Про важливість облікової політики для підтвердження правомірності облікових підходів платників податків та мінімізації податкових ризиків ми зазначали неодноразово в публікаціях KPMG (Облікова політика: огляд типових помилок, Облікова політика — 2020. Типові помилки при складанні).

Водночас, податкова судова практика підтверджує фіскальну дієвість ще одного документу, який використовується провідними платниками податків – Маркетингової політики.

Зазвичай, Маркетингова політика – це внутрішній документ підприємства, в якому формалізуються підходи щодо проведення маркетингових заходів, зокрема, їх види та спрямованість, господарська необхідність (ділова мета) тощо. Така політика може містити положення щодо представницьких витрат, витрат на поширення і рекламу бренду, інших подібних заходів та господарських операцій.

Формалізований опис маркетингових операцій може стати вагомим аргументом на користь платника податку в разі виникнення у податкових органів питань щодо доцільності (реальності) проведення маркетингових заходів, або їх зв’язку з господарською діяльністю, чи щодо наявності ділової мети.

Ми рекомендуємо проаналізувати Маркетингову політику вашої компанії з метою:

  • належної формалізації в Маркетинговій політиці Компанії рекламних та маркетингових заходів, які фактично використовуються вашою компанією при просуванні своїх товарів, продукції та послуг;
  • зниження ймовірності податкових ризиків, які можуть виникнути в ході податкових перевірок ДПСУ.

Nota bene: зазвичай в Маркетинговій політиці недоцільно зазначати підходи, що використовуються при веденні бухгалтерського обліку маркетингових заходів. Таку формалізацію облікових підходів та специфіки відображення в фінансовій звітності маркетингових заходів/операцій слід здійснити в Обліковій політиці, або в її додатках. 

Судова практика: яку роль відіграє Маркетингова політика в обґрунтуванні правомірності позиції платників податків?

В цій судовій справі №521/15353/20 податкові органи вважали, що митна вартість товарів є вищою за заявлену платником. Судом було встановлено, що розбіжності у митній вартості, зазначені в експортних митних деклараціях, виникали зв`язку зі специфікою маркетингової та збутової політики компанії. Завод, який є виробником товарів, експортованих за такою митною декларацією, не здійснював самостійну торгівельну діяльність. Суд прийняв рішення на користь платника, оскільки проаналізовані документи свідчили про дотримання компанією вимог законодавства щодо документального оформлення митних операцій.

Податкові органи вважали, що витрати платника на списання сувенірної продукції та послуг з безоплатного підключення побутової техніки мають бути віднесені до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) та відтак є об’єктом оподаткування ПДВ. Водночас, у відповідності до Маркетингової політики платника, для забезпечення якості та надійності товарів торгової марки, компанія приймає на себе витрати по перевірці працездатності товарів, які потребують підключення. Таким чином, компанія не здійснювала надання безкоштовних послуг покупцям, а здійснювала перевірку працездатності товару перед його експлуатацією, а понесені у зв`язку з цим витрати на підключення техніки є витратами на збут. Зважаючи на підтверджуючі документи, суд прийняв рішення на користь платника. Судова справа № 640/427/19

В цій судовій №480/3674/20 справі податкові органи наполягали, що податковий кредит з ПДВ платником було задекларовано неправомірно, оскільки перевіркою ДПСУ не підтверджено доцільність проведення маркетингових послуг та зв'язок між цими послугами та господарською діяльністю платника. Водночас, компанія аргументувала, що на виконання положень Маркетингової політики, затвердженої компанією, компанія на постійній основі здійснює придбання маркетингових послуг із розміщення товарів під торговельними марками в місцях продажу кінцевим споживачам, і такі послуги є економічно доцільними для компанії, оскільки сприяють збільшенню попиту на відповідні товари та зростанню продажів таких товарів.Зважаючи на підтверджуючі документи, суд прийняв рішення на користь платника.

Також, інші рекомендації KPMG щодо проведення та документування маркетингових заходів, які, ми впевнені, стануть в нагоді платникам, наведені в нашій нещодавній публікації за посиланням.

Якщо вам необхідна допомога фахівців у підготовці (вдосконаленні існуючої) Маркетингової політики, ми пропонуємо:

  • провести безкоштовний дзвінок-консультацію або зустріч зі спеціалістами KPMG з питань оновлення існуючої або підготовки нової Маркетингової політики для вашої компанії; 
  • провести експрес-аналіз вашої Маркетингової політики для виявлення можливих податкових ризиків та надання рекомендацій щодо її вдосконалення.

Ми будемо раді відповісти на ваші питання в ході зустрічі або конференц-дзвінка у зручний для вас час.