KPMG презентує третє дослідження, присвячене пріоритетам розвитку функції комплаєнс у компаніях України та ближнього зарубіжжя в 2020 році.

Дослідження проводиться кожні два роки та включає питання щодо організації діяльності комплаєнс-функції, її цілей та завдань, ресурсного забезпечення, автоматизації, а також практик реалізації контрольних процедур і комплаєнс-звітності.

Світ змінюється, і комплаєнс змінюється разом з ним. Результати досліджень, які KPMG провела за останні кілька років, показують, що комплаєнс-функція безперервно розвивається, і можна стверджувати, що вона вже пройшла певний шлях своєї еволюції. Так, наприклад, компанії все частіше створюють окремі комплаєнс-підрозділи, активніше застосовують санкції за порушення антикорупційного застереження.

Практично не залишилося компаній, у яких немає гарячої лінії, при цьому значно зросла частка тих, у кого є онлайн портал для повідомлення про порушення. Опитуючи учасників нашого дослідження, ми прагнули не тільки зрозуміти поточний стан функції комплаєнс, порівняти його з даними за 2018 рік, а й визначити тренди її розвитку на найближчі роки. Як і в попередніх дослідженнях, ми приділили велику увагу питанням впливу автоматизації бізнес-процесів на роботу комплаєнс-системи. Compliance tech стає окремим напрямком, що вимагає від комплаєнс-фахівців нових знань та навичок для застосування його можливостей. Окрім автоматизації, наші респонденти відзначили, що для подальшого розвитку функції комплаєнс необхідно підвищувати професіоналізм і знання її співробітників, а також розвивати їхні комунікативні навички для формування правильного розуміння ролі і завдань функції всередині компаній. У додатках до дослідження окремо розкриті відповіді респондентів з України, Росії, Казахстану та Узбекистану.

Даний звіт буде корисний для розуміння поточного стану та тенденцій розвитку комплаєнс-функції в компаніях ближнього зарубіжжя, бенчмаркінгу, а також для обґрунтування прийняття управлінських рішень керівництвом і власниками компаній в сфері комплаєнс.