За наслідком військової агресії Російської Федерації, з 24 лютого 2022 р. в Україні запроваджено воєнний стан, що, серед іншого, спричинив необхідність внесення змін до поточної системи оподаткування з метою запровадження додаткових стимулів та послаблень для бізнесу з одночасною підтримкою функціонування економіки України.

Станом на сьогодні, такі зміни включають наступні прийняті нормативно-правові акти, що вже набули чинності:

 1. Закон України № 2118-IX від 03.03.2022 р. «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану».
 2. Закон України № 2120-IX від 15.03.2022 р. «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».
 3. Закон України № 2142-IX від 24.03.2022 р. «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану».
 4. Закон України № 2173-IX від 01.04.2022 р. «Про внесення змін до ПКУ та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану»
 5. Закон України №2260-ІХ від 12.05.2022 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану»
 6. Закон України №2325-IX від 21.06.2022 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування»
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.07.2022 р. №225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження»
 8. Закон України №2618-ІХ від 21.09.2022 р. «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану»
 9. Закон України №2719-IX від 03.11.2022 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу»
 10. Закон України № 2836-ІХ від 13.12.2022 р. «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України»
 11. Закон України № 2876-ІХ від 12.01.2023 р. «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо відновлення обмеження перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування»

Окрім того, наразі існує ряд інших законопроєктів на різних етапах прийняття, що передбачають суттєві податкові зміни або інші уточнення. Ми продовжуємо слідкувати за новинами та оновлювати інформацію щодо актуальних податкових правил, що діють на період воєнного часу.

Докладніше про актуальні зміни в оподаткуванні:

vidpovidalnist

Відповідальність

1. Звільнення від відповідальності за недотримання термінів сплати податків, неподання звітності, нереєстрацію податкових накладних протягом воєнного стану (ВС) тощо застосовуються наступним чином:

 • Немає можливості виконання зобов’язань – звільнення від відповідальності зі здійсненням відповідних обов’язків протягом 6 місяців після припинення ВС
 • Існує можливість виконання зобов’язань – звільнення від відповідальності за умови реєстрації ПН до 15.07.2022 р., подання звітності до 20.07.2022 р., сплати податків до 31.07.2022 р.
 • Можливість виконання зобов’язань відновлено – звільнення від відповідальності за умови виконання обов’язків протягом 60 календарних днів з наступного місяця після відновлення такої можливості
 • Порядок підтвердження «можливості» виконання зобов’язань встановлюється Мінфіном

У разі неможливості виконання платником податків податкового обов’язку, платник податків подає заяву про відсутність такої можливості разом з підтверджуючими документами (із наказу Міністерства фінансів №225):

 • не пізніше 30 вересня 2022 року;
 • за відсутності можливості подати вчасно -  одночасно із набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків, але не пізніше ніж за 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Підставами неможливості виконання платниками податків податкових обов’язків є:

 • Втрата/ неможливість вивезення первинних документів або комп’ютерного обладнання внаслідок ведення бойових дій;
 • Використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я посадової особи/ неможливе у зв’язку з встановленням заборон та/або обмежень;
 • Можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних;
 • Відсутність у платника податків інших посадових осіб, уповноважених нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податкові збори, а також складати та подавати податкову та фінансову звітність за умови відсутності у платника об’єктів оподаткування або показників, що підлягають декларуванню;
 • Перебування на території населеного пункту оточеного/ окупованого/ у якому ведуться воєнні (бойові) дії;
 • Інші обставини непереборної сили, підтверджені документально.

2. Нарахування пені зупиняється на період дії режиму ВС/ НС

3. Перебіг строків зупиняється на період дії режиму ВС/ НС, крім: (і) строків реєстрації ПН/ РК, (іі) строків проведення перевірок

4. Не нараховуються штрафи та пені за порушення у періодах дії ВС, самостійно виправлені до 25.07.2022 р.

