Порядок денний нової реальності

У спецвипуску KPMG CEO Outlook COVID-19 йдеться про те, що керівники вищої ланки в усьому світі використовують цей безпрецедентний в історії момент для досягнення більших цілей і посилення як соціального, так й економічного впливу. Вони захищають співробітників, розбудовують довірливі відносини з клієнтами та громадою і визначають нове майбуття розвитку й успіху своїх компаній.

CEO Outlook 2020 року пропонує унікальний погляд на нові тенденції, сформовані відповідно до перебігу пандемії. На першому етапі, ще до того, як чимало провідних ринків почали відчувати на собі всі наслідки карантину, КPMG опитала у січні й лютому 1300 керівників. У липні та на початку серпня ми провели подальше контрольне опитування керівників вищої ланки, щоб зрозуміти, як змінилося їхнє мислення.

Контрольне опитування показує, що в складній ситуації керівники зосереджуються на пошуку можливостей.

Завантажуйте KPMG 2020 CEO Outlook Спецвипуск: COVID-19 (PDF 1,4 MB).

KPMG 2020 CEO Outlook Спецвипуск: COVID-19

Завантажити звіт
(PDF 1,4 MB)


 

"COVID-19 висуває до керівників вимоги, які всього кілька місяців тому мало хто міг передбачити, і багато в чому вже змінив визначення лідерства. Пандемія так чи інакше торкнулася кожної людини, бізнесу і країни, і всі вони перебувають на різних етапах. Для багатьох непевність — єдине, в чому вони впевнені."
Білл Томас
Міжнародний голова і виконавчий директор
KPMG International

Призначення

На початку року ми з’ясували: більшість керівників усвідомили, що основана ціль їхніх компаній переміщається з чистого прибутку до врахування їхньої суспільного призначення. Менше однієї четвертої опитаних (23%) вбачали загальну мету організації виключно в «управлінні вартістю акціонерного капіталу» у вузькому значенні цього слова; при цьому 54% вдавалися до значного ширшого, цілеспрямованого підходу, орієнтованого на багатьох стейкхолдерів, і приблизно кожен п’ятий (22%) впритул підійшов до думки, що їхня основана мета — покращити суспільство. 

Призначення компанії стало для керівників центральною опорою: 79% заявляють, що з початком кризи відчувають сильнішу емоційну відданість корпоративному призначенню. Хоча, одночасно з тим, значний руйнівний вплив пандемії змусив багатьох керівників замислитися, чи їхнє нинішнє призначення справді відповідає потребам стейкхолдерів. Фактично, 79% визнають, що в результаті COVID-19 змушені переоцінити призначення їхньої організації. Важливий елемент цієї переоцінки — почути всіх стейкхолдерів і заохотити до діалогу, зокрема у випадку, якщо зрозуміло, що нинішнє призначення потрібно скоригувати, аби воно краще відповідало їхнім потребам. 

Test

Згадана підвищена особиста й емоційна відданість призначенню/меті під час пандемії — віддзеркалення факту, що у випадку з COVID-19 керівники стикаються з тими ж проблемами зі здоров’ям чи сімейними проблемами, що їхні співробітники й громада. Фактично, понад третина керівників вищої ланки (39%) зазнали впливу COVID-19 або на своє здоров’я, або здоров’я когось із членів родини, і внаслідок цього 55% змінили їхні способи реагування на пандемію.

На початку року ми з’ясували, що керівники виявляють усе більшу готовність особисто взятися за вирішення основних суспільних проблем. Приблизно дві третини (65%) заявили, що суспільство очікує від бізнесу вирішення соціальних проблем. У той же час 76% зазначили, що особисто відповідальні за те, щоб бути лідером змін у соціальних питаннях.

У подоланні унікальних викликів пандемії вирішального значення набуває можливість залучити різноманітні людські ресурси, і керівники прагнуть посилити антидискримінаційні підходи. Після широких акцій протестів після смерті Джорджа Флойда 25 травня, 81% опитаних керівників або публічно оголосили про нові заходи боротьби з расизмом у 2020 році, або планують зробити це найближчим часом.

Пріоритети

Пандемія створила економічну проблему, яка стала визначальною для подальшої кар’єри більшості керівників. З огляду на масштаби цієї проблеми, багато хто переймався, що керівники будуть змушені відсунути на задній план важливість екологічних, соціальних і управлінських питань (ESG). Тим не менше, наше дослідження показує, що керівники й надалі активно переймаються згаданою проблематикою, зокрема соціальною (S) складовою ESG. Майже дві третини (63%) заявили, що реагування на пандемію змусило їх зосередитися на соціальному компоненті їхньої ESG програми. 

COVID-19 змусив організації вдатися до радикальних експериментів щодо формату роботи. Чимало організацій запустили віддалений режим роботи буквально за одну ніч. З огляду на те, що пандемія трансформує ринок праці, 77% визнають, що й надалі розвиватимуть використовувані нині інструменти цифрової співпраці й комунікації, а 73% переконані, що віддалена робота фактично розширила доступний їм кадровий резерв.

