Згідно з результатами дослідження KPMG 2021 CEO Outlook, разом зі зростанням занепокоєності щодо зміни клімату і нестачі кваліфікованого персоналу, енергетична галузь зосереджує увагу на стійкості.

  • Більше третини керівників у галузі енергетики найбільшою загрозою для зростання їхніх організацій вважають кліматичний ризик;
  • Майже третина керівників вважає своїм головним пріоритетом залучення та утримання висококваліфікованих кадрів;
  • Більшість керівників енергетичних компаній планують збільшувати інвестиції в інноваційні технології.

Кліматичний ризик

Як і раніше, головну загрозу для керівників у галузі енергетики становить ризик зміни клімату: 37% керівників енергетичних компаній визначили його як найвищий ризик, оскільки саме він пов’язаний зі зростанням їхньої організації. В енергетичній галузі цей показник виявився значно вищим, ніж у будь-якій іншій, де проводились опитування.

Між тим, понад половина (63%) керівників повідомляє, що левова частка тиску з боку інвесторів і регуляторів сьогодні припадає на вимоги посилити звітність та прозорість у питаннях ESG (екологія, соціальні питання, корпоративні відносини), а 27% опитаних зазначають, що їхнім основним операційним пріоритетом стане забезпечення інтеграції звітності з питань ESG в подальше оцінювання результатів роботи і підготовки звітності. 84% керівників заявили, що прагнуть утримати досягнення у сфері сталого розвитку та зміни клімату, отримані в результаті кризи.

Майже половина (46%) керівників компаній стверджують, що їхня найбільша задача — переконливо викладати питання, і що це дуже важливо для залучення працівників. Понад половина респондентів (56%) повідомляє, що їхня фінансова винагорода вже залежить від результатів у сфері ESG, причому 85% як ключовий механізм називають річний бонус.

Залучення і утримання висококваліфікованих працівників

Основним викликом і операційним пріоритетом для керівників енергетичних компаній виявилась «боротьба за таланти», при цьому 29% опитаних підкреслили, що ключем до досягнення їхніх цілей зростання упродовж наступних трьох років є залучення і утримання висококваліфікованих працівників.  Оскільки 86% керівників енергетичних компаній планують упродовж зазначеного періоду збільшити кількість персоналу, то залучення й утримання висококваліфікованих працівників, напевно, стає і мотивацією до його найму.

Між тим, понад чверть керівників вважають, що найбільшою перевагою організації, яка дотримується принципів різноманіття та інклюзивності, є спроможність залучати висококваліфікованих працівників, зокрема представників покоління Z та міленіалів (найвищий рівень відповідей у цій категорії).

Змінювати ставлення до висококваліфікованих працівників керівників енергетичних компаній також спонукають прискорення появи нових форматів роботи і підвищена увага до психологічного стану і добробуту працівників. Майже половина (43%) опитаних визначає психологічний стан і добробут працівників як ключові фактори успіху, що забезпечують залученість, умотивованість та продуктивність роботи працівників у світі, де гібридні способи роботи набувають все більшого поширення. 

Технології та інновації

Ще однією ключовою сферою для керівників енергетичних компаній є інвестиції в технології та інновації, що дозволять відновити та посилити довгострокове зростання. 86% керівників енергетичних компаній сприймають технологічний прорив швидше як можливість, ніж як загрозу, що вказує на високий оптимізм щодо технологічних інновацій та їхніх наслідків у майбутньому.

Провідну роль в орієнтації галузі також відіграє співпраця: 59% керівників планують приєднатися до галузевих консорціумів, зосереджених на розробці інноваційних технологій, і 37% опитаних бажають співпрацювати з інноваційними стартапами у таких сферах як FinTech, InsurTech або HealthTech. Тим часом 50% керівників хочуть створити власні бізнес-інкубатори.

Також залишається актуальним інтерес до інвестицій у нові можливості зростання. 26% керівників у галузі говорять, що угоди M&A стануть складовою частиною їхніх стратегічних цілей упродовж наступних трьох років. Третина (31%) керівників компаній вивчає можливості створення стратегічних альянсів зі сторонніми організаціями, а чверть (25%) опитаних розглядають можливості органічного зростання, такі як інновації, науково-дослідні роботи (НДДКР), капітальні інвестиції, розробка нових продуктів та набір персоналу.