5. Не нараховується штрафи і пеня за порушення щодо ЄСВ під час ВС та протягом 3 місяців після його завершення

6. Звільнення від відповідальності платників за:

 • Несвоєчасне подання звітності, документів та повідомлень для цілей ТЦО та оподаткування КІК із зобов’язанням щодо подання таких документів протягом 6 місяців після припинення воєнного стану.
 • Несвоєчасне подання платниками податку на прибуток фінансової звітності разом з аудиторським звітом із зобов’язанням щодо подання таких документів протягом 3 місяців після припинення воєнного стану.
perevirky

Податкові перевірки

1. Податкові перевірки не розпочинаються (в т.ч. з питань митного законодавства), а розпочаті перевірки зупиняються, крім:
 • камеральних перевірок,
 • фактичних перевірок,
 • документальних позапланових перевірок, включаючи, але не виключно (і) за запитом, (іі) з ТЦУ, (ііі) з валютного регулювання (за наявності безпечного доступу та допуску), (іv) за результатами заперечень на акт перевірки або ППР, (v) при виявленні невідповідності висновків акту перевірки (в т.ч. минулої) вимогам законодавства
 • документальних позапланових перевірок оподаткування доходів нерезидентів/ представництв (в т.ч. без взяття на облік)
2. У разі виявлення порушень застосовується штрафні санкції без врахування мораторію/ звільнень від відповідальності на період дії ВС/ НС/ карантину
3. Документальні перевірки з ЄСВ не проводяться під час ВС та протягом 3 місяців після його завершення
4. ДПС здійснює нагляд за ціноутворенням в межах проведення фактичних перевірок
podatky

Втрата первинних документів

 1. Платники податків, які провадили свою діяльність на територіях бойових дій та які втратили/ не мають можливості вивезення первинних документів, можуть подати повідомлення із вказанням відповідних обставин, звітних періодів та переліком таких документів (з реквізитами, за можливості)
 2. Повідомлення є підставою для (і) збереження витрат/ податкового кредиту/ від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток/ ПДВ тощо, (іі) накладення мораторію на податкову перевірку відповідного періоду
 3. Дані податкових декларацій щодо періодів, за які відсутні документи, не можуть переглядатися у бік збільшення
pdv

Спрощена система оподаткування

З 1 квітня 2022 р. до припинення ВС запроваджено єдиний податок (ЄП) 3-ї групи у розмірі 2% з доходу:

1. Платниками 2% ЄП є:

 1. Фізичні/ юридичні особи, окрім: (і) грального бізнесу, (іі) виробників та торгівців підакцизними товарами (окрім роздрібної торгівлі), (ііі) фінансових установ, (іv) компаній добувного сектору, (v) представництв/ філій неплатників ЄП.
 • При поданні заяви:
  • До 1 квітня 2022 р. – з 1 квітня 2022 р.
  • Після 1 квітня 2022 р. – з наступного робочого дня.

2. Звітування:

 • ЄП: щомісячно, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця
 • Податок на прибуток: ті періоди, в яких компанія була платником

3. Оплата: щомісячно, протягом 10 календарних днів після подання звітності

4. Особливості оподаткування ПДВ: 

 • Постачання товарів/послуг в Україні - не об’єкт ПДВ
 • Постачання в Україні - не об’єкт ПДВ;
 • Припинення (не ануляція) реєстрації платником ПДВ;
 • Відсутність права на ПК з ПДВ на товари/ послуги, використанні під час дії режиму;
 • Звітність з ПДВ – не подається

5. Особливості оподаткування податком на прибуток:

 • Переплата/ авансові внески/ накопичені збитки «заморожуються» до моменту повернення на загальну систему;
 • Проценти, які були не враховані за правилами «тонкої капіталізації», можуть бути враховані після повернення на загальну систему;
 • При поверненні на загальну систему у році переходу на 2%-вий податок, податкова декларація складається наростаючим підсумком з початку такого календарного року без врахування результатів діяльності за періоди перебування на спрощеній системі

6. Дохід, отриманий під час перебування на спрощеній системі, враховується для цілей розрахунку обсягів річного доходу для цілей податку на прибуток та критеріїв щодо ТЦУ

7. Звільнення від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію ПН, звітування та сплати податків з 24.02.2022 р. до дня переходу на ЄП за умови виконання таких обов’язків протягом 60 календарних днів з дня повернення на попередню систему оподаткування

8. Припинення дії режиму та повернення на попередній режим оподаткування:

 • З наступного місяця після припинення ВС
 • З наступного місяця після подання заяви на відмову від 2% ЄП за самостійним рішенням
opodatkuvannya

Податок на прибуток

До припинення ВС до податкових витрат відносяться у повному розмірі (без 4%-го обмеження за пп.140.5.9 ПКУ) безкоштовно передані товари/ послуги за Переліком Кабміну та надана гуманітарна допомога на користь ЗСУ, інших організацій у сфері оборони; ДСНС; закладів охорони здоров’я, а також кошти, у т.ч., перераховані на спецрахунки НБУ

prybutok

ПДВ

1. Постачання та імпорт пального є об’єктом 7% ПДВ (не довше, ніж до 1 липня 2023 р.). Відповідне від’ємне значення може бути використано лише у зменшення ПЗ.
2. Залишається право на визнання ПК з ПДВ на:
 • операції з передачі товарів/ послуг на користь ЗСУ, інших організацій у сфері оборони; ДСНС; закладів охорони здоров’я;
 • знищені (втрачені) товари через обставини непереробної сили;
 • товари, передані в державну/ комунальну власність та на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони

3. Платники ПДВ можуть визнати ПК за лютий-травень 2022 р. на підставі первинних документів за умови реєстрації ПН протягом 6 місяців після завершення ВС та уточнення відповідного ПК.

