У чому полягає проблема?

Спалах коронавірусу COVID-19 негативно вплинув на багато компаній – наприклад, впливаючи на їхні виробничі процеси, порушуючи їхні ланцюги поставок, спричиняючи дефіцит робочої сили та призводячи до закриття магазинів і потужностей.

Це означає, що деякі існуючі договори купівлі-продажу можуть стати збитковими та вимагати створення резервів. Крім того, деякі компанії можуть зазнати труднощів, щоб виконати юридичні або договірні зобов’язання, і підпасти під штрафні санкції – наприклад, за затримки або невиконання зобов’язань, що також призводить до створення резервів.

Однак резерв визнається лише за існуючим поточним зобов'язанням – не за майбутніми операційними збитками.

Якщо COVID-19 спричиняє зобов’язання або контракт стає збитковим, компанія повинна визнати резерв.

Детальніше

Обтяжливі контракти

Стандарти МСФЗ надають конкретні вказівки щодо обтяжливих (збиткових) контрактів – тобто тих, у яких неминучі витрати на виконання зобов'язань перевищують економічні вигоди, яку очікуються бути отриманими за договором. Неминучі витрати – це менша з двох величин:  чистих витрат на виконання договору та витрат на його розірвання.

Договір купівлі-продажу може стати обтяжливим, якщо витрати зростають або очікується їх зростання – наприклад, тому що компанії потрібно припинити виробництво, знайти альтернативного постачальника або найняти додаткових працівників. Договір купівлі-продажу також може стати обтяжливим, якщо очікується, що вигоди будуть меншими – наприклад, оскільки падіння попиту впливає на ціноутворення. Оцінюючи неминучі витрати, компанії повинні ретельно розглянути умови контракту, включаючи припинення контракту та форс-мажорні умови.

Готуючи прогнози витрат і вигод для аналізу того, чи є контракт обтяжливим, компанії потрібно відображати очікування на дату звітності та використовувати припущення, що відповідають тим, які використовуються для інших оцінок очікуваного відшкодування – наприклад, зменшення корисності нефінансових активів. Оскільки ситуація навколо COVID-19 швидко змінюється, компанії може знадобитися оновити прогнози, зроблені до звітної дати, щоб відобразити наявну інформацію, умови та прогнози на звітну дату.

Резерв за обтяжливим контрактом дисконтується, якщо вплив вартості грошових коштів у часі є суттєвим. Центральні банки багатьох країн знижують процентні ставки у відповідь на посилення занепокоєння щодо економічного впливу COVID-19; що, в свою чергу, може вплинути на безризикові ставки, які часто використовуються для дисконтування резервів. Компаніям необхідно оновити ставку дисконтування, якщо вона змінилася.

Перш ніж визнати резерв за обтяжливим контрактом, компанія тестує всі активи, що відносяться до контракту, на предмет зменшення корисності.

Штрафні санкції

Відповідно до стандартів МСФЗ, якщо компанія має поточне зобов'язання, якого неможливо уникнути, і, як очікується, це призведе до відтоку економічних ресурсів, вона визнає резерв, якщо сума може бути оцінена достовірно.

Компаніям необхідно переглянути свої діючі договори та розглянути тлумачення застосовного законодавства, особливо форс-мажорних положень, щоб визначити, чи є у них зобов'язання, спричинене COVID-19. У деяких випадках це може вимагати від них визнання додаткових резервів – наприклад, за недотримання чинних законів та положень. І навпаки, у деяких країнах спалах може розглядатися як форс-мажор і, як наслідок, може передбачатися звільнення від штрафних санкцій за невиконання, несвоєчасну доставку чи скасування. Ця оцінка може вимагати залучення юрисконсультів.

Майбутні операційні збитки

Резерв визнається лише за існуючим поточним зобов'язанням, тобто компанія не може визнати резерв по майбутніх операційних збитках або витратах на відновлення діяльності.

Заходи, що мають бути вжиті управлінським персоналом зараз

  • Розгляньте, чи спричинив COVID-19 виникнення поточного зобов’язання, що призведе до відтоку ресурсів.
  • Перегляньте положення про припинення дії ключових договорів купівлі-продажу, щоб визначити, чи є вартість виходу з договору нижчою, ніж вартість його виконання. Перевірте, чи підпадає COVID-19 під дію положення про форс-мажор у вашій юрисдикції.
  • Оновіть прогнози витрат і вигод за результатами тестування на предмет того, чи є контракт обтяжливим. Переконайтесь, що припущення узгоджуються з прогнозами, зробленими для інших цілей – наприклад, аналізу на предмет зменшення корисності. Перевірте, чи змінилася безризикова ставка, яка використовується для дисконтування резервів.
  • Проведіть тестування на предмет зменшення корисності активів, пов’язаних з контрактом, перед тим, як визнати резерв за обтяжливим контрактом.
  • Надайте чіткі та змістовні розкриття щодо суджень та оцінок, зроблених під час визнання та оцінки резервів.

KPMG у соцмережах