27 серпня 2021 року Міністерств фінансів України оприлюднило Консультації щодо питань тимчасового зупинення перебігу строків надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів щодо подання документації з трансфертного ціноутворення (Наказ № 478), заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (Наказ № 479) та оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Наказ № 480).

УПК, яка затверджена Наказом № 478, зазначає, що призупинення строків надання відповідей на запити ДПС на період дії карантину COVID-19 не розповсюджується на подання документації з трансфертного ціноутворення, тобто документацію подавати необхідно у строк 30 календарних днів з дня отримання запиту, при цьому штрафні санкції за несвоєчасне подання не застосовуються до останнього календарного дня місяця в якому завершується дія карантину.

 

УПК, затверджена Наказом № 479 (складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК)) дає відповіді на наступні питання:

Питання – відповідь 1 стосується правил визначення розміру сукупного консолідованого доходу МГК для цілей заповнення Повідомлення про участь в МГК (надалі – Повідомлення): при визначенні сукупного консолідованого доходу МГК рекомендовано дотримуватися таких послідовних кроків аналізу:

 • якщо материнська компанія готує консолідовану фінансову звітність – платник податку заповнює Повідомлення відповідно до показників та інформації, зазначених у консолідованій фінансовій звітності материнської компанії МГК, оприлюдненій разом з аудиторським звітом;
 • якщо материнська компанія МГК не готує консолідовану фінансову звітність – платник податку для заповнення Повідомлення визначає організаційну структуру МГК, ідентифікує материнську компанію та встановлює, чи була б обов’язковою підготовка консолідованої фінансової звітності МГК, якщо акції (корпоративні права) такої материнської компанії МГК перебували б в обігу на фондовій біржі.

Після аналізу платник податку може визнати, що не входить до складу МГК, якщо МГК не зобов’язана готувати консолідовану фінансову звітність або ж, платник податку може визнати, що входить до складу МГК, якщо МГК повинна була б складати консолідовану фінансову звітність.

Питання – відповідь 2 пояснює чи зобов’язані постійні представництва подавати Повідомлення про участь у МГК: нерезиденти, що зареєстровані в Україні як платники податку на прибуток підприємств та здійснюють свою діяльність в Україні через постійні представництва, зобов’язані подавати Повідомлення за умови, що їх операції з представництвом за підсумками звітного року визнаються контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ.

Питання – відповідь 3 описує як складати Повідомлення у випадку суттєвих змін у МГК, до якої входить платник податків, якщо такі зміни відбуваються протягом звітного періоду: у Повідомленні платник податків має зазначити інформацію щодо МГК, в яку він входить станом на 31 грудня звітного року, при цьому, якщо протягом звітного року у структурі МГК відбувались зміни, то інформація про такі зміни зазначається платником податків у графі 12 Повідомлення у текстовому форматі в довільній формі.

Питання – відповідь 4 роз’яснює яким чином платнику податків підтверджувати достовірність інформації, зазначеної ним у Повідомленні:

 • на запит контролюючого органу або під час проведення документальної перевірки, в якості підтвердження інформації платник податків може надати контролюючому органу будь-які носії інформації, що містять інформацію або відомості, які підтверджують дані, зазначені у повідомленні (дана інформація не потребує легалізації або нотаріального засвідчення перекладу українською мовою);
 • варто зазначити, що платник податків має забезпечити зберігання документів, які використовувалися для складення повідомлення, протягом 2555 днів з дати його подання до контролюючого органу та несе відповідальність за достовірність інформації, наданої контролюючому органу.

УПК, затверджена Наказом № 480 (оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів) роз’яснює:

Питання II розділу зокрема роз’яснюють, які доходи прирівнюються до дивідендів відповідно до пп. 14.1.49, п. 14.1 статті 14 ПКУ та різні сценарії та приклади розрахунку бази оподаткування. Відповідно до даної УПК можуть бути прирівняними до дивідендів такі доходи:

 • без залежності від відповідності умов операції принципу «витягнутої руки», такі як:
  • платіж у зв’язку з розподілом чистого прибутку;
  • виплата у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції);
 • в залежності від відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»:
  • суми доходів у вигляді платежів за цінні папери або вартість товарів (робіт, послуг) у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";
  • сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які постачаються нерезиденту у контрольованих операціях у порівнянні з сумою, яка відповідає принципу "витягнутої руки".

Нагадаємо, що відповідно до пп. 112.8.2 пп. 112.8 ст.112 ПКУ обставинами, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень є, зокрема, вчинення діяння особою, яка діяла відповідно до узагальнюючої податкової консультації.

Всім компаніям, які здійснюють контрольовані операції варто детально ознайомитись із повним текстом УПК, затвердженої Наказом № 479 та УПК, затвердженої Наказом № 480.

Yaroslav Kotlyar

Директор, керівник групи трансфертного ціноутворення

KPMG в Україні

Email