Наслідки військового вторгнення Росії на територію України охопили всі сфери життя та суттєво вплинули на бізнес. Ситуація розвивається швидко та іноді не передбачувано – керівництву компаній необхідно постійно оцінювати вплив ситуації на бізнес для подальшого складання достовірної фінансової звітності та прийняття правильних та своєчасних управлінських рішень. Аби тримати вас в курсі про найактуальніші облікові та звітні питання, які постають зараз перед бізнесом, експерти з питань бухгалтерських методологій підготували серію публікацій щодо обліку та фінансової звітності підприємств під час війни.

Принцип безперервної діяльності

Принцип безперервної діяльності (англ. going concern) – одне із фундаментальних припущень бухгалтерського обліку та аудиту. Воно передбачає, що компанія продовжуватиме здійснювати свою діяльність в осяжному майбутньому і не матиме наміру та потреби в ліквідації або припиненні діяльності. Отже, складаючи звітність з МСФЗ в складних умовах війни, компанія має оцінити свою здатність продовжувати діяльність на безперервній основі та зробити відповідне розкриття у фінансовій звітності. 

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Оцінка балансової вартості необоротних нефінансових активів

Відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів", в кінці кожного звітного періоду суб'єктові господарювання слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Оцінюючи наявність таких ознак, компанія має брати до уваги показники зовнішніх та внутрішніх джерел інформації. 

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Необоротні активи – виклики, пов’язані з тестом на знецінення

У випадку якщо компанія виявила ознаки того, що корисність її необоротних активів може зменшитися, керівництву необхідно визначити суму очікуваного відшкодування – найбільшу з двох: вартість при використанні (VIU), справедлива вартість за мінусом витрат на продаж активу (FVLCD).

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Необоротні активи – інші питання обліку

Деякі компанії прийняли рішення поступово відмовитися від нерухомості або певних операцій в Росії, Білорусі або в певних регіонах України.  Про активи, що не використовуються та компенсацію збитків від втрати або пошкодження активу.

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Події після звітної дати

Події після звітної дати – це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Вони можуть бути такими, які вимагають коригування та тими, що не вимагають коригування.

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Зменшення корисності орендованих активів

Зовнішні несприятливі події – стихійні лиха, війна або пандемія – можуть спричинити економічну невизначеність та мати негативний вплив на компанії, які зазвичай орендують активи для використання у своїй діяльності. 

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Зовнішні несприятливі події: вплив на капіталізацію витрат за позиками

Згідно з вимогами МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики», компанія капіталізує витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу.

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Визнання та оцінка отриманої державної допомоги

Державна допомога, яка визнана за термінологією «державним грантом», обліковується відповідно до вимог МСБО (IAS) 20 «Облік державних грантів та розкриття інформації про державну допомогу».

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Як обліковувати різні форми державної допомоги?

Відповідно до стандартів МСФЗ облік державної допомоги залежатиме від характеру допомоги. Вимоги стандартів суттєво відрізняються щодо того, коли визнавати цю допомогу та як її вимірювати. 

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Як економічна невизначеність впливає на очікувані кредитні збитки за торговельною дебіторською заборгованістю?

Концепція очікуваних кредитних збитків (далі – «ECL») означає, що компанії мають розглянути, як поточні та майбутні економічні умови впливають на суму збитків.

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Оцінка очікуваних кредитних збитків в умовах зростаючої економічної невизначеності – що потрібно знати?

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» вимагає оцінювати очікувані кредитні збитки як об’єктивну суму, зважену на ймовірність, з використанням обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.