За наслідком військової агресії Російської Федерації, з 24 лютого 2022 р. в Україні запроваджено воєнний стан, що, серед іншого, спричинив необхідність внесення змін до поточної системи оподаткування з метою запровадження додаткових стимулів та послаблень для бізнесу з одночасною підтримкою функціонування економіки України.

Станом на сьогодні, такі зміни включають наступні прийняті нормативно-правові акти, що вже набули чинності:

 1. Закон України № 2118-IX від 03.03.2022 р. «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану».
 2. Закон України № 2120-IX від 15.03.2022 р. «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».
 3. Закон України № 2142-IX від 24.03.2022 р. «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».
 4. Закон України № 2173-IX від 01.04.2022 р. «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».
 5. Закон України №2260-ІХ від 12.05.2022 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану».
 6. Закон України №2325-IX від 21.06.2022 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування».
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.07.2022 р. №225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження».
 8. Закон України №2618-ІХ від 21.09.2022 р. «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану».
 9. Закон України №2719-IX від 03.11.2022 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу».
 10. Закон України № 2836-ІХ від 13.12.2022 р. «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України».
 11. Закон України № 2876-ІХ від 12.01.2023 р. «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування».
 12. Закон України №3219 від 28.07.2023 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Окрім того, наразі існує ряд інших законопроєктів на різних етапах прийняття, що передбачають суттєві податкові зміни або інші уточнення. Ми продовжуємо слідкувати за новинами та оновлювати інформацію щодо актуальних податкових правил, що діють на період воєнного часу.

Докладніше про актуальні зміни в оподаткуванні:

vidpovidalnist

Відповідальність

1. Звільнення від відповідальності за недотримання термінів сплати податків, неподання звітності, нереєстрацію податкових накладних протягом воєнного стану (ВС) тощо застосовуються наступним чином:

 • Немає можливості виконання зобов’язань – звільнення від відповідальності зі здійсненням відповідних обов’язків протягом 6 місяців після припинення ВС
 • Існує можливість виконання зобов’язань – звільнення від відповідальності за умови реєстрації ПН до 15.07.2022 р., подання звітності до 20.07.2022 р., сплати податків до 31.07.2022 р.
 • Можливість виконання зобов’язань відновлено – звільнення від відповідальності за умови виконання обов’язків протягом 60 календарних днів з наступного місяця після відновлення такої можливості
 • Порядок підтвердження «можливості» виконання зобов’язань встановлюється Мінфіном

У разі неможливості виконання платником податків податкового обов’язку, платник податків подає заяву про відсутність такої можливості разом з підтверджуючими документами (із наказу Міністерства фінансів №225):

 • не пізніше 30 вересня 2022 року
 • за відсутності можливості подати вчасно -  одночасно із набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків, але не пізніше ніж за 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей

Підставами неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків є:

 • Втрата/ неможливість вивезення первинних документів або комп’ютерного обладнання внаслідок ведення бойових дій
 • Використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я посадової особи/ неможливе у зв’язку з встановленням заборон та/або обмежень
 • Можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних
 • Відсутність у платника податків інших посадових осіб, уповноважених нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податкові збори, а також складати та подавати податкову та фінансову звітність за умови відсутності у платника об’єктів оподаткування або показників, що підлягають декларуванню
 • Перебування на території населеного пункту оточеного/ окупованого/ у якому ведуться воєнні (бойові) дії
 • Інші обставини непереборної сили, підтверджені документально

2. Перебіг строків зупиняється на період дії режиму ВС/ НС, крім: (і) строків реєстрації ПН/ РК, (іі) строків проведення непередбачених перевірок.

3. Продовжуються строки зберігання документів на період зупинення строку давності.

4. Не нараховується штрафи і пеня за порушення щодо ЄСВ під час ВС та протягом 3 місяців після його завершення.

5. У разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафні санкції, нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

6. З 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені.

