Аналіз можливих різниць між звітами з контрольованих операцій (КО) та митною статистикою

Період підготовки та подачі Звіту про КО та Повідомлення про участь в міжнародній групі компаній (МГК) за 2022 рік завершився, тому всі компанії, що вчасно подали звітність, можуть з полегшенням зітхнути та готуватися до звітної кампанії наступного року. Водночас платники податків часто отримують листи від податкових органів із запитами щодо ризику недекларування контрольованих операцій та/або розбіжностей між сумами контрольованих операцій. Тож чи варто хвилюватися та яка природа виникнення таких питань?

Як ми розуміємо, відповідні попередні висновки податкові органи формують за результатами камеральних перевірок повноти декларування контрольованих операцій. В межах такого первинного моніторингу податковими органами можуть використовуватися закриті внутрішні джерела інформації (звіти та декларації, подані платником, дані митної статистики, інші дані).

Податкові органи можуть проводити зіставлення даних звіту про контрольовані операції та даних митної статистики по компанії. У випадку ідентифікації розбіжностей, такі операції платника податку потрапляють під більш пильну увагу податкового органу, який, відповідно, може надсилати запит щодо надання пояснень та/або додаткових даних від компанії.

Чому ж можуть виникати такі розбіжності?

У більшості випадків такі розбіжності виникають в обсягах контрольованих операцій в гривневому еквіваленті. Основними причинами їх виникнення, здебільшого, але не виключно, є: 

1. різниця в датах переходу права власності та датах оформлення вантажної митної декларації (ВМД)

2. коригування на курс, якщо оплата за товар здійснювалась авансовим платежем

3. невідображення безкоштовно отриманих товарів / зразків

Оприбуткування товару та відображення його в обліку здійснюється на дату приймання товару (переходу права власності). Якщо дата переходу права власності відрізняється від дати оформлення ВМД, тоді гривневі еквіваленти такої  операції будуть розраховані за різними валютними курсами.

У випадку попередньої оплати, оприбуткування такого товару на баланс здійснюється за валютним курсом на дату отримання попередньої оплати.

Відповідно до Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну від 18.01.2016 № 8, у звіті необхідно відображати загальну вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку. Дані ж митної статистики формуються як узагальнення даних по митних деклараціях для експортних та імпортних операцій.

Таким чином, відповідні відхилення між даними митної статистики та обліку платника податків є нормальними та виникають внаслідок коливання курсів валют та моменту переходу права власності на товар.

Що робити, якщо отримали запит від податкової служби щодо розбіжностей?

Отримавши запит від податкового органу щодо ризику неповного відображення контрольованих операцій у звіті, не варто хвилюватись, оскільки відповідні висновки можуть бути зумовлені причинами, описаними вище. Доцільно провести зіставлення даних обліку та вантажних митних декларацій, перевірити умови оплати за товар та надати відповідь податковому органу. Нагадаємо, що ненадання відповіді на запит податкового органу підпадає під штрафну санкцію відповідно до п.п. 121.2 ст. 121 Податкового Кодексу України.