Дані щодо енергетичної галузі є вибіркою даних з KPMG 2021 CEO Outlook, де були використані результати опитування 133 керівників, що працюють у галузі енергетики, природних ресурсів і комунальних підприємств. Річний дохід всіх респондентів перевищує 500 млн дол. США, а третина опитаних компаній має річний дохід понад 10 млрд дол. США. 

Кліматичний ризик

Ризик зміни клімату, як і раніше, становлять головну загрозу для керівників у галузі енергетики: 37% керівників енергетичних компаній визначили його як найвищим ризик, оскільки він пов’язаний зі зростанням їхніх організації. Цей показник був значно вищим, ніж у будь-якій іншій галузі, у якій проводились опитування.

Між тим, понад половина (63%) керівників повідомляє, що левова частка тиску з боку інвесторів і регуляторів сьогодні припадає на вимоги щодо посилення звітності та прозорості у питаннях ESG, а 27% опитаних зазначають, що їхнім основним операційним пріоритетом буде забезпечення інтеграції звітності з питань ESG в їхні майбутні процеси оцінки результатів роботи і підготовки звітності. 84% керівників заявили, що хочуть зафіксувати досягнення у сфері сталого розвитку та зміни клімату, які з’явились в результаті кризи.

Майже половина (46%) керівників компаній стверджують, що їхня найбільша задача полягає в тому, щоб подавати ESG наратив у переконливій формі і що це дуже важливо для залучення працівників. Понад половина (56%) повідомляє, що їхня заробітна платня вже залежить від результатів у сфері ESG.

Залучення і утримання висококваліфікованих працівників

«Війна за таланти» виявилась основним викликом і операційним пріоритетом для керівників енергетичних компаній, при цьому 29% опитаних підкреслили, що залучення і утримання висококваліфікованих працівників є ключем до досягнення їхніх цілей зростання упродовж наступних трьох років. Залучення і утримання висококваліфікованих працівників є, напевно, і мотивацією найму персоналу, оскільки 86% керівників енергетичних компаній планують упродовж зазначеного періоду збільшити чисельність персоналу.

Між тим, понад чверть керівників вважає, що найбільшою перевагою організації, яка дотримується принципів різноманіття та інклюзивності, є здатність залучати висококваліфікованих працівників, зокрема представників покоління Z і міленіалів — найвищий рівень відповідей у цій категорії. 

Технології та інновації

Ще однією ключовою сферою для керівників енергетичних компаній є інвестиції в технології та інновації, що дозволять відновити довгострокове зростання. 86% керівників енергетичних компаній сприймають технологічний прорив скоріше як можливість, ніж як загрозу, що вказує на високий оптимізм щодо технологічних інновацій та їхніх майбутніх наслідків. 

Співпраця також відіграє ключову роль в орієнтації галузі — понад половина (59%) керівників планує приєднатися до галузевих консорціумів, зосереджених на розробці інноваційних технологій, і понад третини (37%) опитаних бажають співпрацювати з інноваційними стартапами, такими як фірми FinTech, InsurTech або HealthTech. Тим часом 50% керівників хочуть створити власні бізнес-інкубатори. 

  

Зв'яжіться з нами