7. Звільнення від відповідальності платників за:

 • Несвоєчасне подання звітності, документів та повідомлень для цілей ТЦО та оподаткування КІК із зобов’язанням щодо подання таких документів протягом 6 місяців після припинення воєнного стану.
 • Несвоєчасне подання платниками податку на прибуток фінансової звітності разом з аудиторським звітом із зобов’язанням щодо подання таких документів протягом 3 місяців після припинення воєнного стану.
perevirky

Податкові перевірки

1. Податкові перевірки не розпочинаються (в т.ч. з питань митного законодавства), а розпочаті перевірки зупиняються, крім:
 • камеральних перевірок
 • фактичних перевірок
 • документальних позапланових перевірок, включаючи, але не виключно (і) за запитом, (іі) з ТЦУ, (ііі) з валютного регулювання (за наявності безпечного доступу та допуску), (іv) за результатами заперечень на акт перевірки або ППР, (v) при виявленні невідповідності висновків акту перевірки (в т.ч. минулої) вимогам законодавства
 • документальних позапланових перевірок оподаткування доходів нерезидентів/ представництв (в т.ч. без взяття на облік)
 • документальних позапланових на звернення платника
 • документальних планових перевірок платників сфери виробництва / реалізації підакцизної продукції, грального бізнесу, фінансових та платіжних послуг

2. У разі виявлення порушень застосовується штрафні санкції без врахування мораторію/ звільнень від відповідальності на період дії ВС/ НС/ карантину.

3. Документальні перевірки з ЄСВ не проводяться під час ВС та протягом 3 місяців після його завершення.
4. ДПС здійснює нагляд за ціноутворенням в межах проведення фактичних перевірок.
5. Податкові перевірки можуть бути проведені за наявності безпечного доступу до територій, документів та іншої інформації.
6. Документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк, окрім тих, на які досі діє мораторій.
podatky

Втрата первинних документів

 1. Платники податків, які провадили свою діяльність на територіях бойових дій та які втратили/ не мають можливості вивезення первинних документів, можуть подати повідомлення із вказанням відповідних обставин, звітних періодів та переліком таких документів (з реквізитами, за можливості).
 2. Повідомлення є підставою для (і) збереження витрат/ податкового кредиту/ від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток/ ПДВ тощо, (іі) накладення мораторію на податкову перевірку відповідного періоду.
 3. Дані податкових декларацій щодо періодів, за які відсутні документи, не можуть переглядатися у бік збільшення.
pdv

Спрощена система оподаткування

З 1 серпня 2023 р. припиняється пільговий режим єдиного податку (2%):

1. Перехід на іншу систему:

 • Автоматичне повернення з 1 серпня 2023 р. на систему оподаткування, на якій платник податків перебував до переходу на 2%, якщо платник податків не подав заяву про відмову від спрощеної системи та не зазначив бажану для переходу
 • Новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали пільгову систему єдиного податку, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи із загальною ставкою єдиного податку

2. ПДВ:

 • Відновлюються права та обов’язки платників ПДВ, які перейшли на пільгову систему єдиного податку
 • За активами / товарами, придбаними / виготовленими / ввезеними на митну територію України з ПДВ до переходу на пільгову систему, та які використані (поставлені, реалізовані) у періоді дії пільгової системи необхідно нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання  до 31 жовтня 2023 року
 • Податковий кредит за імпортованими активами / товарами необхідно включити до 31 жовтня 2023 року та нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання, якщо вони використані (поставлені, реалізовані) під час перебування на пільговій системі

3. Податок на прибуток:

 • Відновлюються права та обов’язки платників податку на прибуток, які повернулись на загальну систему
 • Платники складають та подають податкову декларацію з податку на прибуток наростаючим підсумком з початку 2023 року. Результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток за винятком нових правил, встановлених Законом
 • Податкові коригування застосовуються наступним чином:
  • Для цілей розрахунку податкової амортизації враховується період перебування на пільговій системі
  • Не враховуються усі показники за період перебування на пільговій системі щодо нарахування процентів за пп. 140.2 ПКУ, придбання / реалізація за період перебування на пільговій системі для цілей 30%-коригувань, сума роялті, відображена у складі витрат для цілей пп. 140.5.7 ПКУ, а також суми дооцінки та уцінки, враховані у фінансовому результаті до оподаткування на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання для цілей пп.140.4.6 ПКУ

4. Доходи за час перебування на пільговій системі включаються в ліміти 40 млн грн / 150 млн грн для цілей визначення звітного періоду та цілей ТЦУ. 

opodatkuvannya

Податок на прибуток

До припинення ВС до податкових витрат відносяться у повному розмірі (без 4%-го обмеження за пп.140.5.9 ПКУ) безкоштовно передані товари/ послуги та надана гуманітарна допомога на користь ЗСУ, інших організацій у сфері оборони; ДСНС; закладів охорони здоров’я, а також кошти, у т.ч., перераховані на спецрахунки НБУ.

prybutok

ПДВ

1. Залишається право на визнання ПК з ПДВ на:
 • операції з передачі товарів/ послуг на користь ЗСУ, інших організацій у сфері оборони; ДСНС; закладів охорони здоров’я
 • знищені (втрачені) товари через обставини непереробної сили;
 • товари, передані в державну/ комунальну власність та на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони

2. Платники ПДВ можуть визнати ПК за лютий-травень 2022 р. на підставі первинних документів за умови реєстрації ПН протягом 6 місяців після завершення ВС та уточнення відповідного ПК.

