Податкова амністія: новації в законопроєктах

Податкова амністія: новації в законопроєктах

Президент України 25.02.2021 року подав на розгляд з атрибутом як «невідкладні» проєкти законів щодо т.з. «податкової амністії» або одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб. Верховна Рада на засіданні 30 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт №5153.

1000
oleksandr-boboshko

Партнер, керівник групи міжнародного оподаткування, керівник IT сектору

KPMG в Україні

Email

Джерело: minfin

Проєкти законів стосуються змін до Податкового кодексу України (законопроєкт 5153), а також інших законів: Бюджетного кодексу України (законопроєкт 5154), ЗУ «Про валюту і валютні операції» (законопроєкт 5155), Кримінального Кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення (законопроєкт 5156).

Крім того, незабаром після реєстрації вказаних законопроєктів, ВРУ було також зареєстровано три альтернативні законопроєкти: 5153-1, 5153-2 та 5153-3 від 09.03.2021 року, які передбачають певні точкові відмінності у порівнянні з проєктом 5153. 

30 березня Верховна Рада Україна ухвалила у першому читанні законопроєкт №5153.

Прийняття цих законопроєктів платники податків чекають в тому числі як легальну альтернативу т.з. «безподаткової ліквідації» контрольованих іноземних компаній/КІК (яка, нагадаємо, на сьогодні законодавчо «активована» для власників чи контролерів іноземних компаній), адже серед активів, які потраплять під амністію, також будуть корпоративні права/акції КІК.

Хто може скористатись податковою амністією?

Суб’єктами декларування можуть бути:

 • фізичні особи – резиденти в тому числі самозайняті особи,
 • фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів.

Які активи підлягають декларуванню?

Законопроєкти встановлюють наступні об’єкти декларування: активи фізичної особи, розміщені на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені податки і збори та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Зокрема, але не виключно, такими активами можуть бути:

 • валютні цінності й іноземна валюта (крім коштів у готівковій формі) та права грошової вимоги;
 • нерухоме майно та деякі об’єкти незавершеного будівництва.
 • рухоме майно,
 • частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;
 • цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;
 • права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов'язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи.

Яким буде порядок декларування?

Декларування передбачено в рамках добровільної подачі до органу ДПС одноразової (спеціальної) добровільної декларації, в т.ч. в електронній формі, в порядку та за формою, що буде затверджена Міністерством Фінансів України.

В які строки можливо декларувати та за які податкові періоди?

Для декларування в рамках податкової амністії законопроєктами встановлено строк з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року (до 1 липня 2023  року за законопроектом 5153-3).

Декларуванню підлягають активи, які були отримані протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Чи є амністія безподатковою?

Податкова амністія не безподаткова, і передбачає сплату спеціального збору (відмінного від ПДФО та військового збору) за ставками залежно від виду активу, що декларується:

Тип активів \ Законопроєкт

№ 5153

№ 5153-1

№ 5153-2

№5153-3

у разі сплати збору одразу після подання декларації

у разі розстро-чення сплати на 3 роки

 

Валютні цінності, розміщені на рахунках у банках в Україні, права грошової вимоги до резидентів України, інші активи, що розміщені в Україні (окрім державних облігацій України)

5 %

3 %

5 %

5 %

6 %

Валютні цінності, розміщені за кордоном, права грошової вимоги до нерезидентів України, інші активи, що розміщені за кордоном (окрім державних облігацій України)

9 %

5 %

5 %

9 %

11,5 %

Номінальна вартість державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, 
придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року

(за законопроєктом 5153-2: з 1 липня 2021 року
до 1 липня 2022 року,

за законопроєктом 5153:
з 1 січня 2022 року
до 20 червня 2023 року)* до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

3 %

*тобто, декларантам дозволяється спрямувати активи, які він міг би задекларувати і обкласти вищими ставками збору, на придбання державних облігацій України з відповідним їх декларуванням за пониженою ставкою 2,5 % (3% за законопроєктом 5153-3 у разі розстрочки сплати збору).

У разі встановлення порушення декларантом деяких вимог щодо умов розміщення валютних цінностей у банківських та/або в інших фінансових установах, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги, задекларовані активи підлягатимуть оподаткуванню за ставкою 18%.

Що не дозволяється задекларувати в рамках податкової амністії?

Не можуть бути об’єктом декларування такі активи:

 • активи, отримані внаслідок кримінальних правопорушень, за виключенням тих, що були отримані від ухилення від сплати податків/зборів чи порушень валютного законодавства;
 • активи осіб, щодо яких відкрито судове провадження за статтями 209, 258-5, 306, ч.1-2 ст. 368-4, ст. 369 та 369-2 Кримінального Кодексу України;
 • активи осіб, щодо яких розпочато досудове розслідування або судове провадження щодо такого активу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212-1, статтею 366 (щодо складання, видачі, внесення завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів, обов'язкових платежів), статтею 367 Кримінального кодексу України;
 • готівкові кошти в національній та іноземній валюті. Для декларування необхідно внести їх на рахунок у банку чи фінансовій установі.

Яка база оподаткування спеціальним збором?

Базою оподаткування спеціальним збором є:

 • щодо валютних цінностей, прав грошової вимоги:
 • грошова вартість об'єкта декларування або номінальна вартість грошової вимоги, у тому числі за позиками, наданими третім особам (у разі, якщо така грошова вартість визначена в іноземній валюті, перерахунок у гривні здійснюється за офіційним курсом національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, визначеним НБУ станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації;
 • щодо інших перелічених активів - зокрема, але не виключно:
 • витрати декларанта на придбання (набуття) об'єкта декларування;
 • вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів.

Які активи не потребують декларування?

Відповідно до законопроєктів не потребують декларування та вважається, що податки повною мірою були сплачені фізичними особами з наступних активів:

 • активи, вартістю до 400 тис. грн (за законопроєктом № 5153-2 – до 1 млн грн), окрім тих, про які йдеться нижче,
 • нерухомість чи майнові права на неї (квартира площею до 120 кв. м.; житловий будинок площею до 240 кв. м. чи незавершене будівництво, за умови права власності на земельну ділянку на момент закінчення строку декларування);
 • нежитлова нерухомість (в тому числі незавершена) некомерційного призначення до 60 кв. м.;
 • земельні ділянки у межах нормативів безоплатної приватизації;
 • один транспортний засіб, що є в реєстрі ТЗ (за деякими виключеннями).

Що ще важливо знати?

Особи, які не скористалися правом задекларувати активи за цим законопроєктом, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування, активів, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів або склад та обсяг таких активів перебуває в межах, які не потребують декларування.

Цей висновок складений на базі текстів законопроєктів до першого читання, можливі зміни на етапах їх подальшого розгляду. 

Олександр Бобошко, директор відділу податкового та юридичного консультування KPMG в Україні

Ніна Матвієнко, старша консультантка KPMG в Україні 

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.