Purpose is powerful

З розвитком аналітики, штучного інтелекту, автоматизацією процесів й інтернету речей компанії майбутнього будуть зовсім інакшими: більш спрощеними, оцифрованими і з абсолютно іншим трудовим колективом: співробітників буде кількісно менше, але вони володітимуть необхідними для сучасності новими навичками. Керівникам доведеться ухвалювати складні кадрові рішення і розставляти пріоритети в інвестиціях. Ми з’ясували, що сьогодні керівники зосереджені на сміливих й амбітних кроках з цифрових перетворень. Коли ми поцікавилися в керівників, куди вони інвестують більше — у технології чи кадри, 67% відповіли, що більше вкладають у купівлю нових технологій, і лише 33% заявили, що більше інвестують у розвиток навичок і можливостей персоналу. Цікаво, що зазначене співвідношення лишилося незмінним з часу першого опитування, проведеного на початку року

Зумовлена COVID-19 криза змінює уявлення про хороше керівництво корпорацією. Це висуває до керівників вимоги, які усього кілька місяців тому мало хто собі міг уявити.

Білл Томас
Міжнародний голова і виконавчий директор
KPMG International

Якщо говорити про майбутню операційну модель, слід зазначити, що ланцюжки поставок також сильно постраждали: 67% опитаних визнають, що їм довелося переосмислити їхній міжнародний ланцюжок поставок. Утім, керівники використовують цю можливість, щоб замислитися, як перетворити їхній ланцюжок поставок на конкурентну перевагу в умовах нової реальності. Коли ми запитали керівників, що підштовхує їх переоцінювати ланцюжок поставок, як головну причину вони назвали потребу стати більш гнучкими у відповідь на мінливі потреби клієнтів, а причина урядовий тиск з метою наблизити виробництво до регіону присутності стала другою з кінця.

Процвітання

Дослідження демонструє, що зумовлена COVID-19 криза похитнула впевненість керівників у зростанні світової економіки. Сьогодні приблизно третина опитаних (32%) визнає, що порівняно з початком року, менше вірить у перспективи світового зростання у найближчі три роки. Утім, втрата впевненості не настільки вражаюча, коли йдеться про міркування керівників щодо майбутнього їхніх компаній: тут лише 17% заявляють про зменшення впевненості. Керівники, поза сумнівом, більш впевнені саме в добробуті своїх компаній, оскільки мають тут більше контролю й важелів впливу. 

CEO

Висновки

У часи значної невизначеності, коли майбутнє незрозуміле, керівникам доводиться ухвалювати важливі рішення з довготерміновими наслідками. Їм доводиться робити все можливе для захисту своїх працівників, і разом з тим стикатися з серйозним економічним тиском, який потенційно може загрожувати майбутньому їхнього бізнесу. Їм доводиться повністю переглядати підхід до ланцюжка поставок у часи, коли рух транспорту й людей обмежено.

З проведеного нами дослідження, так само, як і з розмов з провідним керівниками, стає зрозуміло, що коли вони шукають відповіді на ці питання і прагнуть побудувати успішне постковідне майбутнє, то за дороговказ їм служать цілі їхніх компаній.

У розпал економічної й гуманітарної кризи вони ставлять на перше місце людей: співробітників, клієнтів і суспільство загалом. Зумовлена COVID-19 криза змінює уявлення про хороше корпоративне лідерство. 

Методологія


У звіті KPMG 2020 CEO Outlook наводиться деталізований трирічний прогноз понад тисячі керівників світового рівня щодо підприємницької діяльності й економічного зростання. Опитування пропонує унікальний погляд на те, як змінилося мислення керівників в усьому світі після запровадження карантину.

На першому етапі, у січні та лютому, до того як чимало провідних ринків почали відчувати на собі наслідки кризи, зумовленої пандемією, КPMG опитала 1300 керівників. З 6 липня по 5 серпня КPMG додатково опитала 315 керівників, щоб зрозуміти, як змінилося мислення лідера компанії під час кризи. В обох випадках річний прибуток усіх респондентів перевищує 500 мільйонів доларів США, а річний прибуток третини опитаних компаній перевищує 10 мільярдів доларів США, при цьому компанії з прибутком до 500 мільйонів доларів США не відповідали.

Опитування за січень/лютий охопило лідерів одинадцяти провідних ринків (Австралія, Великобританія, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Нідерланди, Німеччина, США, Франція і Японія) і одинадцять провідних галузей (автомобілебудування, банківська справа, виробництво споживчих товарів і роздрібна торгівля, інфраструктура, галузь медично-біологічних наук, переробна промисловість, страхування, телекомунікації, технології і управління активами). Нещодавнє опитування охопило керівників зі згаданих вище галузей і з восьми провідних ринків (Австралія, Великобританія, Італія, Канада, Китай, США, Франція і Японія).

Примітка: через заокруглення цифр у деяких випадках сума може не складати 100%.