідності законодавству України з питань захисту персональних даних та Загальному регламенту захисту даних (GDPR)
 • Аналіз та розроблення внутрішніх політик та необхідної документації (Data map, RoPA)
 • Побудова внутрішніх процесів щодо захисту персональних даних, супроводження їх впровадження
 • Консультування щодо оцінки впливу на захист даних (DPIA)
 • Проведення навчання працівників та оцінки знань
 • Консультування щодо комунікації з суб’єктами персональних даних
 • Супроводження під час перевірки / комунікації з Омбудсменом, подання необхідної інформації
 • Консультування з питань транскордонної передачі персональних даних
 • Консультування у разі виникнення інциденту / витоку персональних даних, проведення аналізу та розслідування