3 листопада на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики був поданий Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит) № 6255 від 02.11.2021 р. (далі - «Законопроєкт 6255»).

У пояснювальній записці до даного Законопроєкту 6255 зазначено, що впровадження електронного аудиту матиме позитивний вплив як для платників податків, так і для податкових органів.

Зокрема, платники податків зможуть здійснити «самоперевірку поданої податкової звітності» та зменшити кількість особистих контактів з податковим органом. А контролюючі органи матиму можливість на доперевірочному та перевірочному етапі отримати інформацію про операції платника податку та за допомогою автоматизованих систем її перевірити та виявити ризики.

Розглянемо які ж зміни до ПКУ пропонуються цим Законопроєктом 6255.

1. Вводиться нове поняття «стандартний аудиторський файл SAF-T»

Передбачається, що під стандартним аудиторським файлом SAF-T буде розумітись стандартизований формат надання платниками податків бухгалтерської та фінансової інформації в електронній формі до податкових органів, що містить експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік.

Зверніть увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2020 року N 561 «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки» визначена структура файлу SAF-T. Зокрема, файл SAF-T включає 5 розділів, серед яких розділ II присвячений Обліковій політиці Компанії, в якому слід розкривати інформацію щодо всіх елементів облікової політики компанії. 

2. Встановлена відповідальність платника податку за порушення порядку подання SAF-T файлу

Передбачається, що на платника податків будуть накладені штрафні санкції за неподання, подання з порушенням встановлених строків або подання не в повному обсязі стандартного аудиторського файлу SAF-T (деталі представлені нижче в таблиці 1).  

Платник податків

Розмір штрафних санкцій

Для великих платників податків

100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

Всі платники ПДВ, крім самозайнятих осіб, зазначених у п. 14.1.226 ПКУ

10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

3. Встановлена відповідальність за виправлення помилок у поданому SAF-T файлі

Передбачається, що у разі, якщо за результатами камеральної перевірки буде встановлене порушення, на платника податків будуть накладені штрафні санкції (деталі в таблиці 2 нижче).

При цьому, Законопроєктом 6255 передбачається, що сплата фінансових санкцій (штрафів) не звільнятиме платника податків від обов’язку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T.

Порушення

Штрафні санкції

За подання стандартного аудиторського файлу SAF-T не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками, якщо порушення вчинене вперше

Не застосовуються

Якщо платник податків подає, здійснює виправлення у раніше поданому стандартному аудиторському файлі SAF-T протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення контролюючого органу

Не застосовуються

Якщо платник податків не подає або не здійснює виправлення у раніше поданому стандартному аудиторському файлі SAF-T протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення контролюючого органу

Передбачені штрафні санкції, розмір яких наведений в таблиці 1 вище

Якщо платник податків не здійснює подання файлу SAF-T протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T

Подвійний розмір штрафних санкцій, що наведений в таблиці 1 вище

4. Встановлений порядок подання SAF-T файлу

Передбачається, що платники податків подаватимуть стандартний аудиторський файл SAF-T протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. При цьому, передбачається таке поетапне впровадження подання стандартного аудиторського файлу:

Платник податків

Обов’язок подання

Великі платники податків

З 01.01.2025 р.

Для платників ПДВ

З 01.01.2027 р.  


Окремо, звертаємо увагу, що згідно з Концепцією впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків, передбачається, що великі платники податків на запит контролюючого органу великі платники податків повинні будуть формувати файл SAF-T з 01.01.2023 р. Однак при цьому, Наказ Міністерства фінансів України від 15 вересня 2020 року № 561 «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки» чинний з 27.08.2021 р.