4. Протягом воєнного стану та 6 місяців після місяця закінчення воєнного стану:

 • продовжуються строки реєстрації ПН/РК (без змін строків подання декларації з ПДВ)
 • застосовуються зменшені штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН/ РК4. Звільняється від ПДВ імпорт та постачання певних видів товарів (оптичного та комунікаційного обладнання, безпілотних літальних засобів, броньованих автомобілів, лікарських засобів та ін.), кінцевим отримувачем яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, ЗСУ та інші військові формування.

5. Звільняється від ПДВ:

 • імпорт та постачання певних видів товарів (оптичного та комунікаційного обладнання, безпілотних літальних засобів, броньованих автомобілів, лікарських засобів та ін.), кінцевим отримувачем яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, ЗСУ та інші військові формування;
 • імпорт електрогенераторних установок, трансформаторів, генераторів, обладнання та матеріалів до них;
 • імпорт товарів, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога, в тому числі для відновлення та ремонту інфраструктури (але не пізніше ніж до 1 травня 2023 р.);
 • імпорт товарів громадськими/ благодійними організаціями, включеними до Реєстру, для подальшої передачі військовим та добровольчим формуванням, які забезпечують національну безпеку та охорону.

6. Заборонено подавати уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні періоди до лютого 2022 р., згідно з якими зменшується сума зобов’язань з ПДВ або декларується бюджетне відшкодування ПДВ.

7. Заборонено включати до бюджетного відшкодування ПДВ суми за придбаними товарами, які у подальшому були знищені (втрачені) у період дії ВС

aktsyz

Акциз

 1. Переміщення пального транспортними засобами дозволено без реєстрації АН за наявності є ТТН.
 2. Не вважається реалізацією: (і) безкоштовна передача товарів на користь ЗСУ та інших організацій у сфері оборони, (іі) примусове відчуження або вилучення пального, (ііі) передача пального як гуманітарної допомоги
 3. Звільняється від акцизу імпорт та постачання певних видів товарів:
  - броньованих автомобілів, кінцевим отримувачем яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, ЗСУ та інші військові формування;
  - моторних транспортних засобів, призначений для перевезення людей та вантажів за умови, якщо такі операції здійснюються громадськими/ благодійними організаціями для ЗСУ та інших військових формувань
 4. З 1 березня 2022 р. зобов’язання з акцизу постачальників електричної енергії визначаються за касовим методом
 5. На період до припинення ВС, але не довше ніж до 1 липня 2023 року, встановлено окремі ставки акцизного податку на паливо
 6. Тимчасово не вважається акцизним складом приміщення, в якому зберігається пальне виключно для заправляння електрогенераторних установок, а його об’єм не перевищує 2000 літрів.
myto

Мито

1. Звільнено від мита імпорт:

 • товарів оборонного призначення;

2. Вводяться певні спрощення митних формальностей по пропуску та випуску окремих товарів, визначених Кабміном.

podatky

Податки з фізичних осіб

 1. Не утримується ПДФО і ВЗ з благодійної допомоги на користь постраждалих внаслідок збройної агресії в період ВС
 2. Платники ЄП 2 і 3-ої групи можуть за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників
podatky

Інші податки

 1. Запроваджено звільнення від нарахування та сплати (за території ведення бойових дій, тимчасово окуповані території, за переліком, визначеним Кабміном):
 • Плата за землю: з березня 2022 р. по 31 грудня року, наступного за роком припинення ВС
 • Мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки за 2022 та 2023 рр.
 • Екологічний податок: з січня 2022 р. по 31 грудня року, наступного за роком припинення ВС
 • Податок на нерухоме майно:
  • об’єкти житлової нерухомості (у т.ч., що стали непридатними для проживання) за 2021 та 2022 рр.,
  • об’єкти нежитлової нерухомості, з березня 2022 р. по 31 грудня року, наступного за роком припинення ВС.