З 27 травня 2022 року набирають чинності зміни до Податкового кодексу України відповідно до положень Закону України №2260-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» від 12.05.2022 р.

Зокрема, ним передбачені податкові нововведення, що передбачають відновлення реєстрації податкових накладних у ЄДРПН, порядку звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків платників податків на час дії воєнного стану та відновлення податкових перевірок. 

З 27 травня 2021 діють такі зміни в ПКУ:

 • Дозволено включати до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в ЄДРПН не було зареєстровані податкові накладні та/або розрахунки коригування до них на підставі складених/отриманих первинних документів лише за періоди лютий-травень 2022 р.
 • Встановлені особливості щодо звільнення від відповідальності за несвоєчасно виконані податкові зобов’язання платників податків зі подання звітності (в т.ч. декларації з податку на прибуток підприємств), сплати податків та зборів, реєстрації податкових та акцизних накладних та розрахунків коригувань до них (див. таблицю нижче)
Категорія платників податків  Умови для звільнення від відповідальності (застосування штрафів, пені)
Такі, що мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки 

Звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадав на період з 24.02.2022-25.05.2022 р. , якщо такі платники податків:

 • зареєструють податкові накладні та розрахунки коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 р.;
 • подадуть податкову звітність до 20 липня 2022 р.
 • сплатять податки та збори у строк не пізніше 31 липня 2022 р. 
Такі, що не мають можливості виконувати свої податкові обов’язки Звільняються від відповідальності за невиконання податкових обов’язків протягом 6 місяців після припинення чи скасування воєнного стану
Такі, що не мають можливості своєчасно виконувати свої податкові обов’язки щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи інших структурних підрозділів

Звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків в межах діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи на період дії воєнного стану в Україні

Такі, у яких відновилась можливість виконувати свої податкові обов’язки (в т.ч. щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи інших структурних підрозділів) Звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період з 24.02.2022 до дня відновлення можливості виконувати податкові обов’язки протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.
Платники єдиного податку третьої групи, що перейшли на 2% Звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період з 24.02.2022 р. до дня переходу на 2% протягом 60 календарних днів від дня повернення на попередню систему оподаткування.
 • Передбачено, що платники податків звільняються від відповідальності (нарахування штрафів та пені) за самостійне виправлення помилок, що призвели до заниження податкових зобов’язань у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, якщо такі виправлення будуть здійснені до 25 липня 2022 р.
 • Встановлена заборона подавати уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні періоди до лютого 2022 р., згідно з якими зменшується сума податкових зобов’язань платника податків або декларується бюджетне відшкодування ПДВ.
 • Заборонено включати до обрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ суми ПДВ за придбаними товарами, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану. Такі суми ПДВ можна лише зараховувати до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.
 • З 2 червня 2022 року відновлюються камеральні, фактичні перевірки та документальні позапланові перевірки. Документальні позапланові перевірки можливі у випадку, якщо
  • платником податків заявлено до відшкодування ПДВ та/або якщо задекларовано від’ємний показник ПДВ, що перевищує 100 тис гривень;
  • платником податків розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків тощо;
  • податковими органами було отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Якщо у вас виникли питання з приводу вищенаведеного, будь ласка звертайтеся до Тетяни Криницької та Аліни Кучер.

Тетяна Криницька, директорка, відділ аутсорсингу, KPMG в Україні, TKrynytska@kpmg.ua

Аліна Кучер, менеджерка, відділ аутсорсингу, KPMG в Україні, AlinaKucher@kpmg.ua.