2023 звітний рік добігає кінця, а отже у компанії уже є можливіть оцінити попередні результати своєї діяльності за 11 місяців, виявити потенційні ризики з трансфертного ціноутворення (надалі – ТЦУ). Також ще є деякий час, щоб провести необхідні коригування фінансових / комерційних умов контрольованих операцій з метою досягнення цільових показників рентабельності.

Якщо для аналізу відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» компанія використовує один з методів трансфертного ціноутворення, що передбачають використання показників рентабельності (методи ціни перепродажу, «витрати плюс» або чистого прибутку), то важливо визначити:

  • чи досягають показники компанії за 11 місяців цільових значень?
  • чи не є ці показники нижчими або вищими за діапазони рентабельності, що використовувалися для аналізу у 2022 році?

Якщо ці умови не виконуються – існує ризик з точки зору трансфертного ціноутворення, включаючи виникнення «конструктивних дивідендів» в межах цих операцій. Також можливий ризик з ТЦУ і для контрагента, якщо рентабельність української компанії буде вище за цільові значення.

Проте, компанія може уникнути або зменшити зазначені ризики, якщо до кінця звітного року проведе відповідне коригування фінансових / комерційних умов у контрольованих операціях та, як результат, відкоригує відповідний річний показник рентабельності за рахунок застосування наступних механізмів коригування: кредит-ноти, бонуси, фінансова допомога тощо.

Якщо у 2023 році потенційний ризик відсутній, то такий механізм коригування доцільно передбачити у договірних відносинах із контрагентами - пов’язаними особами для майбутніх періодів.

Ми будемо раді вам домогти з цими питаннями, а тому пропонуємо:

  • проведення актуального порівняльного дослідження;
  • аналіз наявності ризику з ТЦУ та розрахунок суми потенційних коригувань з ТЦУ;
  • консультації щодо вибору механізму проведення коригувань рентабельності та його практичного застосування.