Воєнний стан і активні бойові дії на території України мали негативний вплив на господарську діяльність підприємств. З’явилися нові операції та виникли нові ризики ведення діяльності.

Виникає необхідність змін в Обліковій політиці для формалізації методів, що використовує підприємство для обліку таких воєнних подій та операцій. У тому числі і оскільки строки подання фінансової звітності за 2022 рік наближаються, а належна формалізація облікових методів в Обліковій політиці знижує ризики податкових нарахувань та штрафів.

Нижче наводимо найбільш поширені події та операції, які з нашого досвіду потребують розробки нових облікових підходів або внесення змін в Облікову політику підприємства в умовах воєнного стану:
 

Операції та події, які можуть впливати на підприємство внаслідок бойових дій на території України:

Аспекти Облікової політики, які можуть потребувати змін:

Неможливість продовження  діяльності або її суттєве обмеження (Going Concern Issue) внаслідок розташування активів на територіях з активними бойовими діями

Розкриття в фінансовій звітності обмежень в безперервній діяльності.

Облік та документальне оформлення вимушеної консервації активів; забезпечення гарантійних зобов’язань у разі неможливості виконання зобов'язань перед клієнтами в умовах воєнного стану

Релокація підприємства на безпечні території

Методика обліку змін в управлінській структурі, виробництві та бізнес-процесах. Облік витрат на релокацію,  організацію виробництва на новому місці, тощо

Ризик дефолту контрагентів. Законодавчі обмеження на розрахунки з контрагентами з росії та білорусі.

Методологія розрахунку резерву під очікувані кредитні збитки (резерву сумнівних боргів). Облік розрахунків з контрагентами з росії та білорусі.  Курсові різниці.

Знищення, втрата, знецінення та пошкодження активів унаслідок ворожих дій, обстрілів, інших несприятливих обставин

Формалізація облікових підходів щодо втрат та знецінення активів, що були знищені/пошкоджені внаслідок війни.

Проведення інвентаризації в умовах воєнного стану, фіксація втрат або пошкодження активів та їх документальне оформлення

Визначення теперішньої (дисконтованої) вартості кредитів, орендного зобов’язання, інших фінансових інструментів

«Згортання» кредитування в Україні призводить до необхідності застосування альтернативних ринкових ставок дисконтування  слід належним чином формалізувати в Обліковій політиці.

Надання допомоги на оборону

Облік та документальне оформлення збору коштів / безкоштовної  передачі товарів та коштів; реалізації товарів із відрахуванням частини виручки на потреби оборони

Ускладнення з отриманням оригіналів первинних документів від контрагентів

Формалізація застосування електронного документообігу. Визначення підходу до обліку та документального оформлення витрат, розрахунків, інших операцій у разі відсутності оригіналів первинних документів

Розрахунки з працівниками в умовах воєнного  стану

Формалізація облікового підходу щодо оплати за час простою, нарахування відпускних та лікарняних під час простою виробництва, надання фінансової допомоги працівникам

Наведений перелік подій та обставин не є виключним, і зміни до Облікової політики будуть індивідуальними для кожного підприємства в залежності від специфіки діяльності, обліку, тощо.

Якщо підприємство фактично застосовує нові облікові методи або процедури, їх треба належним чином формалізувати в Обліковій політиці, починаючи із першого звітного періоду їх застосування (як правило – перший квартал 2022 року).

Ми пропонуємо:

  • провести безкоштовний дзвінок зі спеціалістами KPMG з питань оновлення існуючої або підготовки нової Облікової політики для Вашого підприємства;
  • провести експрес-аналіз вашої Облікової політики для виявлення можливих податкових ризиків та надання рекомендацій щодо її вдосконалення.