До 2050 року Європа прагне стати першим у світі кліматично-нейтральним континентом. Щоб прокласти шлях до досягнення цієї мети в боротьбі зі зміною клімату, Європейська комісія (ЄК) ухвалила пакет законодавчих ініціатив «Fit for 55», який містить амбітні кліматичні цілі. Вони чітко відображають амбіції щодо екологічної (та цифрової) трансформації в ЄС в цілому та в окремих країнах-членах ЄС до 2030 року:

  • скорочення викидів парникових газів (ПГ) мінімум на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року;
  • частка відновлюваної енергії має становити понад 32%;
  • підвищення енергоефективності щонайменше на 32,5%.

Цей документ підготовлений для надання загального огляду пакета законодавчих ініціатив ЄС «Fit for 55», який являє собою серією регламентів, законів і директив ЄС для прискорення досягнення цілі ЄС щодо скорочення шкідливих викидів на 55% до 2030 року. У ньому висвітлюються ключові зміни в політиці та їхній потенційний вплив.

Стратегія European Green Deal має на меті змінити «правила гри», керуючи екологічною трансформацією у постковідному світі, що перебуває в пошуках шляхів економічного відновлення, декарбонізації та підвищення екологічності економіки у країнах з більш сталою економікою.

Зв'яжіться з нами