Джерело: Юридична практика 

Організація економічного співробітництва та розвитку (OЕСР) розробила двоступеневий інструмент для вирішення проблем оподаткування, що виникають унаслідок стрімкої диджиталізації економіки (Two-Pillar Solution). Заяву щодо застосування відповідних правил 5 липня 2021 року підписала 131 країна, включно з Україною.

Pillar One

Це набір пропозицій щодо перегляду правил розподілу прав оподаткування між юрисдикціями в умовах нової економіки.

За наміром Pillar One частина прибутку транснаціональних компаній (ТНК) повинна оподатковуватися в юрисдикції, де генерується дохід (юрисдикції джерела доходу).

Компаніями, що потраплятимуть під сферу дії Pillar One, будуть ТНК зі світовим оборотом понад 20 мільярдів євро (поріг планується зменшити до 10 млрд євро після досягнення певних результатів) і прибутковістю вище 10%.

Під сферу дії, зокрема, потраплять підприємства, що надають автоматизовані цифрові послуги (ADS) та підприємств, що працюють у споживчому бізнесі (CFB) та отримують прибуток від значної та постійної взаємодії з клієнтами та користувачами на ринку.

Pillar One пов'язуватиме права оподаткування таких підприємств із джерелами їх доходу, які не повинні залежати від фізичної присутності в юрисдикції.

Пакет передбачає належну координацію між застосуванням нових правил міжнародного оподаткування та скасування всіх податків на цифрові послуги (digital services taxes).

Nexus і розподіл прибутку

Інструментом вводиться т.з. "Сума A": нове право оподаткування розподілятиме високий прибуток ТНК на основі спеціальної формули, не обов'язково на основі правила "витягнутої руки". "Сума A" розподілятиметься з урахуванням локальних доходів (визначатимуться за правилами їх джерела виникнення) та заходів щодо усунення подвійного оподаткування.

В рамках розподілу прибутку може бути використана також альтернативна методологія “Суми В”, якщо її використання буде обґрунтовано. "Сума B" складатиме стандартну винагороду за звичайну маркетингову та дистрибуційну діяльність.

Впроваджуватиметься нове правило Nexus (зв'язку) спеціального призначення, щоб розподіляти “Суму А” в юрисдикцію ринку, коли ТНК під сферою дії Pillar One, отримують принаймні 1 мільйон євро доходу від цієї юрисдикції. Для юрисдикцій з ВВП нижчим за 40 мільярдів євро поріг для правила Nexus буде встановлений на рівні 250 000 євро.

Правило Nexus спеціального призначення застосовуватиметься виключно для того, щоб визначити, чи підпадає юрисдикція під критерії для розподілу на неї «Суми А».

Для ТНК частина прибутку від 20 до 30% залишкового прибутку, визначеного як прибуток, що перевищує 10% доходу, буде розподілятись на юрисдикції ринку з урахуванням правила Nexus.

Усунення подвійного оподаткування

Подвійне оподаткування прибутку, розподіленого на юрисдикції ринку, буде усуватись за допомогою звільнення або кредиту.

Впровадження

Багатосторонній інструмент, за допомогою якого реалізується “Сума А”, буде розроблений та відкритий для підпису у 2022 р., а “Сума А” набуде чинності у 2023 р.

Pillar Two

Pillar Two вводитиме наступні нові правила для надання додаткових прав оподаткування юрисдикціям, у разі якщо інші юрисдикції не застосовували свої первинні права оподаткування або доходи в яких підлягають оподаткуванню за низькими ставками податку:

(1) глобальні правила протидії розмиванню податкової бази (GloBE):

- Правило включення доходу (IIR), яке має на меті зробити іноземний дохід філій та підконтрольних суб’єктів об’єктом оподаткування за узгодженим мінімальним податком в юрисдикції материнської компанії;

- Правило щодо недо-оподаткованих платежів (UTPR) як додаток до IIR, яке заборонятиме вирахування з бази або вимагатиме коригування в тій мірі, в якій низькооподатковуваний дохід суб'єкта господарювання не підлягає оподаткуванню згідно з IIR.

Правила GloBE матимуть статус загального підходу до оподаткування. Мінімальна ставка податку, яка застосовується для цілей IIR та UTPR, становитиме щонайменше 15%.

(2) правило, засноване на договорах про уникнення подвійного оподаткування:

- Правило "підлягає оподаткуванню" (STTR), що дозволяє юрисдикціям джерела доходу встановлювати обмежене оподаткування певних платежів на користь пов'язаних сторін, що оподатковуються нижче мінімальної ставки. STTR буде підлягати зараховуванню (кредиту) як покриваємий податок згідно з правилами GloBE.

Виключення та обмеження

Правила Pillar Two будуть застосовуватися лише до ТНК груп із загальним доходом понад 750 млн євро, (сумовий критерій встановлено відповідно до Кроку 13 BEPS).

Правила GloBE передбачають виключення доходів від міжнародних перевезень, використовуючи визначення такого доходу згідно з Модельною Конвенцією ОЕСР.

Потенційним виключенням міг би бути податок, уже введений в США в якості режиму GILTI, але ОЕСР на сьогодні погодило паралельне співіснування GloBE та GILTI.

Висновки

Зміни, що пропонуються Pillar One та Pillar Two, є технічно складними та зачеплять багато міжнародних бізнесів. Pillar Two може мати значний вплив на ефективні податкові ставки ТНК як самостійно, так і в поєднанні з Pillar One. Інструменти, за попередніми планами, набере чинності з 2023 року.

Впровадження цих інструментів проводитимуться паралельно з внесенням змін до національного законодавства країн, а також двосторонніх конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (очікується, що через багатосторонній інструмент).

Олександр Бобошко, директор відділу міжнародного оподаткування, керівник IT сектору KPMG в Україні

Ніна Матвієнко, старша консультантка відділу міжнародного оподаткування KPMG в Україні