Обґрунтування трансфертного ціноутворення в умовах Covid-19

Обґрунтування трансфертного ціноутворення

В сучасних реаліях, неможливо недооцінювати вплив COVID-19 не тільки на українську, але і на світову економіку в цілому.

1000

В сучасних реаліях, неможливо недооцінювати вплив COVID-19 не тільки на українську, але і на світову економіку в цілому. Так, Організація економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР) визнала COVID-19 більш руйнівним фактором для економіки, ніж іпотечна криза 2008 року. В більшості випадків Covid-19 змушує компанії переглядати стали підходи попередніх років до власних бізнес-процесів та комерційної діяльності, зокрема й у сфері трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ). Для транснаціональних компаній аналіз здійснюваної ними політики трансфертного ціноутворення є надважливою складовою їх операційної діяльності. Політика ТЦ, яка ще рік тому була абсолютно обґрунтованою – вже сьогодні може не відповідати ринковим реаліям.

Безумовно, багато компаній через економічну кризу, пов’язану із COVID-19 уже зараз знаходяться у важкому становищі. Їх доходи, а відповідно і прибутки, падають, а для України ще одним важливим фактором є знецінення національної валюти щодо іноземної. Звичайно, компанії намагаються реагувати на сучасні виклики: змінюються ланцюги поставок, групи компаній несуть надзвичайні витрати для підтримки бізнесу.

Фахівці KPMG за наслідками спостереження у багатьох країнах світу зазначають наступні критичні фактори, які мають бути  враховані та змінені у внутрішніх політиках ТЦ компаній..

Зміни в ланцюгу створення вартості (supply chain).

В умовах поширення вірусу COVID-19 ланцюг створення вартості відіграє надважливу роль, оскільки немає впевненості у виборі найкращого варіанту. У зв`язку з цим, стратегічне планування в умовах пандемії стає неможливим. Саме тому, важливим є постійний перегляд політики ТЦ і моделі ціноутворення, а також контроль щодо того, чи відображає політика ТЦ фактичні зміни в ланцюгу створення вартості.

Яким чином перерозподілити збитки, що пов`язані з пандемією?

 • розглянути можливість зміни моделі трансфертного ціноутворення таким чином, щоб прибуток підрозділів, які виконують «рутинні функції», був пов`язаний з рентабельністю всього ланцюгу поставок.
 • перехід компаній до використання методу розподілення прибутку (за можливістю).
 • перегляд внутрішньогрупових договорів, які врахували б сучасні виклики пандемії COVID-19.

Зміни внутрішньогрупових договорів

Умови договорів з третіми особами, безумовно, змінюються, контрагенти наполягають на внесенні певних умов в договори у зв`язку з сучасною економічною ситуацією. Тому, необхідно пам`ятати, що такі умови можуть впливати на майбутню зіставність умов договорів з третіми особами та внутрішньогрупових договорів.

Які можливі дії платника податку щодо змін внутрішньогрупових договорів?

 • включення в договір умови перегляду цін в залежності від коливання курсу валют, та, можливо, зміна валюти договору на гривню, для повного або часткового звільнення українських компаній групи від валютних ризиків.
 • включення в договір можливості повернення продукції у зв`язку з відсутністю попиту на українському ринку (buyback), регулюючи, таким чином, фінансовий стан та рентабельність української компанії групи.
 • зміни положень форс-мажорних обставин, умов оплати, можливості розірвання договору. Аналіз вказаних умов на предмет співставні з умовами договорів з третіми особами (максимальне наближення).

Внутрішньогрупові позики

У зв'язку з реалізацією заходів грошово-кредитної політики процентні ставки для корпоративних позичальників в результаті кризи ліквідності мають тенденцію зростання.

Платники податків повинні знати наступне:

 • Ринки корпоративного боргу змінюються щодня, а то й щогодини. Тому моніторинг змін на ринках важливий при встановленні процентних ставок по внутрішньогрупових позиках.
 • Для позичальників венчурного капіталу може знадобитися додатковий аналіз і підтримка.

Питання використанні нематеріальних активів (НМА)

Існує дві групи угод: ті, які передбачають передачу прав на НМА та ті, які передбачають передачу прав використання НМА. Щодо першої групи, то, можливо, сьогодні компаніям варто підняти питання переміщення активів всередину групи, щоб зробити це з мінімальними податковими наслідками. Тим же компаніям, у яких наявні ліцензійні договори, якими передбачено щомісячний платіж, що прив`язаний до виручки ліцензіата, варто зробити наступне: вони мають оцінити коректність механізму встановленої винагороди за використання прав інтелектуальної власності, щоб зрозуміти, чи не потрібно змінити показник або базу, для  її розрахунку, чи встановити фіксований платіж.

Підготовка документації з ТЦ в умовах пандемії

Більшість досліджень з ТЦ базуються на порівнянні  того чи іншого показника рентабельності. Відповідно, коли компанії для дослідження умов відповідності КО принципу «витягнутої руки» будуть традиційно використовувати багаторічний період – рентабельність зіставних компаній до 2020 року, вірогідно, будуть надвисокими, у порівнянянні з роком вирування пандемії COVID-19.

Як діяти платнику податку?

 • відображати в документації з ТЦ причини змін в бізнесі або причини отримання збитку, зниження рівня рентабельності;
 • використовувати коригування для врахування ринкових умов (наприклад, історичні дані, побудова регресій, поправки на потужності (capacity adjustment) і т.д.);
 • застосувати для зіставлення однорічні дані зіставних компаній за звітний період;
 • проаналізувати, які дані необхідно підготувати та зберегти для розв’язання майбутніх потенційних проблем з податковими органами з питань рентабельності підприємств в період поширення COVID-19.

Висновки

Більшість змін у внутрішньогруповій політиці ТЦ, швидше за все, будуть виправданими в короткостроковій перспективі, враховуючи ситуацію, що склалася. Разом з тим, будь-які зміни у внутрішньогруповій політиці будуть піддаватися ретельному моніторингу податківців на предмет розмивання бази і зменшення рівня прибутку.

З точки зору платників податків, необхідно розробити політику, яка була б максимально обґрунтованою. Якісна документація, що підтверджує будь-які зміни правил, є обов'язковим і важливим захистом від суперечок з податковими органами.

Немає сумнівів в тому, що дотримання правил ТЦ в декількох юрисдикціях є обтяжливим і, часом, досить дорогим. Проте, якщо цей процес буде проведено належним чином, це дозволить зменшити ризик подвійного оподаткування, потенційно зменшить загальну суму ефективних податкових зобов'язань, посприяє оптимізації грошових потоків і забезпечить найкращу можливість для приведення вашої політики трансфертного ціноутворення у відповідність з вашими бізнес-цілями в нашому світі, охопленому епідемією COVID-19.

Консультант групи ТЦ KPMG в Україні Притула Ігор

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.