Підходить до завершення звітна кампанія з податку на прибуток за 9 місяців 2023 року. При цьому, на цю звітну кампанію можуть вплинути результати звітної кампанії з трансфертного ціноутворення за 2022 рік.

Платникам податків варто пам’ятати, що наслідком збільшення бази оподаткування з податку на прибуток у зв’язку з наявністю ризиків з трансфертного ціноутворення у контрольованих операціях є виникнення «конструктивних дивідендів».

Нагадаємо, що до «конструктивних дивідендів» відносяться наступні різниці:

1. сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), що реалізуються нерезиденту;

2. суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента понад суму відповідно до принципу «витягнутої руки»;

3. сума завищення вартості товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів, що придбаваються у нерезидента.

Декларування «конструктивних дивідендів» відбувається шляхом подання Додатку ПН до декларації з податку на прибуток підприємств. З огляду на те, що визначення зазначених вище різниць та строк сплати податку на доходи нерезидентів з «конструктивних дивідендів» припадало на 30 вересня, то подання додатку ПН відбувається по результатах 9 місяців.

Якщо за міжнародним договором «конструктивні дивіденди» звільняються від оподаткування або оподатковуються за ставкою 0%, Додаток ПН все ж необхідно подати.

Нагадаємо, що платник податку має право на застосування умов міжнародного договору щодо уникнення подвійного оподаткування при наявності відповідної довідки про резиденство контрагента.

Додаток ПН до декларації з податку на прибуток 2023 року заповнюється окремо на кожного нерезидента. Однак, якщо одному нерезиденту було виплачено доходи кількох видів, то відповідні операції відображаються в одному Додатку ПН.