Були прийняті відповідні закони та нормативно-правові акти з метою урегулювання питання підготовки та подання фінансової звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни:

3 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила новий Закон № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», відповідно до якого:

 • суб’єкти господарювання (фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи) подають фінансову звітність, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;
 • до суб’єктів господарювання не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання фінансової звітності та/або документів, зазначених вище, у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення.

Подібне Рішення № 161 від 13 березня 2022 р. «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів» було прийнято Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Після завершення дії воєнного стану регульована інформація розкривається емітентами цінних паперів в наступні строки:

 • річна регулярна інформація за 2021 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;
 • проміжна регулярна інформація за відповідний квартал 2022 року розкривається разом з річною регулярною інформацією за 2021 рік;
 • особлива інформація про факти, що виникли протягом строку дії воєнного стану, розкривається протягом 30 днів після завершення дії воєнного стану.

Національний Банк України Постановою № 41 від 7 березня 2022 р. «Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану» постановив  щодо порядку подання фінансової звітності українськими банками в умовах воєнного стану:  

 • Банкам України, які не завершили роботу щодо складання річної фінансової звітності та консолідованої річної звітності за 2021 рік у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, продовжити цю роботу після припинення чи скасування дії воєнного стану.
 • Банки України за можливості подають та оприлюднюють на власному вебсайті річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2021 рік разом з аудиторським звітом і подають фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
 • Національний банк України не застосовує до банків України заходів впливу за порушення ними строків подання річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік разом з аудиторським звітом, а також проміжної фінансової звітності та консолідованої проміжної фінансової звітності за I квартал 2022 року в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

При цьому Міністерство Фінансів України у своєму Інформаційному повідомленні від 11 березня 2022 р. «Щодо подання та оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни» звернуло увагу на обов’язковість та безперервність ведення бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання:

 • Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством;
 • Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку;
 • Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації;
 • Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені;
 • Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Роз’яснення питання строків оприлюднення річної фінансової звітності за 2021 рік разом з аудиторським звітом та подання звітності у форматі Таксономії UA МСФЗ XBRL за 2021 рік в умовах воєнного стану в Законі немає. Однак, можна очікувати, що підхід до всіх суб’єктів господарювання буде аналогічним підходу Національного банку України.