3. Протягом воєнного стану та 6 місяців після місяця закінчення воєнного стану:

 • продовжуються строки реєстрації ПН/РК (без змін строків подання декларації з ПДВ)
 • застосовуються зменшені штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН/ РК4. Звільняється від ПДВ імпорт та постачання певних видів товарів (оптичного та комунікаційного обладнання, безпілотних літальних засобів, броньованих автомобілів, лікарських засобів та ін.), кінцевим отримувачем яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, ЗСУ та інші військові формування

4. Звільняється від ПДВ:

 • імпорт та постачання певних видів товарів (оптичного та комунікаційного обладнання, безпілотних літальних засобів, броньованих автомобілів, лікарських засобів та ін.), кінцевим отримувачем яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, ЗСУ та інші військові формування;
 • імпорт електрогенераторних установок, трансформаторів, генераторів, обладнання та матеріалів до них
 • імпорт товарів, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога, в тому числі для відновлення та ремонту інфраструктури (але не пізніше ніж до 1 травня 2023 р.)
 • імпорт товарів громадськими/ благодійними організаціями, включеними до Реєстру, для подальшої передачі військовим та добровольчим формуванням, які забезпечують національну безпеку та охорону

5. Заборонено подавати уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні періоди до лютого 2022 р., згідно з якими зменшується сума зобов’язань з ПДВ або декларується бюджетне відшкодування ПДВ.

6. Заборонено включати до бюджетного відшкодування ПДВ суми за придбаними товарами, які у подальшому були знищені (втрачені) у період дії ВС.

aktsyz

Акциз

 1. Переміщення пального транспортними засобами дозволено без реєстрації АН за наявності є ТТН.
 2. Не вважається реалізацією: (і) безкоштовна передача товарів на користь ЗСУ та інших організацій у сфері оборони, (іі) примусове відчуження або вилучення пального, (ііі) передача пального як гуманітарної допомоги.
 3. Звільняється від акцизу імпорт та постачання певних видів товарів:
  - броньованих автомобілів, кінцевим отримувачем яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, ЗСУ та інші військові формування;
  - моторних транспортних засобів, призначений для перевезення людей та вантажів за умови, якщо такі операції здійснюються громадськими/ благодійними організаціями для ЗСУ та інших військових формувань.
 4. З 1 березня 2022 р. зобов’язання з акцизу постачальників електричної енергії визначаються за касовим методом.
 5. Тимчасово не вважається акцизним складом приміщення, в якому зберігається пальне виключно для заправляння електрогенераторних установок, а його об’єм не перевищує 2000 літрів.
myto

Мито

1. Звільнено від мита імпорт:

 • товарів оборонного призначення

2. Вводяться певні спрощення митних формальностей по пропуску та випуску окремих товарів, визначених Кабміном.

podatky

Податки з фізичних осіб

 1. Не утримується ПДФО і ВЗ з благодійної допомоги на користь постраждалих внаслідок збройної агресії в період ВС.
 2. Платники ЄП 2 і 3-ої групи можуть за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників.
 3. Звільнення від оподаткування ПДФО суми доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений / знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до спеціального Закону. Окрім того, така сума визнається витратами на придбання об’єкта нерухомості на території України.
podatky

Інші податки

 1. Запроваджено звільнення від нарахування та сплати (за території ведення бойових дій, тимчасово окуповані території, за переліком, визначеним Кабміном):
 • Плата за землю: з березня 2022 р. по 31 грудня року, наступного за роком припинення ВС
 • Мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки за 2022 та 2023 рр.
 • Екологічний податок: з січня 2022 р. по 31 грудня року, наступного за роком припинення ВС
 • Податок на нерухоме майно:
  • об’єкти житлової нерухомості (у т.ч., що стали непридатними для проживання) за 2021 та 2022 рр.
  • об’єкти нежитлової нерухомості, з березня 2022 р. по 31 грудня року, наступного за роком припинення ВС